Panostamme projektien asiakaskokemuksen parantamiseen Istekissä

Kuvituskuva, jossa tiimiläisiä on kerääntynyt pöydän ympärille ja pöydällä on iPad ja muistiinpanoja, joita he osoittavat.

Istekin strategian yksi tärkeä osa-alue on projektien asiakaskokemuksen parantaminen. Asiakaskokemuksen kehittämisen keskiössä ovat saamamme asiakaspalautteet. Keräämme asiakaspalautteista kehityskohteita, joita edistämme laadun parantamiseksi.  Jokainen palaute on meille arvokas.

Seuraamme jatkuvasti projektien asiakastyytyväisyyttä. Asiakaspalautteiden pohjalta pystymme kehittämään Istekin projektitoimintaa vastaamaan paremmin asiakkaidemme tarpeita.

Olemme tunnistaneet Istekin projektitoiminnan kehityskohteiksi seuraavia asioita:

  • Istekin asiakkaiden liiketoiminnan ymmärryksen parantaminen
  • projektien viestinnän kehittäminen
  • yhtenäisten toimintatapojen toteutumisen varmistaminen
  • projektipäällikköresurssien saatavuus ja vaihtuminen
  • riskienhallinta

Olemme toteuttaneet useita toimenpiteitä kehityskohteiden parantamiseksi. Varmistaaksemme asiakkaidemme liiketoiminnan paremman ymmärryksen Istekissä on organisoiduttu liiketoiminta-aluekohtaisesti. Projektien viestintää on myös kehitetty järjestämällä projektihenkilöstölle viestinnän koulutuksia ja tuomalla projektidokumentteihin uudistetun viestinnällisen näkökulman.

Toteutuneiden toimenpiteiden lisäksi meillä on suunnitteilla useita kehitystoimenpiteitä. Yhtenäisiä toimintatapoja pyritään edistämään Istekin projektitoimiston järjestämillä koulutuksilla projektitoiminnan prosesseihin ja toimintatapoihin liittyen. Riskienhallintaa pyritään myös selkeyttämään. Jatkossa pyrimme myös hyödyntämään kapasiteetinhallinnan projektin tuloksia projektipäällikköresurssien hallinnassa.

Tulemme loppuvuoden aikana uutisoimaan kehitystyön edistymisestä lisää.