Puheentunnistus nopeuttaa kirjaamista potilastyössä

Kuvituskuva lääkäristä kirjoittamassa läppärillä.

Istekki kilpailutti ja toteutti hankinnan vaatimusmäärittelyn puheentunnistuspalvelulle Pirkanmaan sairaanhoitopiirille ja Pirkanmaan hyvinvointialueelle siirtyneille kunnille. Kokonaisuudessaan haettiin helppokäyttöistä ja teknisesti laadukasta puheentunnistusratkaisua monimuotoiselle käyttäjäjoukolle Pirkanmaan hyvinvointialueen sote-ammattilaisten käyttöön. Puheentunnistuksella haettiin nopeutta ja laatua kirjaamisprosesseihin sekä edellä mainittujen myötä enemmän aikaa asiakas- ja potilastyöhön.

 

Puheentunnistus muuntaa sanellun puheen reaaliaikaisesti ja tietoturvallisesti tekstiksi käyttäjän haluamaan kohdejärjestelmään

 

Inscripta Direct on tekoälypohjainen puheentunnistusjärjestelmä, mikä muuntaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen puheen tekstiksi reaaliaikaisesti. Puhe voidaan sanella erilaisilla äänilähteillä kuten kuulokemikrofoneilla tai sanelulaitteella. Inscripta on järjestelmäriippumaton, eli se muuntaa puheen tekstiksi käyttäjän vapaasti valitsemaan kohdejärjestelmään. Puheentunnistuksella on tarkoitus tuottaa ammattilaisen kirjauksia asiakas- ja potilastietojärjestelmiin mutta sen avulla voidaan tuottaa puheella tekstiä myös muihin käytössä oleviin järjestelmiin, kuten sähköpostiin.

”Inscriptan puheentunnistus on helposti käyttöönotettava apuväline arjen työhön. Edut purettavaan saneluun nähden ovat selvät: purkuviive poistuu, mahdolliset virheet päästään korjaamaan heti ja oman tekstin muokkaaminen helpottuu. Ohjelma on helppokäyttöinen enkä näe, että enää palaisin sanelemaan vanhaan malliin”, kertoo terveyskeskuslääkäri Anna Ånäs, joka työskentelee Pirha Digiklinikan vastaavana lääkärinä.

Helppokäyttöisyys ja laaja äänilaitetoimivuus valtteina

 

Vuoden 2024 aikana Pirkanmaan hyvinvointialue ottaa puheentunnistuksen vaiheittain laajasti käyttöön. Käyttöönotossa on turvattu jo aiemmin puheentunnistusta käyttäneiden käytön jatkuminen ilman katkoja. Ensimmäisenä puheentunnistus on otettu käyttöön perustason palvelujen vastaanottopalveluissa. Seuraavan vaiheessa puheentunnistus otetaan käyttöön useammalla Pirhan vastuualueella ja käyttöönoton vaiheistus on suunniteltu yhdessä palvelutuotannon kanssa. Käyttöönottoa on tuettu säännöllisellä koulutuksella ja se on toteutettu hyvässä yhteistyössä Inscripta Oy:n, Pirhan digikehittämisen yksikön ja tietohallinnon toimesta.

”Inscripta on helppokäyttöinen puheentunnistusratkaisu ja peruskäytön oppii lyhyellä opastuksella. Käyttöönottoa helpottaa myös laaja äänilaitetoimivuus – Inscriptan puheentunnistus toimii hyvin sekä kuulokemikrofoneilla että ns. sanelukapuloilla. Tämä pienentää selkeästi käytön kustannuksia, kun käyttö ei edellytä erillisiä laitehankintoja. Kuulokemikrofoneja löytyy useasta paikasta ja käyttäjältä jo entuudestaan mm. Teams-käytön myötä. Käyttöönotto on edennyt hallitusti hyvässä yhteistyössä Inscriptan ja Istekin kanssa”, kommentoi Pirhan ICT-palveluvastaava Pasi Paananen.

Pirkanmaan hyvinvointialueen asukkaalle puheentunnistuksen hyötynä asiakas- ja potilaskirjaukset ovat nopeammin tietojärjestelmissä ja tarvittaessa siten käytettävissä jatkohoidon tai asiakuuden hoidossa. Lisäksi sote-ammattilaisen työaikaa vapautuu varsinaiseen asiakastyöhön ja saatujen kokemusten perusteella puheentunnistuksella tuotetut kirjaukset ovat laadukkaampia.

Puheentunnistuksen webinaari tulossa syksyllä

 

Syksyllä tulossa webinaari, jossa keskustelemme puheentunnistuksen käyttöönoton hyödyistä hyvinvointialueella ja käyttöönotossa opituista asioista. Webinaari pidetään 30.10. klo 14. Lisätietoja webinaarista tulossa myöhemmin.