icmt

Kuvituskuva lääkäristä kirjoittamassa läppärillä.

Puheentunnistus nopeuttaa kirjaamista potilastyössä

Istekki kilpailutti ja toteutti hankinnan vaatimusmäärittelyn puheentunnistuspalvelulle Pirkanmaan sairaanhoitopiirille ja Pirkanmaan hyvinvointialueelle siirtyneille kunnille. Kokonaisuudessaan haettiin helppokäyttöistä ja teknisesti laadukasta puheentunnistusratkaisua monimuotoiselle käyttäjäjoukolle Pirkanmaan hyvinvointialueen sote-ammattilaisten käyttöön. Puheentunnistuksella haettiin nopeutta ja laatua kirjaamisprosesseihin sekä edellä mainittujen myötä enemmän aikaa asiakas- ja potilastyöhön.   Puheentunnistus muuntaa sanellun puheen reaaliaikaisesti ja tietoturvallisesti tekstiksi käyttäjän haluamaan kohdejärjestelmään   Inscripta Direct on tekoälypohjainen puheentunnistusjärjestelmä, mikä muuntaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen puheen tekstiksi reaaliaikaisesti. Puhe voidaan sanella erilaisilla äänilähteillä kuten kuulokemikrofoneilla tai sanelulaitteella. Inscripta on järjestelmäriippumaton, eli se muuntaa puheen tekstiksi käyttäjän vapaasti valitsemaan kohdejärjestelmään. Puheentunnistuksella on tarkoitus tuottaa ammattilaisen kirjauksia asiakas- ja potilastietojärjestelmiin mutta sen avulla voidaan tuottaa puheella tekstiä myös muihin käytössä oleviin järjestelmiin, kuten sähköpostiin. ”Inscriptan puheentunnistus on helposti käyttöönotettava apuväline arjen työhön. Edut purettavaan saneluun nähden ovat selvät: purkuviive poistuu, mahdolliset virheet päästään korjaamaan heti ja oman tekstin muokkaaminen helpottuu. Ohjelma on helppokäyttöinen enkä näe, että enää palaisin sanelemaan vanhaan malliin”, kertoo terveyskeskuslääkäri Anna Ånäs, joka työskentelee Pirha Digiklinikan vastaavana lääkärinä. Helppokäyttöisyys ja laaja äänilaitetoimivuus valtteina   Vuoden 2024 aikana Pirkanmaan hyvinvointialue ottaa puheentunnistuksen vaiheittain laajasti käyttöön. Käyttöönotossa on turvattu jo aiemmin puheentunnistusta käyttäneiden käytön jatkuminen ilman katkoja. Ensimmäisenä puheentunnistus on otettu käyttöön perustason palvelujen vastaanottopalveluissa. Seuraavan vaiheessa puheentunnistus otetaan käyttöön useammalla Pirhan vastuualueella ja käyttöönoton vaiheistus on suunniteltu yhdessä palvelutuotannon kanssa. Käyttöönottoa on tuettu säännöllisellä koulutuksella ja se on toteutettu hyvässä yhteistyössä Inscripta Oy:n, Pirhan digikehittämisen yksikön ja tietohallinnon toimesta. ”Inscripta on helppokäyttöinen puheentunnistusratkaisu ja peruskäytön oppii lyhyellä opastuksella. Käyttöönottoa helpottaa myös laaja äänilaitetoimivuus – Inscriptan puheentunnistus toimii hyvin sekä kuulokemikrofoneilla että ns. sanelukapuloilla. Tämä pienentää selkeästi käytön kustannuksia, kun käyttö ei edellytä erillisiä laitehankintoja. Kuulokemikrofoneja löytyy useasta paikasta ja käyttäjältä jo entuudestaan mm. Teams-käytön myötä. Käyttöönotto on edennyt hallitusti hyvässä yhteistyössä Inscriptan ja Istekin kanssa”, kommentoi Pirhan ICT-palveluvastaava Pasi Paananen. Pirkanmaan hyvinvointialueen asukkaalle puheentunnistuksen hyötynä asiakas- ja potilaskirjaukset ovat nopeammin tietojärjestelmissä ja tarvittaessa siten käytettävissä jatkohoidon tai asiakuuden hoidossa. Lisäksi sote-ammattilaisen työaikaa vapautuu varsinaiseen asiakastyöhön ja saatujen kokemusten perusteella puheentunnistuksella tuotetut kirjaukset ovat laadukkaampia. Puheentunnistuksen webinaari tulossa syksyllä   Syksyllä tulossa webinaari, jossa keskustelemme puheentunnistuksen käyttöönoton hyödyistä hyvinvointialueella ja käyttöönotossa opituista asioista. Webinaari pidetään 30.10. klo 14. Lisätietoja webinaarista tulossa myöhemmin.

Istekin logo sinistä taustaa vasten. Taustalla näkyy myös verkko-grafiikkaa vaaleana.

Muutoksia Istekin johtoryhmässä

Istekin johtoryhmässä tapahtuu muutoksia. Pitkäaikainen asiakaskokemuksesta ja palvelukehityksestä vastaava johtajamme Tuomo Mujunen jättää tehtävänsä yhtiössämme ja siirtyy uusiin haasteisiin 5.8.2024. ”Tuomo on ollut merkittävässä roolissa asiakkuuksiemme kehittämisessä ja ylläpidossa. Hänen sitoutumisensa ja ammattitaitonsa ovat olleet keskeisiä tekijöitä Istekin viime vuosien kasvussa. Haluamme kiittää Tuomoa työstä Istekin hyväksi ja toivottaa menestystä tulevissa haasteissa”, kiittää Istekin toimitusjohtaja Lasse Koskivuori. ”Olen saanut tehdä töitä huippuammattilaisten kanssa. Olemme yhdessä pystyneet katsomaan eteenpäin sekä löytämään ratkaisuja, joilla Istekin toimintaa ja asiakkuuksia kehitetään edelleen. Kymmenen vuoden jälkeen on kuitenkin oikea aika siirtyä uusiin haasteisiin. Haluan kiittää kaikkia yhteistyökumppaneita, istekkiläisiä ja erityisesti Asiakaskokemus ja palvelukehitys -tulosalueen henkilöstöä, joka tekee asiakasrajapinnassa tärkeää työtä”, Mujunen kertoo. Myynnistä ja asiakkuuksista vastaava asiakaskokemusjohtaja Tiina Lyyra raportoi jatkossa suoraan toimitusjohtaja Lasse Koskivuorelle. Palvelukehityksestä vastaava kehitysjohtaja Mervi Avelin raportoi jatkossa varatoimitusjohtaja Marko Pursiaiselle. Tällä hetkellä emme hae uutta asiakaskokemuksesta ja palvelukehityksestä vastaavaa johtajaa.   Lasse Koskivuori, toimitusjohtaja Istekki Oy Puh. +358 44 434 1234 lasse.koskivuori@istekki.fi

Tummansininen tausta, jonka päällä valkoisella teksti "Istekin kestävyysraportti 2023".

Istekin kestävyysraportti 2023 on julkaistu

Kestävyysraportti on ensimmäinen laatuaan. Tavoitteemme on tuottaa jatkossa EU:n kestävyysraportointidirektiivin (CSRD:n) mukaista kestävyysraportointia. CSRD:n varsinainen raportointivelvollisuus koskee Istekkiä vuodesta 2025 alkaen. ”Olemme ottaneet vastuullisuuden osaksi toimintaamme sekä arvonamme että osana strategiaamme. Vastuullinen kumppani -linjauksella olemme halunneet tuoda vastuulliset toimintatavat osaksi kaikkea toimintaamme. Kestävät liiketoimintatavat eivät siten ole meille pelkästään regulaation mukanaan tuoma asia, vaan haluamme aidosti tukea kestävää kehitystä tässä hetkessä sekä jättää jälkeemme elinkelpoisen ympäristön”, kertoo Istekin toimitusjohtaja Lasse Koskivuori. Lue Istekin kestävyysraportti 2023

Kuvituskuva. Mobiililaite ja terveydenhoitoon liittyviä ikoneita ympärillä.

Istekin Mobiilikonsepti – mobiilin työntekemisen mahdollistaja

Istekin palveluvalikoimaan kuuluu Mobiilikonsepti, jossa asiakas saa käyttöönsä kokonaisvaltaisen mobiilityön tekemistä mahdollistavan palvelukokonaisuuden. Konsepti on räätälöitävissä asiakastarpeen ja käyttötapauksen mukaisesti. Sen osana ovat laitteet, taustaprosessit, määritellyt politiikat sekä eri sovellukset. Mobiilikonsepti on monistettavissa kaikkien asiakkaidemme käyttöön ja se ei ole toimialariippuvainen. Pirkanmaan hyvinvointialueella käytössä olevat Mobi-laitteet ovat rakennettu Mobiilikonseptiin. ”Mobiilikonsepti on pitkään jatkuneen kehityksen tulos. Se on tarkkaan hiottu kokonaisuus, joka on helppokäyttöinen ja erittäin tietoturvallinen. Konsepti on ratkaissut yleiset ongelmat yhteiskäyttölaitteiden käytössä. Parhaat käytänteet on tunnistettu sekä validoitu ja jatkuvaa kehitystyötä tehdään edelleen,” kommentoi Istekin ratkaisuarkkitehti ja konseptin omistaja Santeri Sutinen.   Kustannustehokas ja käyttäjäystävällinen mobiiliratkaisu Mobiilikonseptin vahvuus on sen tietoturvallisuus sekä käytettävyys verrattuna muihin yhteiskäyttölaitteisiin. Potilastiedot ja muu sensitiivinen data on turvassa. Korkeasta tietoturvasta huolimatta mobiilikonsepti säilyttää silti käyttäjäystävällisyyden, raskaita ja monivaiheisia sisään- ja uloskirjautumisia ei tarvita. Mobiilikonseptin käyttöönotto vapauttaa henkilökunnan resursseja varsinaiseen potilastyöhön. Liikkuva potilastyö helpottuu, sillä potilaiden tiedot saadaan kirjattua suoraan mobiilisti. Mobiilikonsepti parantaa myös potilasturvallisuutta, kun ammattilaisilla on käden ulottuvilla reaaliaikaiset tiedot potilaan hoitoprosessista, erityisesti turvallinen lääkehoito korostuu.   Etähallinta parantaa tietoturvaa Syksyllä voimaantuleva NIS2-direktiivi laajentuu koskemaan myös mobiililaitteita. Konseptin sisältämät ratkaisut mahdollistavat direktiivin mukaisen toiminnan organisaation mobiili-infrassa. Mobiililaitteiden tietoturvasta pidetään huolta jatkuvalla monitoroinnilla ja tietoturvapolitiikat saadaan ajettua puhelimiin viiveettömästi. Istekki pystyy myös ottamaan mobiililaitteiden ruudut etähallintaan, jolloin asiantuntijat voivat palvella asiakkaita paikkariippumattomasti. Mobiilikonseptin sovellukset ovat käyneet läpi laajan tietoturvatarkastuksen ja ne ovat turvallisia käyttää. Toimittajanhallinnan kautta saadaan nopeasti tieto uusista versioista ja eri sovelluksia on testattu ristiin, jotta ne pystyvät toimimaan yhtä aikaa rikkomatta toisiaan.   Mobiilikonsepti on esillä Sote ATK -päivillä Tampereella Istekki on mukana Sote ATK -päivillä 27.–29.5. Tampereella ja Mobiilikonseptiin pääset tutustumaan tarkemmin asiantuntijoidemme opastuksella osastollamme F24. Tervetuloa tapaamaan teknologiaturvaajiamme!

Kuvituskuva, jossa tiimiläisiä on kerääntynyt pöydän ympärille ja pöydällä on iPad ja muistiinpanoja, joita he osoittavat.

Panostamme projektien asiakaskokemuksen parantamiseen Istekissä

Istekin strategian yksi tärkeä osa-alue on projektien asiakaskokemuksen parantaminen. Asiakaskokemuksen kehittämisen keskiössä ovat saamamme asiakaspalautteet. Keräämme asiakaspalautteista kehityskohteita, joita edistämme laadun parantamiseksi.  Jokainen palaute on meille arvokas. Seuraamme jatkuvasti projektien asiakastyytyväisyyttä. Asiakaspalautteiden pohjalta pystymme kehittämään Istekin projektitoimintaa vastaamaan paremmin asiakkaidemme tarpeita. Olemme tunnistaneet Istekin projektitoiminnan kehityskohteiksi seuraavia asioita: Istekin asiakkaiden liiketoiminnan ymmärryksen parantaminen projektien viestinnän kehittäminen yhtenäisten toimintatapojen toteutumisen varmistaminen projektipäällikköresurssien saatavuus ja vaihtuminen riskienhallinta Olemme toteuttaneet useita toimenpiteitä kehityskohteiden parantamiseksi. Varmistaaksemme asiakkaidemme liiketoiminnan paremman ymmärryksen Istekissä on organisoiduttu liiketoiminta-aluekohtaisesti. Projektien viestintää on myös kehitetty järjestämällä projektihenkilöstölle viestinnän koulutuksia ja tuomalla projektidokumentteihin uudistetun viestinnällisen näkökulman. Toteutuneiden toimenpiteiden lisäksi meillä on suunnitteilla useita kehitystoimenpiteitä. Yhtenäisiä toimintatapoja pyritään edistämään Istekin projektitoimiston järjestämillä koulutuksilla projektitoiminnan prosesseihin ja toimintatapoihin liittyen. Riskienhallintaa pyritään myös selkeyttämään. Jatkossa pyrimme myös hyödyntämään kapasiteetinhallinnan projektin tuloksia projektipäällikköresurssien hallinnassa. Tulemme loppuvuoden aikana uutisoimaan kehitystyön edistymisestä lisää.

Kuvituskuva

Istekki kilpailuttaa Googlen ekosysteemin palveluita asiakkailleen – Tavoitteena kustannussäästöt ja skaalaetu

Istekki Oy kilpailuttaa Googlen ekosysteemin liittyviä lisenssejä ja asiantuntijapalveluita. Hankinta on jaettu 3 osa-alueeseen, ja tarjota voi yhdelle tai useammalle osa-alueelle. Puitejärjestelyn enimmäisarvo on 9 M€. Kilpailutus on tavoitteena saada päätökseen vuoden 2024 syksyllä. Nopeasti muuttuva toimintaympäristö sekä asiakkaiden kustannussäästöpaineet korostavat tarvetta hakea entistä tehokkaampia ICT-ratkaisuita. Tämä koskee monipuolisten ICT-ratkaisujen lisäksi toimistosovelluksia, työasemia sekä niiden käyttöjärjestelmiä. Hankinnassa on huomioitu tekoälyn käytön mahdollisuudet. Lisäksi palveluiden yhteiskehittäminen mahdollistaa skaalaedut, sillä monen Istekin asiakkaan tarpeet ovat monelta osin samankaltaisia. Istekin liiketoimintajohtaja Stefan Baggström kertoo: ”Asiakkaamme pyrkivät löytämään entistä kustannustehokkaampia ratkaisuja kiristyneessä taloustilanteessa. Lisäksi hyvinvointialueuudistus on luonut tarpeen tuoda uudenlaisia vaihtoehtoja asiakkaidemme saataville. On tärkeää, että asiakkaillamme on mahdollisuus hankkia kulloisellakin hetkellä parhaiten heidän tarpeitaan vastaavia uusimpia ratkaisuja. Tavoitteena on, että asiakas voisi valita kuhunkin tarpeeseen parhaiten sopivan ja kustannustehokkaan työkalun.” Tarvekartoituksessa ja kilpailutuksen suunnittelussa on ollut tiiviisti mukana seitsemän hyvinvointialueen ja HUS-yhtymän muodostama ryhmä. Kanta-Hämeen, Satakunnan, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Savon, Pirkanmaan hyvinvointialue, Lapin ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueet sekä HUS-Yhtymä edustavat yli kahden miljoonan asukkaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluita. Ryhmän puheenjohtajana toimivan Länsi-Uudenmaan digipalvelujohtaja Tommi Kuukka toteaa: ”Uusina toimijoina meillä on mahdollisuus hyödyntää isomman mittakaavan tuomia etuja ja miettiä samalla vaihtoehtoisia toimintatapoja. Vaihtoehtojen myötä voimme sekä laskea kustannuksia että palvella asiakkaitamme ja ammattilaisiamme paremmin.” Linkki kilpailutukseen: Hilmassa   Lisätietoja antavat: Istekki Oy, liiketoimintajohtaja Stefan Baggström, stefan.baggstrom@istekki.fi Länsi-Uudenmaan Hyvinvointialue, Tommi Kuukka tommi.kuukka@luvn.fi

Istekin logo sinistä taustaa vasten. Taustalla näkyy myös verkko-grafiikkaa vaaleana.

Istekki Oy:n uusi hallitus

Istekki Oy:n 24.4.2024 järjestetyssä yhtiökokouksessa valittiin yhtiölle uusi hallitus. Uuden hallituksen kokoonpano on: Kari Janhonen Hallituksen puheenjohtaja Ilkka Luoma Hallituksen 1. varapuheenjohtaja Jaakko Kekoni Hallituksen 2. varapuheenjohtaja Jori-Pekka Träskbäck Hallituksen 3. varapuheenjohtaja Satu Keskitalo-Makkonen Hallituksen jäsen Vesa Lötjönen Hallituksen jäsen Terhi Nevala Hallituksen jäsen Kati Sweeney Hallituksen jäsen Timo Tiainen Hallituksen jäsen Toivotamme uuden jäsenen Terhi Nevalan lämpimästi tervetulleeksi. Lisäksi kiitämme hallituksen jättänyttä Juha Korpelaista ansiokkaasta työstä Istekin toiminnan edistämiseksi.

Kiwa Inspecta sertifikaatin logo. ISO/IEC 27001:2022

Istekki on nyt ISO/IEC 27001:2022 -sertifioitu

Inspecta Sertifiointi Oy on myöntänyt Istekille ISO/IEC 27001:2022 -sertifikaatin, joka varmentaa, että organisaation tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä täyttää standardin vaatimukset. Sertifiointiin sisältyvä toimintaa ovat liike- ja tukitoiminnot, yrityksen omat prosessit sekä tietojärjestelmät, henkilöstön ja määritetyt toimitilat sekä yrityksen oma ja erikseen sovittu yrityksen hallussa oleva asiakkaiden tieto-omaisuus. Tästä on hyvä jatkaa toimintamme kehittämistä ja tietoturvallisuuden jatkuvaa parantamista. Vielä kerran kiitos jokaiselle teknologiaturvaajalle tekemästänne työstä sertifioitumisen eteen.  

Kuvituskuva

Uusi älypuhelinkonsepti parantanut potilasturvallisuutta ja hoitotyön tehokkuutta Pirkanmaan hyvinvointialueella

Pirkanmaan hyvinvointialueella on jatkettu digistrategian mukaista hoitotyön kehittämistä, joka on aloitettu jo Pirkanmaan sairaanhoitopiirin aikana. Yksi merkittävimmistä toiminnan muutokseen tähtäävistä kehityshankkeista on uusittu älypuhelinkonsepti. Mobi on ammattilaisille räätälöity etälaite työtehtävien hoitamiseen. Jo aikaisemmin tehtyjen säästölaskelmien mukaan Pirkanmaan hyvinvointialue säästää yli 7 000 tuntia kuukaudessa, kun potilaskirjauksia voidaan tehdä työaseman lisäksi myös mobiililaitteen avulla. Yksittäiselle hoitajalle tämä tarkoittaa noin 10 minuutin aikasäästöä per vuoro. Pirkanmaan hyvinvointialueella jo pitkälti yli 2 000 terveydenhuollon ammattilaista kirjaa potilastiedot suoraan potilaan luona mobiililaitteiden avulla, mikä osittain korvaa perinteiset pöytäkoneet ja tehostaa hoitotyötä. Potilastietojärjestelmän ja mobiiliratkaisujen yhteenliittymät mahdollistavat ajantasaiset potilastiedot koko hoitotiimille paikasta riippumatta. Tämä tarkoittaa merkittävää askelta potilasturvallisuuden ja hoitotyön laadun parantamisessa. Mobiililaitteiden käyttöönotto on osa laajempaa Pirkanmaan hyvinvointialueen hoitotyön kehittämisen strategiaa, jolla halutaan parantaa potilaskokemusta, tehostaa prosesseja ja helpottaa hoitohenkilökunnan työkuormaa. Mobin käyttödatan perusteella havaintoarvojen (esimerkiksi verenpaine, ruumiinlämpö, happisaturaatio) mobiilikirjausten määrä on Pirkanmaan hyvinvointialueella kasvanut viimeisen vuoden aikana 13 %. Lääkityksen mobiiliantokirjausten määrä on kasvanut vuoden aikana 23 %.   Mobin käyttö helpottanut arjen hoitotyötä huomattavasti   Hoitohenkilökunnan palaute uudesta teknologiasta on ollut positiivista. Hoitajat ja lääkärit kokevat, että heillä on nyt paremmat mahdollisuudet keskittyä potilaiden hoitoon ja yksilöllisiin tarpeisiin. ”Työskentelyämme nopeuttaa paljon, kun tarvittavat asiat saa tehtyä yhdeltä laitteelta. Mobi-sovelluksista yleisimmin meillä käytössä on Medanets-sovellus, joka helpottaa arkeamme monilla erilaisilla toiminnallisuuksilla”, kertoo Tampereen yliopistollisen sairaalan sisätautien päivystysosaston sairaanhoitaja Sointu Laaksonen. Potilaan vierellä mittauksia tehdessä vitaaliarvoja ei tarvitse enää kirjoittaa moneen paikkaan. Puhelimen sovelluksella tieto siirtyy suoraan potilastietojärjestelmään, ja myös erilaisten riskipisteiden lasku tapahtuu sujuvasti sovelluksen kautta. Tiedonkulku on myös ajantasaisempaa kuin ennen, ja esimerkiksi huonovointisen potilaan tilanne on heti lääkärin nähtävillä järjestelmässä. ”Lääkkeiden antokirjaus on myös hyödyllinen ominaisuus. Tieto annetuista lääkkeistä siirtyy reaaliajassa muiden käyttäjien tietoon, mikä lisää potilasturvallisuutta ja vähentää riskiä lääkitysvirheisiin. Lääkelistan näkyminen sovelluksessa on myös kätevä, sillä puhelimesta voi helposti tarkistaa ja kertoa potilaalle hänelle annettavat lääkkeet vuoteen vierellä”, Laaksonen jatkaa. Apulaisosastonhoitaja Jesse Thulin, Tampereen yliopistollisen sairaalan keuhko- ja ihosairauksien vuodeosastolta kertoo hyödyntävänsä Mobin ominaisuuksia monipuolisesti eri työtehtävissä erikoissairaanhoidon vuodeosastolla. ”Erityisen hyödyllisenä toimintona pidän valokuvaustoimintoa, jonka avulla haavoista ja ihottumista otetut valokuvat saa siirrettyä helposti ja nopeasti potilastietojärjestelmään lääkärin tarkasteltavaksi. Havaintoarvojen reaaliaikainen kirjaaminen helpottaa myös työtäni paljon. Kaukana ollaan niistä ajoista, kun vitaalimittaustuloksia kirjoitettiin käsipyyhepaperille, tai jopa ranteeseen ennen niiden kirjaamista potilastietojärjestelmään”, Thulin kertoo. Mobin tulo ei myöskään lisännyt potilaiden kokemusta siitä, että hoitaja olisi koko ajan puhelimella. ”Ainuttakaan tällaista palautetta ei ole tullut. Monesti olenkin potilaille kehunut sitä, miten sairaalassa hyödynnämme nykyaikaista tekniikkaa, joka entisestään pyrkii parantamaan potilasturvallisuutta.” Mobi tuonut helpotusta myös päivystykseen Neurokirurgina ja digilääkärinä Tampereen yliopistollisessa sairaalassa toimivan Timo Möttösen mukaan Mobi auttaa myös päivystystyössä. ”Usein päivystäjänä toimiessa sukkuloin leikkausosaston, vuodeosaston, teho-osaston ja päivystyksen väliä, enkä useinkaan ole työpisteellä. Mobin avulla pystyn kirjaamaan moniammatillisia määräyksiä lennossa, eikä erikseen tarvitse hakeutua työasemalle, tai lykätä määräysten tekoa myöhemmäksi.” ”Lisäksi LääkäriMobi mahdollistaa sen, että pystyn puhelinkonsultaatioihin vastatessa katsomaan konsultaation kohteena olevat CT- tai magneettikuvat missä ja milloin vain, antamaan vastauksen saman tien ja mobiilisanelun avulla kirjaamaan konsultaatiovastauksenkin, kun se on vielä tuoreessa muistissa”, jatkaa Möttönen. Möttösen toiveissa olisi myös lääkemääräysten tekeminen mobiilisovelluksella. Uusi kokonaisratkaisu Mobi 2.0 useamman vuoden kehitystyön tulos   Mobi-konseptia on kehitetty yhteistyössä Pirkanmaan hyvinvointialueen asiantuntijaorganisaatio Istekki Oy:n kanssa. Kokonaisuus on kansallisesti uniikki ja ratkaisu on herättänyt kiinnostusta myös muissa Euroopan maissa. ”Mobista on otettu viimeisen puolen vuoden aikana käyttöön uusi kokonaisratkaisu Mobi 2.0. Näin on saavutettu matala häiriöalttius teknisesti haastavassa toimintaympäristössä, kustannustehokkuus, korkean tason tietoturvallisuus ja helppo loppukäyttäjäkokemus. Uuden kokonaisuuden rakentaminen on useamman vuoden kehitystyön tulos ja on vaatinut uusia innovaatioita, tiivistä toimittajayhteistyötä ja pitkäjänteisyyttä”, kertoo Istekki Oy:n ratkaisuarkkitehti Santeri Sutinen. Lisätiedot: Mobi-konsepti: Aleksi Anto, järjestelmäasiantuntija, Istekki Oy, puh. 044 434 1956, email aleksi.anto@istekki.fi Mobi hoitotyössä (yhteystiedot pyydettäessä): Sointu Laaksonen, sairaanhoitaja, sisätautien päivystys, Tampereen yliopistollinen sairaala Jesse Thulin, apulaisosastonhoitaja, keuhko- ja ihotautien vuodeosasto, Tampereen yliopistollinen sairaala Timo Möttönen, neurokirurgi, digilääkäri, Tampereen yliopistollinen sairaala

Kuvituskuva.

Tervetuloa mukaan Istekki X HUS tietoturva-aamiaiselle 16.5. klo 9 alkaen

Tapahtuman aiheena on sote-alan kyberpoikkeamien tunnistus ja hallinta. Tapahtuma järjestetään Teams-yhteydellä. Haluamme toimia yhteistyön mahdollistajana kutsumalla tietoturvapäättäjiä ja tietoturvasta kiinnostuneita mukaan virtuaaliseen keskusteluun kyberturvallisuudesta. Huoltovarmuuskriittisenä toimijana Istekin ydintehtävä on luoda vaikuttavuutta koko suomalaiseen julkiseen sote-sektoriin. Huoltovarmuuskeskus on myös myöntänyt Istekille rahoituksen Sotealan kyberpoikkeamien tunnistus ja hallinta -hankkeelle. Voit lukea lisää hankkeesta tästä. Ota siis kuppi kahvia ja tervetuloa mukaan linjoille kuulemaan ja keskustelemaan tietoturvasta! Päivän agenda – 9.00, tilaisuuden avaus (HUS Jouni Karvo ja Istekki Jenni Siermala) – 9.15 – 9.45, Tietoturvavalvomon (SOC) merkitys organisaatiolle (Juho Jauhiainen) – 10.00 – 10.10, SOC tilannekuvapalvelut Istekissä (Samu Juutinen) – 10.10 – 10.20, Haavoittuvuuksienhallinta osana SOC palvelua (Timo Mällinen) – 10.20 – 10.45, keskustelua ja tilaisuuden päätös (Jenni Siermala) Ilmoittaudu mukaan tietoturva-aamiaiselle