Ihmisten Istekissä rakennamme sujuvampaa Suomea

Istekki on suomalainen asiantuntijaorganisaatio, joka toimii yhteiskunnan taustavoimana. Olemme erikoistuneet terveydenhuollon, digitaalisten toimintaympäristöjen ja hyvinvoinnin turvaamiseen ja teemme työtä miljoonien kansalaisten hyvinvoinnin eteen – tälläkin hetkellä. 

Istekin henkilöstöä seisoskelemassa ryhmässä ulkona auringonpaiseessa.

Istekki yrityksenä

Toimiva yhteiskunta rakentuu sujuvista palveluista. Istekki on suomalainen, yli 1400 asiantuntijan tieto-, viestintä- ja terveysteknologiayhtiö (ICMT), joka suunnittelee ja toteuttaa digitaalisia järjestelmiä ja palveluita sekä ylläpitää ja sovittaa yhteen erilaisia IT-ratkaisuja.

Asiakkaitamme ovat yhteiskunnalliset tahot, kuten hyvinvointialueet ja kunnat. Toimimme valtakunnallisesti ja vaikutamme yli 4 miljoonan ihmisen elämään päivittäin. Asiantuntijamme toimivat teknologiaturvaajina, jotka varmistavat, että asiakkaidemme arki toimii ja että ihmisten hyvinvointi on turvattu.

Toimintaamme ohjaavat vaikuttavuus ja vastuullisuus sekä asiakasomistajiemme kokonaistaloudellisuus. Kilpailutamme ja ostamme asiakkaillemme palveluita avoimilta markkinoilta.

Laadukkaasta ja vastuullisesta työstämme kertovat myös Yhteiskunnallinen yritys ja Avainlippu -merkkien käyttöoikeus. Olemme tutkitusti Suomen suosituimpia IT-alan työnantajia, joka sujuvampaa Suomea rakentaessaan haluaa rakentaa myös parempaa työelämää – olemme ihmisten Istekki. 

Sali, jossa henkilöitä on seuraamassa salin edessä olevaa puhujaa. Puhujan vieressä on suuri näyttö.

Istekki on inhouse-yhtiö

Istekki Oy on asiakkaidensa omistama voittoa tavoittelematon inhouse-yhtiö. Se tarkoittaa tiivistä kumppanuutta sekä sitä, että asiakkaamme ohjaavat yhtiön toimintaa esimerkiksi päätöksenteon kautta. Teemme yhteistyötä myös yksityisen sektorin yritysten kanssa ja kilpailutamme palveluita markkinoilta asiakkaidemme puolesta hankintalain mukaisesti.  

Mitä inhouse-yhtiö tarkoittaa? 

Inhouse-yhtiö tarkoittaa julkisten toimijoiden, kuten kunnan, kuntayhtymän, hyvinvointialueen, valtion tai näiden yhdessä omistamaa yritystä. Inhouse-yhtiön siis omistaa ne organisaatiot, jotka käyttävät yhtiön palveluita. Tämän vuoksi inhouse-yhtiöiden ja omistajien välillä on tiivis yhteistyö ja omistaja-asiakkaat myös ohjaavat yhtiön toimintaa.  

Inhouse-yhtiö, eli esimerkiksi Istekki, on omistajiensa sidosyksikkö ja omistajat voivat tehdä hankintoja inhouse-yhtiöstä ilman kilpailutusta. Inhouse-yhtiö on omistajiensa yhteinen hankintayksikkö, jonka tulee noudattaa hankintalakia eli kilpailuttaa hankinnat hankintalain mukaisesti omistaja-asiakkaidensa puolesta. Erityisesti kilpailutusten kautta inhouse-yhtiöt tekevät tiivistä yhteistyötä myös yksityisen sektorin yritysten kanssa.

Tutustu tarkemmin yhtiömme toimintaan 

Haluamme osaltamme edistää inhouse-yhtiöiden avoimuutta, joten voit tutustua Istekkiin alla olevien dokumenttien kautta sekä tutustumalla verkkosivujemme osioon hyvä hallinto: 

Yhtiöjärjestyksemme mukaisesti yhtiömme tavoitteena ei ole tuottaa voittoja tai jakaa osinkoa omistajille, vaan tuottaa sekä kehittää laadukkaita ja kustannustehokkaita palveluita. 

Katso Istekin taloudellinen tilanne ja tulos vuoden 2023 tilinpäätöksen kautta. 

Istekki toteuttaa palvelut asiakkaille tuottaen ne itse tai käyttäen alihankkijoita, jotka se kilpailuttaa hankintalain mukaisesti. Yksityisen sektorin yritykset ovat merkittäviä kumppaneitamme, joilta kilpailutamme ja hankimme vuosittain noin 60 % liikevaihdostamme tavaroita ja palveluita. Käytämme yli tuhannen toimittajan palveluita. Käytössämme on hankinnan elinkaarihallinnan malli, jossa otetaan huomioon hankintojen strateginen suunnittelu ja kategoriahallinta, hankintojen kilpailutus ja toimittajien johtaminen. 

Kustos Ry logo

Olemme Kustos Ry:n jäsen 

Julkishallinnon palvelukumppanit – Kustos Ry on in house -yhtiöiden yhteinen vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on turvata niiden liiketoimintamahdollisuudet myös tulevaisuudessa.