Palvelut

Data- ja digiliiketoiminta

Digitalisoimme, automatisoimme ja rikastamme tiedolla asiakkaidemme toimintoja modernien palveluiden avulla. Vastaamme myös uuden digiliiketoiminnan käynnistämisestä ja laajentamisesta Istekillä. 

Digitalisoimme, automatisoimme ja rikastamme tiedolla asiakkaidemme toimintoja modernien palveluiden avulla. Vastaamme myös uuden digiliiketoiminnan käynnistämisestä ja laajentamisesta Istekillä. 

​​​​​​​Varmistamme asiakkaamme datan liikkuvuuden ja käytettävyyden sekä hyödynnämme tietoa mm. asiakkaan päätöksenteon, suunnittelun, ennakoinnin ja ennustamisen sekä vaikuttavamman arjen toiminnan tukena.​ 

Tuomme asiakkaillemme käyttöön modernit tietotyön ratkaisut alan johtavilta globaaleilta toimijoilta, kansallisilta kumppaneiltamme tai kehitämme ne itse asiakkaalle alusta loppuun räätälöitynä.​ 

Asiakkaan päättäjille, loppukäyttäjille tai kansalaisille palvelumme näkyvät tehokkuutena, säästöinä, parempana asiointi- tai työskentelykokemuksena sekä kykynä ennakoida ja tehdä parempia päätöksiä.​ 

Jäsennellyn datan lisäksi hyödynnämme palveluissamme mm. tekoälyä ja ohjelmistorobotiikkaa ja tutkimme jatkuvasti uusia teknologioita sekä niiden soveltamiskohteita.​​​​​​​​​ 

Kuva virtapiiristä

Digiturvapalvelut

Kehitämme ja tuotamme asiakkaille palveluja digitaalisen turvallisuuden osa-alueille. Palveluportfolio kasvaa asiakkaan tarpeiden ja toimialaympäristön edellyttämien vaatimusten mukaisesti. 

Digiturvapalvelut-yksikön tavoitteena on kehittää digitaalisen turvallisuuden viitekehyksen mukaisesti asiakkaan tietoturvaa, tietosuojaa, riskienhallintaa, jatkuvuudenhallintaa ja varautumista palvelujen avulla. Digiturvapalvelut-yksikön tavoitteena on nostaa asiakkaan digitaalisen turvallisuuden kypsyystasoa. 

Tietoturvapalvelut-ryhmässä toteutetaan tekniset tietoturvaratkaisut ja tietoturvakonsultointipalvelut-ryhmässä toteutetaan tietoturvahallinta- ja arviointipalvelut.  

Infrastruktuuripalvelut

Tuotamme Istekin tietoliikennepalvelut, palvelin- ja pilvipalvelut, datakeskuspalvelut, tietokantapalvelut, puhe- ja viestintäratkaisut, toimialue- ja virtualisointipalvelut, lisenssinhallintapalvelut sekä AV-, kiinteistö- ja turvatekniikan palvelut. 

Infrastruktuuripalvelut-yksikkö toimii Istekin ICMT-toiminnan kivijalkana. Laadukkaat ja häiriöttömät palvelut luovat edellytykset asiakkaidemme kriittisten järjestelmien luotettavalle toiminnalle. Kriittisimpiä palvelujamme tuotamme vuoden jokaisena päivänä 24/7-periaatteella. 

Oman asiantuntijuutemme lisäksi tukeudumme toiminnassamme varmoihin ja asiantunteviin toimittajiin ja alihankkijoihin.  

Keskitymme tuottamaan edellä mainitut palvelut laadukkaasti ja ennen kaikkea häiriöttömästi. Tunnistamme asiakkaidemme toiminnan kriittisyyden terveydenhuollon parissa ja pyrimme omalla toiminnallamme tehostamaan heidän työtään tietoturva ja -suoja huomioiden.

Käyttäjäpalvelut

Huippuluokan asiakastyytyväisyys, parhaat työvälineet ja arjen toiminnan tehostaminen asiakkaillemme! 

Käyttäjäpalvelut -yksikkö tuottaa tavoitettavuus- ja palveluvastevaatimukset täyttäviä kokonaisvaltaisia ja korkealaatuisia palvelupiste-, käyttötuki-, käyttäjähallinta-, lähituki- sekä päätelaitepalveluita Istekin kaikille asiakkaille ja asiakkaidemme loppukäyttäjille. Asiakastyytyväisyys on meille työmme tärkein tulos ja toimintamme kulmakivi. 

Lisäksi tuotamme valvomopalvelut, etähallinnan 
ja –tuen ratkaisut. Yksikkömme vastaa ja tuottaa myös ratkaisut identiteetinhallintaan (IDM), kertakirjautumiseen (SSO) sekä palvelunhallintaan (ITSM). 

Toimintamme pohjana on arjen asiakaskohtaamisten onnistunut läpivienti, korkea asiakastyytyväisyys, toiminnan mitattavuus ja seuranta, sekä jatkuva parantaminen. 

Palvelukehitys

Tuemme Istekin liiketoimintojen toimintaympäristön kehittämistä ja vastaamme Istekin innovaatio- ja kehitystoiminnan, arkkitehtuurin, johtamisen palveluiden, palvelumuotoilun ja palvelusuunnittelun jaetuista resursseista, työvälineistä ja toimintamallien määrittämisestä.

Palvelukehitysyksikkö on asiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa sisäisiä palveluja Istekin muiden yksiköiden, kuten myynnin ja liiketoimintojen tarpeisiin. Osaa palveluista tarjotaan myös suoraan asiakkaille. Palvelukehityksen palveluilla varmistetaan toiminnan tarkoituksenmukaisuus sekä Istekin liiketoiminnan tukeminen ja sitä kautta asiakkaiden menestyminen mm. seuraavilla tavoilla: 

  • Tarjoamalla yhtenäisiä toimintamalleja ja työkaluja 
  • Varmistamalla riittävät keskitetyt resurssit läpileikkaavien toimintojen osalta 
  • Perustuen tiiviiseen yhteistyöhön liiketoimintojen kanssa. 

Palvelutoimitus

Tuotamme projektitoimistoissa projektijohtamis- ja projektitoimistopalvelua sekä projektisalkun hallinnointia ja raportointia asiakkaalle sekä sisäisesti.

Muutoshallinta tarjoaa asiakkaalle keskitetyn ja organisoidun tavan tilata, suunnitella ja toteuttaa tärkeitä palvelumuutoksia. Palvelutoimitusten hallinta vastaa jatkuvien palveluiden laadun varmistuksesta sekä häiriö- ja ongelmanhallinnasta. Toimimme ITIL- viitekehyksessä. Kehitämme jatkuvasti yksikkömme toimintaa. Tärkeimpiin kehityskohteisiimme kuuluu yhtiön palveluintegraattori-roolin vahvistaminen ja kapasiteetinhallinta, sekä palvelunhallinnan yhdenmukaistaminen läpi kaikkien liiketoimintayksiköiden.  

Toimialasidonnaiset palvelut

Tuotamme ja kehitämme asiakkaille toimialasidonnaisia järjestelmä- ja laitepalveluita. 

Palvelut kattavat hyvinvointialueen peruspalvelut, sairaala-apteekin ja kuvantamisen palvelut, sairaalatoiminnan palvelut, arkistoinnin ja digitoinnin palvelut sekä muut toimialasidonnaiset järjestelmä- ja laitepalvelut. Toimialasidonnaiset palvelut tukee asiakkaan toimintaa erilaisin ICMT-ratkaisuin. 

Istekin rooli palveluiden tuottamisessa on moninainen, mukautuva ja asiakkaan tarpeista sekä asiakassopimusmallista lähtevä. Istekki voi toimia kokonaispalvelun tuottajana, palveluintegraattorina tai yhtenä toimijana monitoimittajaympäristössä. 

Toimialasinnaiset palvelut -yksikkö tiiviissä yhteistyössä asiakkuudenhallinnan, palvelukehityksen sekä hankintojen kanssa kehittää olemassa olevia palveluita vastaamaan asiakkaiden tulevaisuuden tarpeisiin sekä kilpailuttaa uusia palvelukokonaisuuksia, joilla on vaikuttavuutta asiakkaan toiminnan sujuvoittamiseen ja kustannuspaineisiin. 

Istekki on nousemassa sovelluspalveluiden osalta merkittävimmäksi toimijaksi Suomen sote-kentässä. Asiakkaan toiminnan syvällinen tuntemus on Toimialasidonnaiset palvelut -yksikön vahvuus.