Istekin Mobiilikonsepti – mobiilin työntekemisen mahdollistaja

Kuvituskuva. Mobiililaite ja terveydenhoitoon liittyviä ikoneita ympärillä.

Istekin palveluvalikoimaan kuuluu Mobiilikonsepti, jossa asiakas saa käyttöönsä kokonaisvaltaisen mobiilityön tekemistä mahdollistavan palvelukokonaisuuden. Konsepti on räätälöitävissä asiakastarpeen ja käyttötapauksen mukaisesti. Sen osana ovat laitteet, taustaprosessit, määritellyt politiikat sekä eri sovellukset. Mobiilikonsepti on monistettavissa kaikkien asiakkaidemme käyttöön ja se ei ole toimialariippuvainen. Pirkanmaan hyvinvointialueella käytössä olevat Mobi-laitteet ovat rakennettu Mobiilikonseptiin.

”Mobiilikonsepti on pitkään jatkuneen kehityksen tulos. Se on tarkkaan hiottu kokonaisuus, joka on helppokäyttöinen ja erittäin tietoturvallinen. Konsepti on ratkaissut yleiset ongelmat yhteiskäyttölaitteiden käytössä. Parhaat käytänteet on tunnistettu sekä validoitu ja jatkuvaa kehitystyötä tehdään edelleen,” kommentoi Istekin ratkaisuarkkitehti ja konseptin omistaja Santeri Sutinen.

 

Kustannustehokas ja käyttäjäystävällinen mobiiliratkaisu

Mobiilikonseptin vahvuus on sen tietoturvallisuus sekä käytettävyys verrattuna muihin yhteiskäyttölaitteisiin. Potilastiedot ja muu sensitiivinen data on turvassa. Korkeasta tietoturvasta huolimatta mobiilikonsepti säilyttää silti käyttäjäystävällisyyden, raskaita ja monivaiheisia sisään- ja uloskirjautumisia ei tarvita.

Mobiilikonseptin käyttöönotto vapauttaa henkilökunnan resursseja varsinaiseen potilastyöhön. Liikkuva potilastyö helpottuu, sillä potilaiden tiedot saadaan kirjattua suoraan mobiilisti. Mobiilikonsepti parantaa myös potilasturvallisuutta, kun ammattilaisilla on käden ulottuvilla reaaliaikaiset tiedot potilaan hoitoprosessista, erityisesti turvallinen lääkehoito korostuu.

 

Etähallinta parantaa tietoturvaa

Syksyllä voimaantuleva NIS2-direktiivi laajentuu koskemaan myös mobiililaitteita. Konseptin sisältämät ratkaisut mahdollistavat direktiivin mukaisen toiminnan organisaation mobiili-infrassa. Mobiililaitteiden tietoturvasta pidetään huolta jatkuvalla monitoroinnilla ja tietoturvapolitiikat saadaan ajettua puhelimiin viiveettömästi. Istekki pystyy myös ottamaan mobiililaitteiden ruudut etähallintaan, jolloin asiantuntijat voivat palvella asiakkaita paikkariippumattomasti.

Mobiilikonseptin sovellukset ovat käyneet läpi laajan tietoturvatarkastuksen ja ne ovat turvallisia käyttää. Toimittajanhallinnan kautta saadaan nopeasti tieto uusista versioista ja eri sovelluksia on testattu ristiin, jotta ne pystyvät toimimaan yhtä aikaa rikkomatta toisiaan.

 

Mobiilikonsepti on esillä Sote ATK -päivillä Tampereella

Istekki on mukana Sote ATK -päivillä 27.–29.5. Tampereella ja Mobiilikonseptiin pääset tutustumaan tarkemmin asiantuntijoidemme opastuksella osastollamme F24. Tervetuloa tapaamaan teknologiaturvaajiamme!