Istekki, Productivity Leap ja Solita toteuttivat kolmelle hyvinvointialueelle yhteisen tietoallasratkaisun

Istekki, Productivity Leap ja Solita toteuttivat yhdessä modernia teknologiaa ja innovatiivista ajattelua hyödyntävän valtakunnallisen tietoallasratkaisun. Tietoallas vastaa valtakunnallisia määrittelyjä, ja se tuo merkittäviä säästöjä, sillä se mahdollistaa soten toimintojen tiedolla johtamisen. Toteutus on Suomen mittakaavassa ja kansainvälisestikin poikkeuksellinen. 

Yksi Suomen suurimmista rakenneuudistuksista toteutuu vuoden 2023 alussa, kun uudet hyvinvointialueet aloittavat toimintansa. Hyvinvointialueiden, sairaanhoitopiirien, kuntien ja kuntayhtymien omistama teknologiayhtiö Istekki halusi rakentaa omistaja-asiakkailleen laajan tietoalustan, joka mahdollistaa lakisääteisen tietojohtamisen ja raportoinnin DigiFinlandin koordinoiman Virta-hankkeen suosittelemalla tavalla. Kilpailutuksen myötä kumppaneiksi valikoituivat Productivity Leap Oy ja Solita. 

”Kaikille hyvinvointialueille on määritelty kansalliset, yhteiset minimitietovaatimukset raportointiin mm. palvelujen tarpeeseen, saatavuuteen, laatuun, vaikuttavuuteen ja kustannuksiin liittyen. Ratkaisumme mahdollistaa hyvinvointialueiden johtamisen luotettavalla ja ajantasaisella tiedolla. Myös raporttitarpeiden täyttäminen on tulevaisuudessa huomattavasti helpompaa”, sanoo Istekin ryhmäpäällikkö Antti Koskinen.

Tietoallas tuo säästöjä myös yhteiskunnalle 

Yhteistyössä toteutettavalla ratkaisulla hyvinvointialueiden järjestelmistä kerätään tietoja automaattisesti yhtenäisen Virta-viitearkkitehtuurin mukaisesti.  

Istekki, Productivity Leap ja Solita tuottavat samat rakenteet ja raportit kolmelle hyvinvointialueelle, Pirkanmaalle, Pohjois-Pohjanmaalle sekä Pohjois-Savolle. Ratkaisun arkkitehtuuri mahdollistaa rinnakkaiset toteutukset eri hyvinvointialueille. Kunkin sosiaali- ja terveydenhuollon lähdejärjestelmän tietojen vienti tietovarastoon toteutetaan vain kerran niin, että se olisi jatkossa kopioitavissa myös muille 18 hyvinvointialueelle. Automatisaatiota haluttiin hyödyntää ratkaisussa mahdollisimman paljon. 

”Kun valtion tasolla tuli selkeä ohjaus, miten hyvinvointialueita jatkossa johdetaan ja mitataan, halusimme tuottaa ratkaisun uudella tavalla niin, että vähimmäistiedot sisältävä raportointipaketti pystytään tarjoamaan kaikille kolmelle hyvinvointialueelle. Projekti on todella mittava, koska tietoa otetaan useista eri järjestelmistä jokaisessa kolmessa eri hyvinvointialueessa”, Istekin datasta ja analytiikasta vastaava liiketoimintapäällikkö Satu Matikainen kertoo. 

”Pyrimme ratkaisuun, jossa pyörää ei tarvitse keksiä uudestaan. Hyvinvointialueisiin siirtyminen on suuri yhteiskunnallinen muutos, joka edellyttää uudenlaista ajattelua ja toteutusta. Emme halunneet pistemäistä ratkaisua vaan toteutuksen, joka palvelee kaikkia. Myös veronmaksajien sydäntä tämä ratkaisu lämmittää, koska aikaa, rahaa ja henkilötyövoimaa säästyy merkittävästi”, Solitan Agile Data Engine-asiakkuuksista vastaava Tuomas Alivuotila kertoo. 

Alivuotila kiittelee Istekkiä rohkeudesta teknologiavalinnassa. 

”Heillä oli uskoa, että tällainen täysin uudenlainen ratkaisu on mahdollista toteuttaa.” 

Tietoallasratkaisulla apua resursointiin 

Kerättyjä tietoja voi käyttää apuna esimerkiksi hyvinvointialueiden resursoinnin ja henkilöstön osaamisen kehittämisen sekä palvelutarpeen arvioinnin ja palveluverkon suunnittelussa.  

”Ensimmäisessä vaiheessa toteutamme järjestämislain asetuksessa kuvattuja vähimmäistietosisältöjä hyvinvointialueiden sote-palvelujen tarpeen, saatavuuden ja taloudellisuuden osalta. Nämä tulevat alueita velvoittaviksi 1.1.2024. Vähimmäistietosisällöt luovat hyvän pohjan alueen sote-toimintojen johtamiseen. Sen lisäksi alueilla voi olla omia painotuksia, joita toteutetaan nopeutetusti tietojohtamisen järjestelmiin. Tällaisia ovat esimerkiksi voimavarat eli käytännössä henkilöstötiedot ja niihin liittyvät mittarit, Productivity Leapin toimitusjohtaja Kari Natunen kertoo. 

”Myös IT-asiantuntijoiden työ helpottuu merkittävästi, kun ympäristöt ovat keskenään samanlaisia ja toimivat samoilla periaatteilla. Dokumentointi on vaivattomampaa, kun kaikkea ei tarvitse rakentaa uudelleen. Samanlaiset toimintalogiikat tuottavat jatkossa yhteiskunnallisesti selkeitä kustannushyötyjä”, Istekin Koskinen sanoo. 

Yhdessä olemme enemmän 

Hyvinvointialueiden ylläpitäminen edellyttää monien uudenlaisten ICT-ratkaisujen toteuttamista. Istekki etsi kumppanikseen toimittajat, joilta löytyy sopivaa osaamista ja riittävät resurssit erittäin vaativaan ja laajaan tietovarastototeutukseen. 

Productivity Leap vastaa yhteistyössä menetelmien ja mallien toteutuksista ja antaa myös tarvittavia resursseja ja ohjausta toteutuksen suorittamiseen. Solita toimittaa vastaavien toteutusresurssien lisäksi tietovaraston pohjaratkaisuna toimivan Agile Data Engine:n. 

Toimijat kokevat yhteistyön sujuneen hyvin ja tunnistavat selkeät hyödyt monitoimittajamallista. 

”Yhdessä olemme enemmän. Asiantuntemusta kannattaa hakea tämäntyyppisestä kumppanuusmallista, johon kaikki osapuolet tuovat omaa parastaan”, Istekin Koskinen lisää.