Tietosuoja

Tietosuoja on yksityisyyttäsi turvaava perusoikeus. Meille on tärkeää, että omistaja-asiakkaamme, yhteistyökumppanimme ja muut kanssamme asioivat voivat vakuuttua tietoturvallisuuden ja tietosuojan toteutumisesta sekä tarjoamissamme palveluissa että kaikessa toiminnassamme. Tältä sivulta löydät tietoa siitä, millaisissa yhteyksissä ja miten käsittelemme henkilötietojasi toiminnoissamme.

Miten ja millä perusteella käsittelemme tietojasi?

Noudatamme kaikessa toiminnassamme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Yksi tärkeimmistä velvollisuuksistamme on kertoa avoimesti ja ymmärrettävästi, miten ja missä yhteyksissä käsittelemme tietojasi. Näin voit arvioida käsittelyn asianmukaisuutta sekä käyttää tietojesi käsittelyä koskevia oikeuksiasi.

Rekisteröityjämme ovat asiakkaamme ja näiden yhteistyökumppanit, potentiaaliset asiakkaamme ja näiden yhteistyökumppanit sekä omat yhteistyökumppanimme. Rekisteröityjämme ovat myös meille töihin hakeneet henkilöt, työntekijämme, toimitiloissamme tai verkkosivuillamme vierailevat tai vaihteeseemme tai asiakaspalveluumme yhteydessä olleet henkilöt.

Käsittelemme asiakkaidemme tai asiakkaidemme yhteistyökumppaneiden työntekijöiden henkilö- ja yhteystietoja hankkiessamme, tuottaessamme ja toimittaessamme palveluita asiakkaillemme, hoitaaksemme asiakassuhdettamme tai toimiessamme muutoin yhteistyössä asiakkaamme tai tämän yhteistyökumppanin kanssa. Olemme saaneet nämä henkilötiedot asiakas- tai yhteistyösopimukseen perustuen joko asiakkaalta, yhteistyökumppanilta tai sinulta itseltäsi.

Käsittelemme asiakkaidemme tai asiakkaidemme yhteistyökumppaneiden työntekijöiden henkilö- ja yhteystietoja myös kehittääksemme palvelutoimintaamme ja palvelukokemusta tai tarjotessamme uusia palveluja asiakkaillemme. Myös tässä yhteydessä olemme saaneet henkilötiedot asiakkaaltamme, yhteistyökumppaniltamme tai sinulta itseltäsi. Tässä yhteydessä henkilötietojen käsittelyperuste on oikeutettu etu. Oikeutetun edun tasapainotesti tehdään aina tarvittaessa.

Hallinnassamme olevissa toimitiloissa ja näiden ulkoalueilla suoritetaan kameravalvontaa, jolloin tallenteelle voi tallentua toimitiloissamme vieraileva henkilö. Keräämme tiedot myös toimitiloissamme vierailevista henkilöistä. Tällöinkin käsittely perustuu oikeutettuun etuun.

Käsitellessämme henkilötietoja rekrytoinnin yhteydessä käsittely perustuu hakijan suostumukseen ja käsitellessämme oman henkilöstömme henkilötietoja käsittely perustuu työntekijän kanssa tehtyyn työsopimukseen tai meitä sitovaan lakisääteiseen velvoitteeseen työsuhdetietojen käsittelyä koskien.

Kussakin käsittelytarkoituksessa sitoudumme käsittelemään tietoja asianmukaisesti, huolellisesti ja lainsäädäntöä noudattaen. Tietoja käsittelevät vain ne henkilöt, joiden työtehtäviin kyseisten tietojen käsitteleminen tehtävänmukaisesti kuuluu.

Yhteyspiste tietosuojaan liittyvissä asioissa

Henkilörekistereihimme liittyvä käsittely on kuvattu tarkemmin tietosuojaselosteilla. Jos haluat lisätietoja käsittelystä tai oikeuksiesi käyttämisestä, ota yhteyttä tietosuojavastaavaan.