Softa 2030 -hankkeen ensimmäinen vuosi 2023 on ollut täynnä työtä ja tapahtumia

Softa 2030 on tietojärjestelmien yhtenäistämisen strateginen kehityshanke vuosille 2023–2030. Hyvinvointialueiden käynnistyessä tietojärjestelmiä oli lukumäärällisesti liikaa, alueilta löytyi useita järjestelmiä samaan tarkoitukseen, järjestelmien ylläpidettävyys on hankalaa ja kallista ja käyttötavat vanhojen organisaatioiden mukaisia. 

Softa 2030 -hankkeen tietojärjestelmien konsolidoinnilla luodaan pohja asiakkaiden toiminnan yhtenäistämiselle ja uudistamiselle. Hanke toimii käynnistettävien konsolidointiprojektien sateenvarjohankkeena. Keskeistä hankkeessa on laaja vuoropuhelu asiakasomistajien, toimittajien, kansallisten toimijoiden ja Istekin toimijoiden välillä.  

Hankkeen tavoitteissa pääsimme vuonna 2023 tavoitetasolle; konsolidointimalli luotiin ja konsolidointeja käynnistettiin kahdella hyvinvointialueella tuoden kustannussäästöjä tulevaisuudessa. Vuosina 2024–2025 jatketaan hankkeen tavoitteena raportoida kustannussäästöjä toteutettavista konsolidoinneista ja tukea niiden onnistumista. 

Hankesuunnitelma vuosille 2024–2025

Yhteistyön vahvistaminen Istekki ja hyvinvointialueiden välillä:

  • Sosiaalihuollon asiakasjärjestelmän käyttöönotot ovat meneillään 2023-Q1/2025 Pirkanmaalla ja Pohjois-Savossa Istekin hankintana. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on hankkinut saman asiakastietojärjestelmän omalla sopimuksellaan ja se käyttöönotetaan Istekin alustalle
  • Potilastietojärjestelmä konsolidoinnit ovat menneillään 2024–2025 Pirkanmaalla ja Pohjois-Savossa 

Säästöt:

  • Konkreettinen lista ja tiekartta toteutuksineen
  • Poistettavat turhat ja päällekkäiset 

Olemassa olevien ratkaisujen tuotteistaminen/laajentaminen/konsolidointi​:

  • Tiedolla johtamisen ratkaisut (tuotteistettu tietoalusta ja yhtenäinen tietopohja) 
  • Arkistointi 

Uudet ratkaisut, joilla saadaan konsolidoitua vanhoja tietojärjestelmiä:

  • Samaan käyttötarkoitukseen hankittujen ERI tietojärjestelmien konsolidointi yhteisillä kilpailutuksilla  
  • esim. asiakastietojärjestelmän ja potilastietojärjestelmän kilpailutuksien uudet lähdöt hyvinvointialueille 
  • Laaturekisterit 
  • Toiminnanohjausratkaisut (kotihoidon toiminnanohjaus, suun terveydenhuolto) 

Yhteisten konsolidoitujen järjestelmien testaus

Konsolidointeja tukevaa Istekin sisäistä kehittämistä

                    

Hankkeen omistajuudessa on tapahtunut muutos

Istekissä pitkään vaikuttanut Harri Kumpulainen on aloittanut hankkeen omistajana 1.2.2024. Matti Hakomäki on siirtynyt eläkkeelle 1.3.2024. Mukavia eläkepäiviä Matille! Hankepäällikkönä jatkaa edelleen Auli Viitanen. 

Lisätietoja:
Hankepäällikkö Auli Viitanen
puh. +358504872122, auli.viitanen@istekki.fi 

Hankkeen omistaja ja ohjausryhmän puheenjohtaja Harri Kumpulainen
puh. +358400681028, harri.kumpulainen@istekki.fi