Strategia ja arvot

Strategiamme pääpisteet

Toiminnan turvaaja. 

Asiakkaiden parhaaksi ja omistajien eduksi.

Haluamme olla luottamuksen arvoisia ja pidämme huolen siitä, että asiakkaidemme ydintoiminta sujuu kaikissa olosuhteissa. 

Toimitamme, kytkemme ja huollamme tietotekniset laitteet sekä digitaaliset ympäristöt asianmukaisesti.  

Yhdessä kunkin asiakkaamme kanssa määritämme tietyn palvelutason, johon sitoudumme myös yllättävissä tilanteissa, esimerkiksi sähkökatkon sattuessa tai tietoturvan ollessa akuutisti uhattuna.  

Suojaamme luottamukselliset tiedot ja valmennamme myös asiakkaitamme kyberturvallisuustietouteen.  

Tulevaisuuden kehittäjä. 

Asiakkaiden toimintojen uudistaja.

Työmme auttaa uudistamaan asiakkaidemme jokapäiväisiä toimintoja sekä tapoja tehdä työtä ja tehostamaan julkisten varojen käyttöä. 

Kun laitteet ja järjestelmät toimivat sujuvasti, vapautuu inhimillinen pääoma siihen, missä sitä eniten tarvitaan – hyvinvointialueilla esimerkiksi potilaiden kohtaamiseen ja kouluissa oppilastyöhön.  

Seuraamme teknologian kehitystä, ennakoimme tulevaisuuden tarpeita ja tarjoamme aktiivisesti uusia, entistä parempia ratkaisuja, joiden vaikuttavuus huomioidaan osana valmistelua, päätöksentekoa, toimintaa ja arviointia.  

Innovaatioyksikkömme osallistuu erilaisiin tutkimushankkeisiin, tekee korkeakouluyhteistyötä ja löytää asiakkaille uusia digitaalisia ratkaisuja. 

Vastuullinen kumppani. 

Kestävä ja inhimillinen.

Olemme asiakkaidemme omistama yritys, joka voiton sijaan keskittyy maksimoimaan toiminnasta saatavia hyötyjä.  

Tarjoamme syrjimättömän ja turvallisen työpaikan, jossa ihmisillä on hyvä olla, mittaamme työhyvinvointia ja arvioimme myös esihenkilötyötä jatkuvasti.  

Noudatamme EU:n vastuullisuusvaatimuksia ja kiinnitämme huomiota toimintamme eettisyyteen, ympäristöä ja kestävää kehitystä unohtamatta.  

Pidämme sen, minkä lupaamme – ja maksamme tietysti kaikki veromme Suomeen. 

 

Noudatamme Istekissä rullaavan strategian periaatetta. Lähtökohtainen ajatus rullaavassa strategiassa on toimintaympäristön jatkuva seuranta ja strategian täydentäminen ja/tai muuttaminen toimintaympäristön muuttuessa. 

Strategiatyöhön osallistuu Istekin koko henkilöstö sekä hallitus ja omistajat omissa rooleissaan.  

Strategiaprosessimme on jaettu neljään vaiheeseen: 

1. Ymmärrys
2. Näkemys
3. Valinnat
4. Toteutus

Käytännössä kolme ensimmäistä vaihetta liittyy strategian suunnitteluun ja neljäs on suunnitelman toimeenpano. 

Arvomme

Vastuullisuus

Toimimme kaikissa tilanteissa oikein ja ylitämme odotukset. Edistämme liiketoiminnan kautta kestävää kehitystä ja varmistamme myös tulevien sukupolvien hyvinvoinnin. ​

Asiakkaan menestys

Rakennamme menestystä yhdessä. Kehitämme huippuosaamistamme jatkuvasti siten, että asiakasomistajamme saavat aina parasta palvelua. Lunastamme antamamme lupaukset. ​

Rohkeus

Rohkeus on meillä rehellisyyttä, sinnikkyyttä ja haasteisiin tarttumista. Etsimme uusia ratkaisuja arjen parantamiseksi. Onnistumista juhlimme ja epäonnistumisista opimme. ​

Yhteistyö

Yhdessä tekemällä saavutamme enemmän. Istekkiläinen yhteistyö on avointa, vuorovaikutteista sekä toisia kunnioittavaa. ​

Johtajuus

Olemme suunnannäyttäjiä, toimimme johdonmukaisesti ja kannamme vastuuta. Jokainen istekkiläinen on oman itsensä johtaja.