Ihmisten Istekissä rakennamme sujuvampaa Suomea

Istekki on suomalainen, kasvava ja kehittyvä asiantuntijaorganisaatio, joka toimii yhteiskunnan taustavoimana. Olemme erikoistuneet terveydenhuollon, digitaalisten toimintaympäristöjen ja hyvinvoinnin turvaamiseen ja teemme työtä miljoonien kansalaisten hyvinvoinnin eteen – tälläkin hetkellä. 

Istekin henkilöstöä seisoskelemassa ryhmässä ulkona auringonpaiseessa.

Istekki yrityksenä

Suunnittelemme, toteutamme, kehitämme ja ylläpidämme digitaalisia toimintaympäristöjä yhteiskunnallisille toimijoille, kuten sairaaloille ja kunnille, ihmisten hyvinvoinnin turvaamiseksi. Olemme vastuullinen vaativien ja kokonaisvaltaisten ICMT-palvelujen toteuttaja, joka tekee töitä yhteisen hyvän eteen. 

Turvaamme asiakkaille tärkeät ICT-ratkaisut ja toimimme kumppanina niiden kehityksessä. Palvelumme koskettavat lähes 4 miljoonaa Suomessa asuvaa. Meille tärkeää on omistajiemme eli asiakkaidemme kokonaisetu, toiminnan vaikuttavuus ja tehokkaasti valitut ratkaisut. Asiakkaitamme ja omistajiamme ovat mm. lukuisat hyvinvointialueet sekä kaupungit ja kunnat. Toimimme valtakunnallisesti lähes kaikkialla Suomessa. 

Meillä ihmisten Istekissä pääset rakentamaan yhdessä asiakkaidemme ja muiden teknologiaturvaajien kanssa toimivampaa yhteiskuntaa ja sujuvampaa Suomea. Tukenasi on koko yli tuhatpäisen yhteisön teknologiaturvaajien voima. 

Katsomme vahvasti tulevaisuuteen ja pyrimme ratkaisemaan asiakkaidemme ongelmia tehokkaasti esimerkiksi tekoälyn ja automatiikan kautta. Olemme myös lääkinnällisten laitteiden valmistaja, mikä mahdollistaa sellaisten sovellusten valmistamisen, jotka tukevat ammattilaisten työtä sekä mahdollistavat kansalaisille sujuvamman palveluiden hyödyntämisen. Kehitämme ja tuotamme asiakkaillemme palveluja myös digitaalisen turvallisuuden osa-alueilla. Meidän tavoitteenamme on olla kyberturvallisuuden osalta toimialan kärjessä.   

Sali, jossa henkilöitä on seuraamassa salin edessä olevaa puhujaa. Puhujan vieressä on suuri näyttö.

Istekki on inhouse-yhtiö

Istekki Oy on asiakkaidensa omistama voittoa tavoittelematon inhouse-yhtiö. Se tarkoittaa tiivistä kumppanuutta sekä sitä, että asiakkaamme ohjaavat yhtiön toimintaa esimerkiksi päätöksenteon kautta. Teemme yhteistyötä myös yksityisen sektorin yritysten kanssa ja kilpailutamme palveluita markkinoilta asiakkaidemme puolesta hankintalain mukaisesti.  

Mitä inhouse-yhtiö tarkoittaa? 

Inhouse-yhtiö tarkoittaa julkisten toimijoiden, kuten kunnan, kuntayhtymän, hyvinvointialueen, valtion tai näiden yhdessä omistamaa yritystä. Inhouse-yhtiön siis omistaa ne organisaatiot, jotka käyttävät yhtiön palveluita. Tämän vuoksi inhouse-yhtiöiden ja omistajien välillä on tiivis yhteistyö ja omistaja-asiakkaat myös ohjaavat yhtiön toimintaa.  

Inhouse-yhtiö, eli esimerkiksi Istekki, on omistajiensa sidosyksikkö ja omistajat voivat tehdä hankintoja inhouse-yhtiöstä ilman kilpailutusta. Inhouse-yhtiö on omistajiensa yhteinen hankintayksikkö, jonka tulee noudattaa hankintalakia eli kilpailuttaa hankinnat hankintalain mukaisesti omista-asiakkaidensa puolesta. Erityisesti kilpailutusten kautta inhouse-yhtiöt tekevät tiivistä yhteistyötä myös yksityisen sektorin yritysten kanssa.

Kustos Ry logo

Olemme Kustos Ry:n jäsen 

Julkishallinnon palvelukumppanit – Kustos Ry on in house -yhtiöiden yhteinen vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on turvata niiden liiketoimintamahdollisuudet myös tulevaisuudessa. 

Tutustu tarkemmin yhtiömme toimintaan 

Haluamme osaltamme edistää inhouse-yhtiöiden avoimuutta, joten voit tutustua Istekkiin alla olevien dokumenttien kautta sekä tutustumalla verkkosivujemme osioon hyvä hallinto: 

Yhtiöjärjestyksemme mukaisesti yhtiömme tavoitteena ei ole tuottaa voittoja tai jakaa osinkoa omistajille, vaan tuottaa sekä kehittää laadukkaita ja kustannustehokkaita palveluita. 

Katso Istekin taloudellinen tilanne ja tulos vuoden 2022 tilinpäätöksen kautta. 

Istekki toteuttaa palvelut asiakkaille tuottaen ne itse tai käyttäen alihankkijoita, jotka se kilpailuttaa hankintalain mukaisesti. Yksityisen sektorin yritykset ovat merkittäviä kumppaneitamme, joilta kilpailutamme ja hankimme vuosittain noin 70 % liikevaihdostamme tavaroita ja palveluita. Käytämme yli tuhannen toimittajan palveluita. Käytössämme on hankinnan elinkaarihallinnan malli, jossa otetaan huomioon hankintojen strateginen suunnittelu ja kategoriahallinta, hankintojen kilpailutus ja toimittajien johtaminen. 

Scroll to Top