Asiakastarina

Virtuaalinen älylääkekaappi Opaali on kustannustehokas tapa tuottaa digitaalinen katkeamaton lääkehoitoprosessi

Virtuaalinen älylääkekaappi Opaali on työasemalla käytettävä sovellus, jossa on samat ominaisuudet kuin älylääkekaapeissa, mutta lääkkeet säilytetään edelleen perinteisessä lääkekaapissa. Opaali on kehitetty yhteistyössä Tampereen yliopistollisen sairaalan, Istekin ja CGI:n kanssa. Virtuaalinen älylääkekaappi mahdollistaa digitaalisen katkeamattoman lääkehoitoprosessin. Opaali pitää huolta myös esimerkiksi lääkkeiden varastosaldoista. Ensimmäiset virtuaaliset älylääkekaapit on otettu käyttöön Pirkanmaan hyvinvointialueella ja niiden käyttöönottoa uusissa …

Virtuaalinen älylääkekaappi Opaali on kustannustehokas tapa tuottaa digitaalinen katkeamaton lääkehoitoprosessi Lue lisää »

Istekki kilpailuttaa älylääkekaappijärjestelmät hyvinvointialueille

Istekki on kilpailuttamassa älylääkekaappijärjestelmät hyvinvointialueille. Kilpailutuksella hankitaan räätälöitävä älylääkekaappikokonaisuus ja sitä ohjaava sovellusohjelmisto, joita kaikki Istekin asiakasomistajat voivat halutessaan hyödyntää. Älylääkekaapit voivat toimia itsenäisinä yksikköinä tai olla osana katkeamatonta lääkehoitoprosessia. Älylääkekaappien tehtävänä on tehostaa ja yhtenäistää modernien sairaaloiden ja hoitolaitosten lääkehuoltoa ja -hoitoa. Älylääkekaappijärjestelmät ovat kokonaisuuksia, jotka muodostetaan tarpeellisesta määrästä kaappeja, laatikostoja ja jääkaappeja. Fyysisiä …

Istekki kilpailuttaa älylääkekaappijärjestelmät hyvinvointialueille Lue lisää »

Kuvituskuva, jossa lääkäri antaa potilaalle lääkeliuskaa.

Älylääkekaapit vapauttavat resursseja potilaiden hoitoon

Istekin toimittamat älylääkekaappijärjestelmät ovat kokonaisuuksia, jotka muodostetaan tarpeellisesta määrästä kaappeja, laatikostoja ja jääkaappeja.  Älylääkekaappien tehtävänä on sujuvoittaa sairaaloiden ja hoitolaitosten lääkehuoltoa ja -hoitoa. Istekki on toimittanut älylääkekaappijärjestelmän Etelä-Savon hyvinvointialueelle (Eloisa), joka otetaan käyttöön syksyllä. ”Älylääkekaappien hankinta sujui helposti Istekin kautta, koska heillä oli hankintasopimus Newiconin kanssa voimassa. Laitteistojen käyttöönotto päätettiin jakaa meillä Eloisalla kahteen vaiheeseen. …

Älylääkekaapit vapauttavat resursseja potilaiden hoitoon Lue lisää »

Istekille ISO 13485:2016 -sertifikaatti mahdollistamaan sovelluskehityspalvelun laajentamisen terveydenhuollon sektorille

Istekin sovelluskehitys sai tärkeän laadunhallintajärjestelmä ISO 13485 sertifikaatin. Sertifikaatti on hyvin merkityksellinen, sillä se mahdollistaa entistä vaikuttavampien ja hyödyllisempien sovellusten valmistuksen sosiaali- ja terveydenhuoltoon ammattilaisten ja kansalaisten tueksi. Lääkinnällisiksi laitteiksi luokiteltavia sovelluksia voidaan käyttää esimerkiksi sairauksien diagnosointiin tai hoidon suunnitteluun. Ensimmäisenä lääkinnällisenä laitteena olemme valmistamassa Diabetes huolijono -sovellusta tiiviissä yhteystyössä Tampereen yliopistollisen sairaalan kanssa. Sovellus nostaa …

Istekille ISO 13485:2016 -sertifikaatti mahdollistamaan sovelluskehityspalvelun laajentamisen terveydenhuollon sektorille Lue lisää »

Tietohallintopalvelu tuo organisaatiolle joustavuutta ja kustannussäästöjä

Istekin palvelutarjontaan on lisätty ulkoistetun tietohallintojohtajan palvelu. Kyseessä on palvelu, joka vastaa organisaation kokonaisvaltaiseen, asiantuntevaan ja kustannustehokkaaseen tietohallinnon johtamiseen ilman rekrytointi-, yliresursointi- ja sitoutumisriskiä. Ulkoistettu tietohallintojohtaja vastaa organisaation tietohallinnon johtamisesta tai tarvittaessa johtaa tietohallintoa vain väliaikaisesti. Palvelun etuna on tarpeen mukaan skaalautuva kapasiteetti sekä sopivan osaajan valinnan ja vaihtamisen helppous. Kustannuksia on myös helpompi optimoida, …

Tietohallintopalvelu tuo organisaatiolle joustavuutta ja kustannussäästöjä Lue lisää »

Tutkijan työtila – monipuolinen ja moderni käyttöympäristö sosiaali- ja terveystietojen hyödyntämiseen

Tutkijan työtila -palvelu mahdollistaa toisiolain mukaisen sosiaali- ja terveystietojen hyödyntämisen tieteellisessä tutkimuksessa, tilastoinnissa, opetusaineistojen valmistamisessa sekä viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävissä. Istekki on saanut vaatimustenmukaisuustodistuksen toisiolain mukaiselle tietoturvalliselle käyttöympäristölle ja voimme nyt tarjota tätä palvelua asiakkaillemme. Käyttöympäristö pitää sisällään data-analytiikan välineet sekä tutkimusluvan mukaisen datan.Tarjolla on erityyppisiä käyttöympäristöjä esimerkiksi pienimuotoisesta taulukkolaskentasovelluksen käytöstä näytönohjaimia vaativiin tehokoneisiin. ”Käyttöympäristön …

Tutkijan työtila – monipuolinen ja moderni käyttöympäristö sosiaali- ja terveystietojen hyödyntämiseen Lue lisää »

Istekki kilpailuttaa sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän hyvinvointialueille

Kilpailutuksella hankitaan asiakastietojärjestelmä, jota kaikki Istekin omistajat voivat halutessaan hyödyntää koko hyvinvointialueen laajuisena ratkaisuna sosiaalihuollon asiakastietojen käsittelyä varten.  Sosiaalihuollon asiakasjärjestelmien uudistusten ja yhdistämisten tarpeita ja vaatimuksia on kartoitettu laajasti yhteistyössä sote-ammattilaisten kanssa. Kilpailutus tehdään usean hyvinvointialueen yhteistyönä. Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluehallitus päätti kilpailutuksen käynnistämisestä 25.4.2022, Pirkanmaan aluehallitus oli tehnyt vastaavan päätöksen jo 4.4.2022. Hajanainen järjestelmäkenttä yhtenäistettävä …

Istekki kilpailuttaa sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän hyvinvointialueille Lue lisää »

Servicalle tehty ruokahävikkisovellus tuottaa tarkkaa tietoa hävikin määrästä

Istekki toteutti yhteistyössä Innofactorin kanssa Servicalle ruokahävikkisovelluksen, jolla pystytään seuraamaan ruokahävikin määrää ja siitä aiheutunutta hiilijalanjälkeä sekä kustannuksia. Servica valmistaa päivittäin yli 20 000 lounasta Kuopion alueella kouluihin, varhaiskasvatuksen yksiköihin, henkilöstöravintoloihin, sairaaloihin sekä palvelutaloihin, joten ruokahävikin seuraaminen ja vähentäminen on yhtiölle tärkeää. Ruokahävikkisovellus toteutettiin syksyn 2021 aikana ja hyväksyttiin tuotantokäyttöön joulukuussa 2021. ”Pilotti sujui kokonaisuudessaan hyvin …

Servicalle tehty ruokahävikkisovellus tuottaa tarkkaa tietoa hävikin määrästä Lue lisää »

Sähköisen asioinnin ratkaisulla resursseja potilaiden hoitoon

Tarjoamme asiakkaillemme monipuolisia sähköisen asioinnin OmaPortaali-ratkaisuja, joita olemme jo tuottaneet Tampereen, Oulun ja Kuopion yliopistollisille sairaaloille. Sähköinen asiointi mahdollistaa potilaille ja asiakkaille omien tietojen ylläpitämisen, ajankohtaisten palvelutapahtumien edistymisen seurannan, ajanvarauksien muutokset tiettyihin yksiköihin ja uusien varausten tekemisen sekä laajalti esitietojen antamisen avohoitoyksiköihin. OmaPortaali mahdollistaa myös muistutusten lähettämisen ja lisääntyvässä määrin erilaisten suostumusten ylläpidon. Portaali on …

Sähköisen asioinnin ratkaisulla resursseja potilaiden hoitoon Lue lisää »

Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmällä laatua asiakaskohtaamisiin

Istekin laajaan ICMT-palvelukokonaisuuteen kuuluvat kotihoidon toiminnanohjaus- sekä turvapalvelut. Kotihoidon toiminnanohjauspalvelu tukee asiakkaiden kotihoidon palveluiden järjestämiseen ja tuottamiseen vaadittavia prosesseja ja toimintoja. Palvelun avulla tuetaan palveluprosesseja kotihoidossa, kotisairaanhoidossa ja asumispalveluissa. Toiminnanohjauksen avulla asiakkaat säästävät aikaa ja kustannuksia päivittäisten rutiinitehtäviensä hoidosta ja se parantaa myös kotihoidon laatua. Kotihoidon toiminnanohjauspalvelu mahdollistaa sähköisten asiakas- ja henkilöstötietojen tietoturvallisemman käsittelyn, työvuorojen suunnittelun ja optimoinnin …

Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmällä laatua asiakaskohtaamisiin Lue lisää »