Huoltovarmuuskeskus myönsi rahoituksen Sotealan kyberpoikkeamien tunnistus ja hallinta -hankkeelle

Kuvituskuva kyberturvallisuudesta

Istekille on myönnetty rahoitus Sotealan kyber-poikkeamien tunnistus ja hallinta -hankkeelle Huoltovarmuuskeskuksen Digitaalinen turvallisuus 2030 -ohjelmasta vuosiksi 2023-2025. Terveydenhuollossa tietoturvapoikkeamat koskettavat suuria ihmisjoukkoja. Tämän vuoksi terveydenhuollon kyberturvallisuuden tilannekuvaan sekä havainnointi- ja reagointikykyyn on tarpeen kiinnittää huomiota ja kehittää sitä edelleen. Sisäministeriön julkaiseman vuoden 2023 kansallisen riskiarvion mukaan tieto- ja viestintäverkkojen ja -palveluiden häiriöt on tunnistettu turvallisuuteen kohdistuvaksi uhaksi.

Istekki on valmistellut projektin, jossa kartoitetaan häiriönhallintaprosessin tärkeimmät käyttötapaukset ja tunnistetaan tietojärjestelmäriippuvuudet häiriönhallinnassa tarvittavan tilannekuvan luomista varten. Näiden huomioiden pohjalta luodaan toimintamallit ja ohjeistukset tietoturvan ja tietosuojan häiriöiden havainnointi- ja reagointikyvyn muodostamiseksi tietoturvavalvomoiden toimintaan sekä omavalvontaan. Käyttötapauksissa hyödynnetään tietoturvavalvomossa tekniikkaa, jossa on automatisaatiota ja tekoälyä. Näin voidaan tietoturvavalvomossa automatisoida usein toistuvia prosesseja ja kehittää tietoturvavalvomon työtä. Hankkeeseen osallistuu hyvinvointialueita, Huoltovarmuuskeskus ja Kyberturvallisuuskeskus.

 

Huoltovarmuuskeskuksen logo. Vihreä teksti valkoista taustaa vasten.Traficom Kyberturvallisuuskeskuksen logo. Sininen teksti valkoista taustaa vasten.