Virtuaalinen älylääkekaappi Opaali on kustannustehokas tapa tuottaa digitaalinen katkeamaton lääkehoitoprosessi

Virtuaalinen älylääkekaappi Opaali on työasemalla käytettävä sovellus, jossa on samat ominaisuudet kuin älylääkekaapeissa, mutta lääkkeet säilytetään edelleen perinteisessä lääkekaapissa. Opaali on kehitetty yhteistyössä Tampereen yliopistollisen sairaalan, Istekin ja CGI:n kanssa. Virtuaalinen älylääkekaappi mahdollistaa digitaalisen katkeamattoman lääkehoitoprosessin. Opaali pitää huolta myös esimerkiksi lääkkeiden varastosaldoista. Ensimmäiset virtuaaliset älylääkekaapit on otettu käyttöön Pirkanmaan hyvinvointialueella ja niiden käyttöönottoa uusissa yksiköissä laajennetaan vahvasti.

”Virtuaalista älylääkekaappi Opaalia alettiin kehittää siinä vaiheessa, kun oli tehty päätökset varsinaisten älylääkekaappien käyttöönotosta ja kaivattiin jonkinlaista automaatioratkaisua myös vähemmän lääkkeitä käyttäville toimintayksiköille. Älylääkekaappi on suhteellisen kallis ratkaisu ja niitä on Taysissa hankittu eniten lääkkeitä käyttäville toimintayksiköille, kuten vuodeosastoille ja teho-osastoille. Opaali puolestaan soveltuu mm. poliklinikoille ja sitä voidaan hyödyntää laajemmin hyvinvointialueen eri toimintayksiköissä,” kommentoi Pirhan sairaala-apteekin proviisori Mari Ränkimies.

”Kehityksen alussa kehittäjät kutsuivat Opaalia ”köyhän miehen älylääkekaapiksi”. Tavoitteena on kehittää digitaalinen katkeamaton lääkehoitoprosessi mahdollisimman yksinkertaisesti, tehokkaasti ja edullisesti, joka voidaan ottaa käyttöön laajasti eri toimiyksiköissä”, kertoo Istekin johtava asiantuntija Marjo Uusitalo.

Opaali tehostaa ja yhtenäistää modernien sairaaloiden lääkehuoltoa

 

Tulevaisuudessa potilaalle annetun lääkemääräyksen on tarkoitus siirtyä potilastietojärjestelmästä Opaaliin. Tämä ominaisuus on jo testiympäristössä testattavana. Hoitaja kirjautuu sovellukseen, jakaa potilaan lääkkeet, ja varmistaa viivakoodin alulla, että lääke on oikea. Opaali tuottaa lääkemukiin tunnisteen, jonka avulla varmistetaan lääkettä annettaessa lääkkeen menevän oikealle potilaalle. Kaikista vaiheista jää tietojärjestelmään tietoa, jota voidaan seurannan lisäksi myös tulevaisuudessa hyödyntää kehittämisessä ja johtamisessa.

”Opaali virtuaalinen älylääkekaappipalvelu on varsin kustannustehokas tapa ottaa käyttöön digitaalinen katkeamaton lääkehoitoprosessi. Myös lääkeautomaatiopalvelun laajentaminen on joustavaa sen jälkeen, kun palvelun käyttöönotto on kerran tehty”, kertoo Istekin sairaala-apteekin ja lääkehuollon tuoteomistaja Pirkko Piirainen

Opaali virtuaalisten älylääkekaappien tehtävänä on tehostaa ja yhtenäistää modernien sairaaloiden ja hoitolaitosten lääkehuoltoa ja -hoitoa. Opaali pitää huolen lääkehuoneen varasto- ja inventaariodatasta. Virtuaaliseen älylääkekaappiin voidaan asettaa lääkkeille tavoitesaldo ja hälytysraja aivan kuten fyysisissäkin älylääkekaapeissa. Kun lääkevarasto alkaa loppua, saadaan helposti hankintaehdotus niistä lääkkeistä, joita on enää vain tietty määrä jäljellä. Mikäli asiakkaalla on käytössään lääketilausjärjestelmä OSTi, siirtyy hankintaehdotus automaattisesti Opaalista lääketilausjärjestelmään.

Opaalin ohjelmistoa kehitetään koko ajan asiakkaan tarpeiden, Suomen lainsäädännön vaatimusten ja kansallisen katkeamattoman lääkehoitoprosessin kehityksen mukaisilla ominaisuuksilla ja vaatimuksilla.