it

Kuvituskuva, jossa on puupalikoita, joiden kyljessä on ostoskärrin kuva.

Istekki on julkaissut toiseksi eniten julkisiin IT-hankintoihin liittyviä tarjouspyyntöjä vuonna 2023

North Patrol teki neljännen kerran Julkiset IT-han­kin­tail­moi­tuk­set 2023 -analyysin. Istekin hankintailmoituksia kertyi yhteensä 22 kappaletta. Vain Helsingin kaupunki oli tehnyt enemmän tarjouspyyntöjä viime vuonna kuin Istekki. Tavoitteenamme on pitää huolta siitä, että teemme hankintaa entistäkin kestävämmällä ja laadukkaammalla tavalla tulevaisuudessakin. Lue lisää North Patrolin tutkimuksesta.

Istekki on julkaissut toiseksi eniten julkisiin IT-hankintoihin liittyviä tarjouspyyntöjä vuonna 2023 Read More »

Kuvituskuva kyberturvallisuudesta

Huoltovarmuuskeskus myönsi rahoituksen Sotealan kyberpoikkeamien tunnistus ja hallinta -hankkeelle

Istekille on myönnetty rahoitus Sotealan kyber-poikkeamien tunnistus ja hallinta -hankkeelle Huoltovarmuuskeskuksen Digitaalinen turvallisuus 2030 -ohjelmasta vuosiksi 2023-2025. Terveydenhuollossa tietoturvapoikkeamat koskettavat suuria ihmisjoukkoja. Tämän vuoksi terveydenhuollon kyberturvallisuuden tilannekuvaan sekä havainnointi- ja reagointikykyyn on tarpeen kiinnittää huomiota ja kehittää sitä edelleen. Sisäministeriön julkaiseman vuoden 2023 kansallisen riskiarvion mukaan tieto- ja viestintäverkkojen ja -palveluiden häiriöt on tunnistettu turvallisuuteen kohdistuvaksi uhaksi. Istekki on valmistellut projektin, jossa kartoitetaan häiriönhallintaprosessin tärkeimmät käyttötapaukset ja tunnistetaan tietojärjestelmäriippuvuudet häiriönhallinnassa tarvittavan tilannekuvan luomista varten. Näiden huomioiden pohjalta luodaan toimintamallit ja ohjeistukset tietoturvan ja tietosuojan häiriöiden havainnointi- ja reagointikyvyn muodostamiseksi tietoturvavalvomoiden toimintaan sekä omavalvontaan. Käyttötapauksissa hyödynnetään tietoturvavalvomossa tekniikkaa, jossa on automatisaatiota ja tekoälyä. Näin voidaan tietoturvavalvomossa automatisoida usein toistuvia prosesseja ja kehittää tietoturvavalvomon työtä. Hankkeeseen osallistuu hyvinvointialueita, Huoltovarmuuskeskus ja Kyberturvallisuuskeskus.  

Huoltovarmuuskeskus myönsi rahoituksen Sotealan kyberpoikkeamien tunnistus ja hallinta -hankkeelle Read More »

Kuvituskuva vastuullisuudesta.

Istekki aloittaa vastuullisuusraportoinnin

Kestävän liiketoiminnan edistäminen on tärkeää myös meille Istekillä. Aloitamme säännöllisen ja suunnitelmallisen vastuullisuusraportoinnin vuodesta 2023. Vastuullisuusraportointi tarjoaa sidosryhmille, kuten asiakkaille, sijoittajille ja viranomaisille, tärkeää tietoa yrityksen toiminnan vaikutuksista ympäristöön, yhteiskuntaan ja talouteen. Raportointi kytkeytyy vastuullisuudelle tuttujen teemojen ympärille – ympäristön, sosiaalisen vastuun ja hallinnollisen vastuun näkökulmista Sääntely vastuullisuuden saralla lisääntyy ja CSRD eli yritysvastuudirektiivi tekee tuloaan. Raportointivelvoite tulee koskettamaan aiempaa suurempaa joukkoa myös suomalaisia yrityksiä ja direktiivi on yksi osa Pariisin ilmastosopimuksen täytäntöönpanoa EU:ssa. EU:n tavoite on olla hiilineutraali vuonna 2050 ja Suomi on asettanut kansalliseksi tavoitteekseen ilmastolaissa vuoden 2035. Istekki on lähtenyt edistämään vastuullisuustyötä vuoden 2022 alussa. Työ on edennyt vastuullisuuteen sitoutumisesta, alkukartoituksen, sidosryhmäkyselyn, olennaisuusanalyysin sekä tavoite ja mittari asetannan kautta raportoitavien seikkojen tunnistamiseen. Tavoitteenamme on toteuttaa ensimmäinen CSRD:n vaatimuksia mukaileva vastuullisuusraportti vuodelta 2023 vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla. Näin saamme arvokasta oppia ja harjoitusta tulevia vuosia varten.​​​​​​​ Raportointia tärkeämpää on kuitenkin ne ihan konkreettiset arjen teot, sillä niistähän me raportoimme. Ilmastonmuutos vaatii toimenpiteitä nyt heti – meiltä kaikilta.

Istekki aloittaa vastuullisuusraportoinnin Read More »

Kuvituskuva ICT-aiheesta

Deloitte vertaili ICT-palvelujen kustannustehokkuutta – Istekki on kokonaistaloudellisesti edullinen vaihtoehto

Deloitte toteutti toukokuussa 2023 ICT-palveluiden kustannustehokkuuden vertailun, jossa pohjana käytettiin kattavaa Deloitten Suomen markkinan ICT-palvelujen kustannusdatapankkia. Vertailun tulos on, että Istekki Oy:n palvelut ovat pääosin markkinahintaisia tai jopa markkinahinnan alapuolella, ja kokonaispalveluntarjoajana Istekkiä voidaan pitää hintakilpailukykyisenä vaihtoehtona. Deloitten toteuttaman hintavertailun (5/2023) mukaan Istekin perustietotekniikkapalvelut sisältäen loppukäyttäjäpalvelut, tietoliikennepalvelut sekä kapasiteettipalvelut ovat hintatasoltaan kilpailukykyisiä. Kokonaisuutena Istekin palveluita voidaan pitää edullisempana kuin vastaavia palveluita hankittuna muilta markkinatoimijoilta. Deloitten mukaan Istekin kilpailukykyä parantavat erityisesti: •    Oma runkoverkkopalvelu ja mahdollisuus korkeatasoiseen tietoturvaan, joka vastaa asiakkaiden odotuksia •    Laaja palveluvalikoima ja asiakkaille tyypillisesti tarjottava laaja palvelukokonaisuus •    Suuret volyymit, jotka mahdollistavat kustannustehokkaan toteutuksen •    Yksinkertainen palveluiden rakenne ja lisälaskutettavien osien välttäminen, mikä hinnoittelussa selkeyttää toimintaa, laskutusta ja budjetointia •    Laadukkaat ja standardoidut laitteistot Vertailu sisälsi esimerkkikorin hyvinvointialueiden tyypillisesti käyttämästä palveluportfoliosta. Hintavertaillut palvelut sisältävät ns. perustietotekniikkapalvelut, jotka muodostavat merkittävän osan Istekin asiakkaille tarjottavan palvelukokonaisuuden kustannuksista. Vertailu sisältää myös palveluihin liittyvän operatiivisen palvelunhallinnan. Tarkastelu on tehty vertailemalla Istekin palveluja ja hintoja Deloitte Suomen datapankin vertailupisteisiin. Datapankki perustuu Deloitten kokoamaan anonymisoituun markkinadataan, joka on kerätty viimeisen 10 vuoden ajalta suomalaisille organisaatiolle tehtyjen tarjousten ja solmittujen sopimusten perusteella. Vertailussa on painotettu uudempia vertailupisteitä 2020-luvulta. Vertailudata sisältää toteutuneita toimittajien tuottamien IT-palvelujen yksikköhintoja. Deloitten analyysissa selviää, että yksittäisiä palveluita voi saada markkinoilta edullisempaan hintaan, erityisesti jos palveluntuotanto on muualla kuin Suomessa tai se pohjautuu vahvasti pilvipalveluihin. Tällöin kuitenkin palvelunhallinta ja -integraatio jää asiakkaan vastuulle ja kokonaisuuden hallintaan tarvittavat resurssit saattavat syödä yksittäisestä hankinnasta saatavat kustannushyödyt. Myös palveluiden laatu ja turvallisuustaso eivät edullisimmissa ratkaisuissa aina vastaa asiakkaiden vaatimuksia. ”Useiden vuosien kokemus yhteistyöstä kunta-, hyvinvointi- ja muiden julkissektorin toimijoiden kanssa tuo synergiaetuja samankaltaisten asiakkaiden palvelemisesta. Esimerkiksi palveluintegraation osalta ja asiakaspalvelussa samat asiat voidaan toteuttaa samoilla prosesseilla useille hyvinvointialueille, mikä tekee Istekistä kokonaistaloudellisesti edullisen vaihtoehdon”, toteaa palveluista ja palvelutoimituksesta vastaava Istekin johtaja Marko Pursiainen. Deloitten toteuttamassa hintavertailussa tarkasteltiin myös toimenpiteitä hintakilpailukyvyn ylläpitämiseksi parhaita käytänteitä noudattaen, ja todettiin, että Istekki on tehnyt systemaattisesti lukuisia näistä toimista. Myös vaikuttavuuden mittareita on kehitetty. Istekin toiminnan jatkokehittämiseen on lisäksi suunnitelmia erityisesti palvelujen skaalaetujen ja standardisoinnin myötä.

Deloitte vertaili ICT-palvelujen kustannustehokkuutta – Istekki on kokonaistaloudellisesti edullinen vaihtoehto Read More »

IT-alan 250 suurinta yritystä Suomessa teksti sinistä taustaa vasten

TiVi listasi Suomen 250 suurinta IT-yritystä – Istekki nousi sijalle 29

TiVi listasi Suomen 250 suurinta IT-alan yritystä vuodelle 2023. Istekki nousi sijalle 29. Viime vuonna Istekki oli sijalla 35. Tivi 250 -listalle pääsyn alaraja jatkoi tasaista nousua. Tivin mukaan listalle pääsyyn vaadittiin vähintään 11,1 miljoonan euron liikevaihto, joka on uusi ennätys. Viime vuonna alaraja oli 10,4 ja tätä edeltävänä vuonna 9,1 miljoonaa euroa. Lue lisää TiVin uutisesta.

TiVi listasi Suomen 250 suurinta IT-yritystä – Istekki nousi sijalle 29 Read More »