Vaikuttamistyömme on avointa

Istekin logo sinistä taustaa vasten. Taustalla näkyy myös verkko-grafiikkaa vaaleana.

Istekki Oy tekee yhteiskunnallista vaikuttamista läpinäkyvästi, ja kuka tahansa voi seurata työtämme avoimuusrekisteristä. Julkaisemme avoimuusrekisteriin ilmoitettavat henkilöt kaksi kertaa vuodessa myös verkkosivuillamme. Heitä ovat kansanedustajat, ministerit, ministerien avustajat sekä tietyt ministeriöiden virkamiehet, joihin olemme olleet yhteydessä.

Avoimuusrekisteri käynnistyi vuoden 2024 alusta ja sen tarkoituksena on lisätä avoimuutta ja kansalaisten mahdollisuutta seurata yhteiskunnallisten asioiden ympärillä käytävää keskustelua.

Lisäksi tapaamme paljon avoimuusrekisterin ulkopuolelle jääviä henkilöitä, kuten työmarkkinatoimijoita, poliittisten puolueiden ja järjestöjen edustajia, toimittajia sekä muita sidosryhmätoimijoita.