Haastattelussa Pasi Lehmus: ”Yhteistyö Istekin kanssa pitää meidät kehityksen kärjessä”

Pasi Lehmus työskentelee Pirkanmaan hyvinvointialueen (Pirha) tietohallintojohtajana. Pirhan ja Istekin inhouse-kumppanuus alkoi vuodesta 2017, kun silloinen Pirkanmaan sairaanhoitopiiri teki laajoja ulkoistuksia. Istekki on minulle talona tuttu ja helppo ymmärtää. Pirha on ulkoistanut Istekille lähes koko ICT-palvelutuotannon.

Kumppanuus auttaa meitä hyvinvointialueena keskittymään omaan ydintoimintaamme. Toisaalta yhteistyö Istekin kanssa pitää meidät kehityksen kärjessä, sillä Istekki yhdistää hyvinvointialueita. Esimerkkinä tästä on potilastietojärjestelmän sekä asiakastietojärjestelmän hankinnat. Näissä hankinnoissa on mukana useampi hyvinvointialue. Istekki hoitaa hankintaprosessin, ja osallistaa myös muita hyvinvointialueita hankkeisiin.

Tahtotilamme on pysyä parhaassa mahdollisessa kehitysvauhdissa. Se onnistuu, kun kumppanimme jakaa meille oppeja, kuten kertoo, miten tehdään Oulussa tai Kuopiossa ja suosittelee vastaavia, kokemukseen ja havaintoihin perustuvia kehitysehdotuksia myös Tampereelle. Jokaista hyvinvointialuetta varten ei tarvitse keksiä samoja ratkaisuja, vaan voimme yhdessä jakaa kehitysresursseja. Meille on hyvä tietää, mitä muualla Suomessa tehdään ja olla kehityksen mukana.

Vuonna 2023 Pirhan IT-budjetti on noin 150 miljoonaa euroa. Summassa on mukana kertaluontoinen kulu hyvinvointialueen muodostumisesta. Normaalisti kustannustaso on noin 130 miljoonaa euroa vuodessa. Vertailun vuoksi, Pirhan kokonaisbudjetti on noin 2,6 miljardia euroa. Pirhan budjetista Istekin osuus on merkittävä osa kokonaisuutta, noin neljä prosenttia. Se on suuri, sillä itsellämme ei ole iso tietohallinnon yksikkö. Pirhan oma tietohallinto on vahvuudeltaan noin 60 henkilöä, mikä on hyvin pieni määrä suhteessa kaikkiaan 20 000 pirhalaiseen. Nämä meidän omat, noin 60 henkilöä eivät pystyisi hoitamaan 20 000 henkilön tukea ja kaikkia järjestelmiä, joita meillä on noin 850 erilaista. Voimme luottaa siihen, että Istekki hoitaa käytännön toimintaan ja jatkuvuuden turvaamiseen liittyvät asiat.

Pirhalla on meneillään iso tietohallinnon muutosohjelma osana talotason strategian toimeenpano-ohjelmaa. Sen fokus on toimeenpanossa vuosina 2023-2025. Muutosohjelma koskettaa muun muassa palveluverkoston ja ikäihmisten palvelujen kehittämistä. Lähes kaikessa toiminnan kehittämisessä tietotekniikalla on olennainen rooli.

Vuodenvaihteen muutos, kun hyvinvointialueet syntyivät 1.1.2023, onnistui erinomaisesti! Saimme Istekiltä toiminnan turvaamista ja kehitystoimintaa. Silloin Istekki otti tuotantovastuun, vaikka sai syliinsä paljon sopimuksia ja palveluja, jotka se lajitteli ja hoiti. Samaan aikaan vaatimukset olivat melkoisia. Esimerkiksi laajojen häiriöiden hallintaprosessi piti saada toimimaan heti ensimmäisestä viikosta alkaen ja niin se toimikin. Tämän muutoksen Istekki hoiti hienosti ja nöyrästi. Siitä olen kiitollinen.

Meillä on ollut tänä vuonna jonkin verran haasteita haltuunottoon liittyen, sillä kunnilla on edelleen käytössä rinnakkaista infraa, jota siirretään toimipiste toimipisteeltä ja tiukalla aikataululla kunnista Istekkiin. Siirrot aiheuttavat paljon epäselvyyksiä ohjeistukseen ja käyttäjätukeen näin IT:n näkökulmasta. Välillä käyttäjän onkin mahdoton tietää, onko läppäri kunnan vai Pirhan infrassa. Näitä asiakkaan ongelmia Istekin käyttötuki sitten ratkoo. Tavoite saada haltuunotto tänä vuonna valmiiksi.

Tällä hetkellä keskustelu säästöistä ja esimerkiksi digipalveluista on pinnalla. Me tietysti haluamme mahdollistaa muutoksen. Sen myötä mietimme, myös yhdessä kumppaniemme kanssa, mitä esimerkiksi kotihoidon kehittäminen vaatii. Tai miten saamme vanhukselle kotiin lääkejakeluautomaatin. Istekki vapauttaa meidät auttamaan käyttäjiä. Esimerkiksi syövänhoidossa digiratkaisut pelaavat, ja kiitos Istekin, me pystymme itse keskittymään käyttäjiin. Istekin tikettien hoito saa yksittäisiltä käyttäjiltä kiitosta. Yleensä siitä pidetään, että ongelmat ratkeat nopeasti, mutta isoissa, monimutkaisissa järjestelmissä korostuu hitaus ja se, että aina se IT ei vaan toimi.

Kun hyvinvointialueellamme on 20 000 työntekijää, se tarkoittaa jatkuvia muutoksia käyttäjänhallintaan. On paljon määräaikaisia ja sijaisia ja vaihtuvuutta. Lääkäri saattaa tulla vain päiväksi töihin tiettyyn toimipisteeseen. Apunamme on käyttäjähallinnan automatisointi ja olemme kehittäneet käyttäjähallintaa (IDM) yhteistyössä Istekin kanssa. Olemme yhdessä miettineet tapoja reagoida hyvin nopeasti, mutta tietoturvallisesti.

Kumppanuudessamme ketteryys ja jatkuvuus ovat tärkeimpiä kriteereitä. Kestävyys on ykkönen, mutta ketteryyttäkin tarvitaan, sillä ytimeltään kyseessä on jatkuvuuden turvaaminen kriittisessä sairaalaympäristössä, kun samalla pitää myös kehittää aktiivisesti ja nopeasti. Useimmiten isojen ICT-yhtiöiden fokus on kestävyysjuoksussa ja sitä myös asiakas odottaa, sillä kriittisen toiminnan jatkuvuuden turvaaminen on ykkösasia. Kuitenkin samaan aikaan pitäisi tehdä paljon nopeatempoista kehitystyötä ja hallita talous ja säästöpaineet. Peruspalvelua pitää tehostaa, mutta samalla pitää pystyä kehittämään uusia strategian toimeenpanoa tukevia palveluita. Istekillä on tähän liittyen kaksi merkittävää hanketta Pirhan kanssa: lisenssien optimointi ja Softa 2030 -hanke.

 

Kuvassa Pasi Lehmus sininen takki päällään