Julkipilvipalveluhankinta kiinnostaa toimittajia

Julkaisimme virallisen tietopyynnön julkipilvipalveluhankinnasta Hilmassa ja TED:ssä tammikuussa 2024. Tietopyyntömme tavoitti kaikkiaan 29 hankinnasta kiinnostunutta toimittajaa.

Tietopyynnöllä selvitämme markkinoita ja pyydämme toimittajilta vastauksia kysymyksiimme ja kommentteja alustaviin hankinta-asiakirjoihin kuten hankinnan kohteen kuvaukseen ja sopimusluonnokseen sekä tietoturvavaatimuksiimme.

Kysyimme myös toimittajien näkemyksiä mm. vähimmäisvaatimuksista ja laatuvertailuperusteista.

Saimme vastaukset 15 toimittajalta määräaikaan 2.2.2024 mennessä. Nyt menossa on vastausten läpikäynti ja tämän jälkeen on vuorossa toimittajatapaamisia.