Istekki Oy aloittaa tiettyä osaa liiketoiminnoistaan koskevat muutosneuvottelut

Istekin harmaa logo valkoista taustaa vasten.

Istekki Oy aloittaa 29.2.2024 yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut. Muutosneuvottelut koskevat tiettyä osaa Istekin liiketoiminnoista. Istekki Oy toimii inhouse-yhtiönä asiakasomistajiensa tieto-, viestintä- ja terveysteknologiapalvelujen (ICMT) tuottajana ja kehittäjänä. Muutosneuvotteluiden taustalla on Istekin omistajina toimivien hyvinvointialueiden ja kuntien velvoitteet talouden tasapainottamiseksi. Hyvinvointialueiden talouden alijäämän arvioidaan ajoittuvan ajalle 2024-2026, joiden aikana hyvinvointialueet suunnittelevat ja toteuttavat merkittäviä toimintaansa liittyviä rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia. Asiakasomistajien taloustilanteesta seuraa erilaisia vaikutuksia myös muutostyöhön Istekin kanssa liittyen palvelujen järjestämisen tarpeeseen, palvelutasoon ja suunniteltujen projektien toteutusaikatauluun, minkä vuoksi Istekin tulee sopeuttaa nykyistä kulurakennettaan.

Muutosneuvottelut sisältävät suunnitelman, jossa harkitaan toimenpiteitä tiettyjen liiketoimintojen kannattavuuden parantamiseksi sekä toiminnan sopeuttamista muuttuneeseen asiakaskysyntään. Muutosneuvottelujen piirissä on yhteensä 500 henkilöä ja mahdolliset henkilöstövähennykset kohdistuvat enintään 115 tehtävään. Muutosneuvottelujen arvioidaan kestävän kuusi viikkoa, mahdollisten henkilöstövähennysten määrät ja kohdentuminen tarkentuvat neuvotteluiden aikana.

”Haemme aktiivisesti oman toiminnan tehostamista ja yleistä kulujen hallintaa sekä muuttuvien tai tulevaisuudessa tarpeettomien toimintojen purkamisen mahdollisuuksia. Näitä on välttämätöntä arvioida tilanteessa, jossa Istekki on kasvanut voimakkaasti hyvinvointialueiden aloitettua toimintansa ja kun omistaja-asiakkaidemme taloustilanne vaatii säästöjä. Valmistaudumme sote-palveluiden rahoitusmallien ja asiakkaidemme kysynnän muutoksiin sekä alueellisesti että tilausmäärän muuttuessa”, toimitusjohtaja Lasse Koskivuori kertoo.

Lisätiedot:

Lasse Koskivuori
toimitusjohtaja
+358 44 434 1234
lasse.koskivuori@istekki.fi