Strategia ja arvot

Toimimme yhteiskunnan taustavoimana ja tarjoamme asiakasomistajillemme arvoa tuottavia ICMT-palveluja. Suunnittelemme, toteutamme, kehitämme ja ylläpidämme digitaalisia toimintaympäristöjä yhteiskunnallisille toimijoille, kuten sairaaloille ja kunnille, ihmisten hyvinvoinnin turvaamiseksi. Arvomme ovat vastuullisuus, asiakkaan menestys, rohkeus, yhteistyö ja johtajuus. 

Arvomme

Vastuullisuus

Toimimme kaikissa tilanteissa oikein ja ylitämme odotukset. Edistämme liiketoiminnan kautta kestävää kehitystä ja varmistamme myös tulevien sukupolvien hyvinvoinnin. ​

Asiakkaan menestys

Rakennamme menestystä yhdessä. Kehitämme huippuosaamistamme jatkuvasti siten, että asiakasomistajamme saavat aina parasta palvelua. Lunastamme antamamme lupaukset. ​

Rohkeus

Rohkeus on meillä rehellisyyttä, sinnikkyyttä ja haasteisiin tarttumista. Etsimme uusia ratkaisuja arjen parantamiseksi. Onnistumista juhlimme ja epäonnistumisista opimme. ​

Yhteistyö

Yhdessä tekemällä saavutamme enemmän. Istekkiläinen yhteistyö on avointa, vuorovaikutteista sekä toisia kunnioittavaa. ​

Johtajuus

Olemme suunnannäyttäjiä, toimimme johdonmukaisesti ja kannamme vastuuta. Jokainen istekkiläinen on oman itsensä johtaja.

Strategiamme

Noudatamme Istekissä rullaavan strategian periaatetta. Lähtökohtainen ajatus rullaavassa strategiassa on toimintaympäristön jatkuva seuranta ja strategian täydentäminen ja/tai muuttaminen toimintaympäristön muuttuessa. 

Strategiatyöhön osallistuu Istekin koko henkilöstö sekä hallitus ja omistajat omissa rooleissaan.  

Strategiaprosessimme on jaettu neljään vaiheeseen: 

1. Ymmärrys
2. Näkemys
3. Valinnat
4. Toteutus

Käytännössä kolme ensimmäistä vaihetta liittyy strategian suunnitteluun ja neljäs on suunnitelman toimeenpano.
 

Scroll to Top