Istekille ISO 13485:2016 -sertifikaatti mahdollistamaan sovelluskehityspalvelun laajentamisen terveydenhuollon sektorille

Istekin sovelluskehitys sai tärkeän laadunhallintajärjestelmä ISO 13485 sertifikaatin. Sertifikaatti on hyvin merkityksellinen, sillä se mahdollistaa entistä vaikuttavampien ja hyödyllisempien sovellusten valmistuksen sosiaali- ja terveydenhuoltoon ammattilaisten ja kansalaisten tueksi. Lääkinnällisiksi laitteiksi luokiteltavia sovelluksia voidaan käyttää esimerkiksi sairauksien diagnosointiin tai hoidon suunnitteluun.

Ensimmäisenä lääkinnällisenä laitteena olemme valmistamassa Diabetes huolijono -sovellusta tiiviissä yhteystyössä Tampereen yliopistollisen sairaalan kanssa. Sovellus nostaa kriteerit täyttävät potilaat automaattisesti listalle ammattilaisen tarkastelua varten.

Mahdollisuuksia lääkinnällisten laitteiden valmistuksessa on erittäin paljon, joten Istekki tulee hyödyntämään myös alihankintaverkostoaan sovelluksien valmistuksessa.

Olemassa olevaan lääkinnällisten laitteiden jakelun ja huollon oikeuttavaa ISO 13485:2016 sertifikaattiin saatiin täten laajennus. Sertifikaatti kattaa nyt seuraavat toiminnat: Lääkinnällisten laitteiden valmistus, ohjelmistot, huolto ja jakelu kattaen ohjelmistot, hankinta, määräaikaishuolto, vianselvitys ja korjaus sekä muut laitteiden elinkaaritoimintaan liittyvät prosessit.

Tämä on erittäin hieno saavutus, josta kiitos kuuluu suurelle joukolle teknologiaturvaajia.