Asiakastarina

Kuvituskuva, jossa lääkäri antaa potilaalle lääkeliuskaa.

Älylääkekaapit vapauttavat resursseja potilaiden hoitoon

Istekin toimittamat älylääkekaappijärjestelmät ovat kokonaisuuksia, jotka muodostetaan tarpeellisesta määrästä kaappeja, laatikostoja ja jääkaappeja.  Älylääkekaappien tehtävänä on sujuvoittaa sairaaloiden ja hoitolaitosten lääkehuoltoa ja -hoitoa. Istekki on toimittanut älylääkekaappijärjestelmän Etelä-Savon hyvinvointialueelle (Eloisa), joka otetaan käyttöön syksyllä. ”Älylääkekaappien hankinta sujui helposti Istekin kautta, koska heillä oli hankintasopimus Newiconin kanssa voimassa. Laitteistojen käyttöönotto päätettiin jakaa meillä Eloisalla kahteen vaiheeseen. …

Älylääkekaapit vapauttavat resursseja potilaiden hoitoon Lue lisää »

Istekille ISO 13485:2016 -sertifikaatti mahdollistamaan sovelluskehityspalvelun laajentamisen terveydenhuollon sektorille

Istekin sovelluskehitys sai tärkeän laadunhallintajärjestelmä ISO 13485 sertifikaatin. Sertifikaatti on hyvin merkityksellinen, sillä se mahdollistaa entistä vaikuttavampien ja hyödyllisempien sovellusten valmistuksen sosiaali- ja terveydenhuoltoon ammattilaisten ja kansalaisten tueksi. Lääkinnällisiksi laitteiksi luokiteltavia sovelluksia voidaan käyttää esimerkiksi sairauksien diagnosointiin tai hoidon suunnitteluun. Ensimmäisenä lääkinnällisenä laitteena olemme valmistamassa Diabetes huolijono -sovellusta tiiviissä yhteystyössä Tampereen yliopistollisen sairaalan kanssa. Sovellus nostaa …

Istekille ISO 13485:2016 -sertifikaatti mahdollistamaan sovelluskehityspalvelun laajentamisen terveydenhuollon sektorille Lue lisää »

Tietohallintopalvelu tuo organisaatiolle joustavuutta ja kustannussäästöjä

Istekin palvelutarjontaan on lisätty ulkoistetun tietohallintojohtajan palvelu. Kyseessä on palvelu, joka vastaa organisaation kokonaisvaltaiseen, asiantuntevaan ja kustannustehokkaaseen tietohallinnon johtamiseen ilman rekrytointi-, yliresursointi- ja sitoutumisriskiä. Ulkoistettu tietohallintojohtaja vastaa organisaation tietohallinnon johtamisesta tai tarvittaessa johtaa tietohallintoa vain väliaikaisesti. Palvelun etuna on tarpeen mukaan skaalautuva kapasiteetti sekä sopivan osaajan valinnan ja vaihtamisen helppous. Kustannuksia on myös helpompi optimoida, …

Tietohallintopalvelu tuo organisaatiolle joustavuutta ja kustannussäästöjä Lue lisää »

Tutkijan työtila – monipuolinen ja moderni käyttöympäristö sosiaali- ja terveystietojen hyödyntämiseen

Tutkijan työtila -palvelu mahdollistaa toisiolain mukaisen sosiaali- ja terveystietojen hyödyntämisen tieteellisessä tutkimuksessa, tilastoinnissa, opetusaineistojen valmistamisessa sekä viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävissä. Istekki on saanut vaatimustenmukaisuustodistuksen toisiolain mukaiselle tietoturvalliselle käyttöympäristölle ja voimme nyt tarjota tätä palvelua asiakkaillemme. Käyttöympäristö pitää sisällään data-analytiikan välineet sekä tutkimusluvan mukaisen datan.Tarjolla on erityyppisiä käyttöympäristöjä esimerkiksi pienimuotoisesta taulukkolaskentasovelluksen käytöstä näytönohjaimia vaativiin tehokoneisiin. ”Käyttöympäristön …

Tutkijan työtila – monipuolinen ja moderni käyttöympäristö sosiaali- ja terveystietojen hyödyntämiseen Lue lisää »

Istekki kilpailuttaa sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän hyvinvointialueille

Kilpailutuksella hankitaan asiakastietojärjestelmä, jota kaikki Istekin omistajat voivat halutessaan hyödyntää koko hyvinvointialueen laajuisena ratkaisuna sosiaalihuollon asiakastietojen käsittelyä varten.  Sosiaalihuollon asiakasjärjestelmien uudistusten ja yhdistämisten tarpeita ja vaatimuksia on kartoitettu laajasti yhteistyössä sote-ammattilaisten kanssa. Kilpailutus tehdään usean hyvinvointialueen yhteistyönä. Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluehallitus päätti kilpailutuksen käynnistämisestä 25.4.2022, Pirkanmaan aluehallitus oli tehnyt vastaavan päätöksen jo 4.4.2022. Hajanainen järjestelmäkenttä yhtenäistettävä …

Istekki kilpailuttaa sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän hyvinvointialueille Lue lisää »

Servicalle tehty ruokahävikkisovellus tuottaa tarkkaa tietoa hävikin määrästä

Istekki toteutti yhteistyössä Innofactorin kanssa Servicalle ruokahävikkisovelluksen, jolla pystytään seuraamaan ruokahävikin määrää ja siitä aiheutunutta hiilijalanjälkeä sekä kustannuksia. Servica valmistaa päivittäin yli 20 000 lounasta Kuopion alueella kouluihin, varhaiskasvatuksen yksiköihin, henkilöstöravintoloihin, sairaaloihin sekä palvelutaloihin, joten ruokahävikin seuraaminen ja vähentäminen on yhtiölle tärkeää. Ruokahävikkisovellus toteutettiin syksyn 2021 aikana ja hyväksyttiin tuotantokäyttöön joulukuussa 2021. ”Pilotti sujui kokonaisuudessaan hyvin …

Servicalle tehty ruokahävikkisovellus tuottaa tarkkaa tietoa hävikin määrästä Lue lisää »

Sähköisen asioinnin ratkaisulla resursseja potilaiden hoitoon

Tarjoamme asiakkaillemme monipuolisia sähköisen asioinnin OmaPortaali-ratkaisuja, joita olemme jo tuottaneet Tampereen, Oulun ja Kuopion yliopistollisille sairaaloille. Sähköinen asiointi mahdollistaa potilaille ja asiakkaille omien tietojen ylläpitämisen, ajankohtaisten palvelutapahtumien edistymisen seurannan, ajanvarauksien muutokset tiettyihin yksiköihin ja uusien varausten tekemisen sekä laajalti esitietojen antamisen avohoitoyksiköihin. OmaPortaali mahdollistaa myös muistutusten lähettämisen ja lisääntyvässä määrin erilaisten suostumusten ylläpidon. Portaali on …

Sähköisen asioinnin ratkaisulla resursseja potilaiden hoitoon Lue lisää »

Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmällä laatua asiakaskohtaamisiin

Istekin laajaan ICMT-palvelukokonaisuuteen kuuluvat kotihoidon toiminnanohjaus- sekä turvapalvelut. Kotihoidon toiminnanohjauspalvelu tukee asiakkaiden kotihoidon palveluiden järjestämiseen ja tuottamiseen vaadittavia prosesseja ja toimintoja. Palvelun avulla tuetaan palveluprosesseja kotihoidossa, kotisairaanhoidossa ja asumispalveluissa. Toiminnanohjauksen avulla asiakkaat säästävät aikaa ja kustannuksia päivittäisten rutiinitehtäviensä hoidosta ja se parantaa myös kotihoidon laatua. Kotihoidon toiminnanohjauspalvelu mahdollistaa sähköisten asiakas- ja henkilöstötietojen tietoturvallisemman käsittelyn, työvuorojen suunnittelun ja optimoinnin …

Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmällä laatua asiakaskohtaamisiin Lue lisää »

Kuopion varhaiskasvatukselle kustannustehokkaampi ja laadukas ICT-ympäristö

Istekki toteutti Kuopion kaupungille projektin, jossa Kuopion kaupungin varhaiskasvatuksen henkilöstö ja toimipisteet siirrettiin käyttämään Kuopion kaupungin opetustoimen kanssa yhteistä tietoverkkoa sekä yhteisiä Microsoft-palveluita. Varhaiskasvatuksessa otettiin myös käyttöön langattoman tietoverkon ratkaisut ja tehostettiin tietotyöhön liittyviä prosesseja sekä toimintatapoja. ”Tavoitteenamme tälle projektille oli lähteä kehittämään päiväkotien ICT-palveluita optimoimalla henkilöstömme Microsoft-lisenssejä. Henkilöstöllämme oli hallinnon lisenssit ja käytäntö oli …

Kuopion varhaiskasvatukselle kustannustehokkaampi ja laadukas ICT-ympäristö Lue lisää »

PSSHP:n käyttöönottama UNA Tilannekuva helpottaa asiakkaan kokonaistilanteen ymmärtämistä

Pohjois-Savossa on otettu ensimmäisenä Suomessa käyttöön UNA Tilannekuva. UNA Tilannekuva on näkymä, joka mahdollistaa asiakkaan kokonaistilanteen näyttämisen ilman erillistä tiedon etsimistä. Asiakaslähtöisesti suunniteltu UNA Tilannekuva on kooste asiakkaan sote-tiedoista, joka auttaa sote-ammattilaisia näkemään nopeasti asiakkaan kokonaistilanteen, hänen käyttämät palvelut sekä tehdyt varaukset. UNA Tilannekuva mahdollistaa ongelmien havaitsemisen ennakkoon, sairauksien nopeamman tunnistamisen sekä vaikuttavien tukimuotojen tai …

PSSHP:n käyttöönottama UNA Tilannekuva helpottaa asiakkaan kokonaistilanteen ymmärtämistä Lue lisää »

Scroll to Top