Deloitte vertaili ICT-palvelujen kustannustehokkuutta – Istekki on kokonaistaloudellisesti edullinen vaihtoehto

Kuvituskuva ICT-aiheesta

Deloitte toteutti toukokuussa 2023 ICT-palveluiden kustannustehokkuuden vertailun, jossa pohjana käytettiin kattavaa Deloitten Suomen markkinan ICT-palvelujen kustannusdatapankkia. Vertailun tulos on, että Istekki Oy:n palvelut ovat pääosin markkinahintaisia tai jopa markkinahinnan alapuolella, ja kokonaispalveluntarjoajana Istekkiä voidaan pitää hintakilpailukykyisenä vaihtoehtona.

Deloitten toteuttaman hintavertailun (5/2023) mukaan Istekin perustietotekniikkapalvelut sisältäen loppukäyttäjäpalvelut, tietoliikennepalvelut sekä kapasiteettipalvelut ovat hintatasoltaan kilpailukykyisiä. Kokonaisuutena Istekin palveluita voidaan pitää edullisempana kuin vastaavia palveluita hankittuna muilta markkinatoimijoilta. Deloitten mukaan Istekin kilpailukykyä parantavat erityisesti:
•    Oma runkoverkkopalvelu ja mahdollisuus korkeatasoiseen tietoturvaan, joka vastaa asiakkaiden odotuksia
•    Laaja palveluvalikoima ja asiakkaille tyypillisesti tarjottava laaja palvelukokonaisuus
•    Suuret volyymit, jotka mahdollistavat kustannustehokkaan toteutuksen
•    Yksinkertainen palveluiden rakenne ja lisälaskutettavien osien välttäminen, mikä hinnoittelussa selkeyttää toimintaa, laskutusta ja budjetointia
•    Laadukkaat ja standardoidut laitteistot

Vertailu sisälsi esimerkkikorin hyvinvointialueiden tyypillisesti käyttämästä palveluportfoliosta. Hintavertaillut palvelut sisältävät ns. perustietotekniikkapalvelut, jotka muodostavat merkittävän osan Istekin asiakkaille tarjottavan palvelukokonaisuuden kustannuksista. Vertailu sisältää myös palveluihin liittyvän operatiivisen palvelunhallinnan. Tarkastelu on tehty vertailemalla Istekin palveluja ja hintoja Deloitte Suomen datapankin vertailupisteisiin. Datapankki perustuu Deloitten kokoamaan anonymisoituun markkinadataan, joka on kerätty viimeisen 10 vuoden ajalta suomalaisille organisaatiolle tehtyjen tarjousten ja solmittujen sopimusten perusteella. Vertailussa on painotettu uudempia vertailupisteitä 2020-luvulta. Vertailudata sisältää toteutuneita toimittajien tuottamien IT-palvelujen yksikköhintoja.

Deloitten analyysissa selviää, että yksittäisiä palveluita voi saada markkinoilta edullisempaan hintaan, erityisesti jos palveluntuotanto on muualla kuin Suomessa tai se pohjautuu vahvasti pilvipalveluihin. Tällöin kuitenkin palvelunhallinta ja -integraatio jää asiakkaan vastuulle ja kokonaisuuden hallintaan tarvittavat resurssit saattavat syödä yksittäisestä hankinnasta saatavat kustannushyödyt. Myös palveluiden laatu ja turvallisuustaso eivät edullisimmissa ratkaisuissa aina vastaa asiakkaiden vaatimuksia.

”Useiden vuosien kokemus yhteistyöstä kunta-, hyvinvointi- ja muiden julkissektorin toimijoiden kanssa tuo synergiaetuja samankaltaisten asiakkaiden palvelemisesta. Esimerkiksi palveluintegraation osalta ja asiakaspalvelussa samat asiat voidaan toteuttaa samoilla prosesseilla useille hyvinvointialueille, mikä tekee Istekistä kokonaistaloudellisesti edullisen vaihtoehdon”, toteaa palveluista ja palvelutoimituksesta vastaava Istekin johtaja Marko Pursiainen.

Deloitten toteuttamassa hintavertailussa tarkasteltiin myös toimenpiteitä hintakilpailukyvyn ylläpitämiseksi parhaita käytänteitä noudattaen, ja todettiin, että Istekki on tehnyt systemaattisesti lukuisia näistä toimista. Myös vaikuttavuuden mittareita on kehitetty. Istekin toiminnan jatkokehittämiseen on lisäksi suunnitelmia erityisesti palvelujen skaalaetujen ja standardisoinnin myötä.