Istekin kestävyysraportti 2023 on julkaistu

Tummansininen tausta, jonka päällä valkoisella teksti "Istekin kestävyysraportti 2023".

Kestävyysraportti on ensimmäinen laatuaan. Tavoitteemme on tuottaa jatkossa EU:n kestävyysraportointidirektiivin (CSRD:n) mukaista kestävyysraportointia. CSRD:n varsinainen raportointivelvollisuus koskee Istekkiä vuodesta 2025 alkaen.

”Olemme ottaneet vastuullisuuden osaksi toimintaamme sekä arvonamme että osana strategiaamme. Vastuullinen kumppani -linjauksella olemme halunneet tuoda vastuulliset toimintatavat osaksi kaikkea toimintaamme. Kestävät liiketoimintatavat eivät siten ole meille pelkästään regulaation mukanaan tuoma asia, vaan haluamme aidosti tukea kestävää kehitystä tässä hetkessä sekä jättää jälkeemme elinkelpoisen ympäristön”, kertoo Istekin toimitusjohtaja Lasse Koskivuori.