Istekki aloittaa vastuullisuusraportoinnin

Kuvituskuva vastuullisuudesta.

Kestävän liiketoiminnan edistäminen on tärkeää myös meille Istekillä. Aloitamme säännöllisen ja suunnitelmallisen vastuullisuusraportoinnin vuodesta 2023. Vastuullisuusraportointi tarjoaa sidosryhmille, kuten asiakkaille, sijoittajille ja viranomaisille, tärkeää tietoa yrityksen toiminnan vaikutuksista ympäristöön, yhteiskuntaan ja talouteen. Raportointi kytkeytyy vastuullisuudelle tuttujen teemojen ympärille – ympäristön, sosiaalisen vastuun ja hallinnollisen vastuun näkökulmista

Sääntely vastuullisuuden saralla lisääntyy ja CSRD eli yritysvastuudirektiivi tekee tuloaan. Raportointivelvoite tulee koskettamaan aiempaa suurempaa joukkoa myös suomalaisia yrityksiä ja direktiivi on yksi osa Pariisin ilmastosopimuksen täytäntöönpanoa EU:ssa. EU:n tavoite on olla hiilineutraali vuonna 2050 ja Suomi on asettanut kansalliseksi tavoitteekseen ilmastolaissa vuoden 2035.

Istekki on lähtenyt edistämään vastuullisuustyötä vuoden 2022 alussa. Työ on edennyt vastuullisuuteen sitoutumisesta, alkukartoituksen, sidosryhmäkyselyn, olennaisuusanalyysin sekä tavoite ja mittari asetannan kautta raportoitavien seikkojen tunnistamiseen. Tavoitteenamme on toteuttaa ensimmäinen CSRD:n vaatimuksia mukaileva vastuullisuusraportti vuodelta 2023 vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla. Näin saamme arvokasta oppia ja harjoitusta tulevia vuosia varten.​​​​​​​

Raportointia tärkeämpää on kuitenkin ne ihan konkreettiset arjen teot, sillä niistähän me raportoimme. Ilmastonmuutos vaatii toimenpiteitä nyt heti – meiltä kaikilta.