Tutkijan työtila – monipuolinen ja moderni käyttöympäristö sosiaali- ja terveystietojen hyödyntämiseen

Tutkijan työtila -palvelu mahdollistaa toisiolain mukaisen sosiaali- ja terveystietojen hyödyntämisen tieteellisessä tutkimuksessa, tilastoinnissa, opetusaineistojen valmistamisessa sekä viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävissä. Istekki on saanut vaatimustenmukaisuustodistuksen toisiolain mukaiselle tietoturvalliselle käyttöympäristölle ja voimme nyt tarjota tätä palvelua asiakkaillemme.

Käyttöympäristö pitää sisällään data-analytiikan välineet sekä tutkimusluvan mukaisen datan.
Tarjolla on erityyppisiä käyttöympäristöjä esimerkiksi pienimuotoisesta taulukkolaskentasovelluksen käytöstä näytönohjaimia vaativiin tehokoneisiin.

”Käyttöympäristön hinnoittelu on suurilta osin minuuttipohjaista. Käyttäjä pystyy itse vaikuttamaan lopullisiin kustannuksiin, sillä käyttäjät pystyvät itsenäisesti käynnistämään ja sulkemaan ympäristön. Käyttäjällä on mahdollisuus ottaa ulos ja viedä dataa sisään käyttöympäristöön tarkastusprosessin kautta”, kertoo Istekin kehityspäällikkö Jari Uotila.

Työtilan tietoturvallisuus huippuluokkaa

”Toisiolain mukaisesti henkilötietoja sisältävien aineistojen analysointi on 1.5.2022 lähtien sallittu vain auditoiduissa käyttöympäristöissä, jollainen tutkijan työtila on. Vaatimukset edellyttävät vastaavaa tietoturvan tasoa kuin Findatan omassa käyttöympäristössä”, Uotila kommentoi.

Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata on antanut määräyksen, joka kuvaa muiden palveluntarjoajien tietoturvallisille käyttöympäristöille asetettavat vaatimukset. Määräys koskee sosiaali- ja terveystietojen toissijaista käyttöä.

Määräystä sovelletaan kaikkiin niihin toisiolaissa säädettyihin käyttötarkoituksiin, joihin tarvitaan tietolupa. Näitä käyttötarkoituksia ovat tieteellinen tutkimus, tilastointi, opetus sekä viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävä. Opetuksen osalta määräys koskee opetusaineiston valmistamista, ei varsinaista opetusta.