asiakastarina

Kuvituskuva lääkäristä kirjoittamassa läppärillä.

Puheentunnistus nopeuttaa kirjaamista potilastyössä

Istekki kilpailutti ja toteutti hankinnan vaatimusmäärittelyn puheentunnistuspalvelulle Pirkanmaan sairaanhoitopiirille ja Pirkanmaan hyvinvointialueelle siirtyneille kunnille. Kokonaisuudessaan haettiin helppokäyttöistä ja teknisesti laadukasta puheentunnistusratkaisua monimuotoiselle käyttäjäjoukolle Pirkanmaan hyvinvointialueen sote-ammattilaisten käyttöön. Puheentunnistuksella haettiin nopeutta ja laatua kirjaamisprosesseihin sekä edellä mainittujen myötä enemmän aikaa asiakas- ja potilastyöhön.   Puheentunnistus muuntaa sanellun puheen reaaliaikaisesti ja tietoturvallisesti tekstiksi käyttäjän haluamaan kohdejärjestelmään   Inscripta Direct on tekoälypohjainen puheentunnistusjärjestelmä, mikä muuntaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen puheen tekstiksi reaaliaikaisesti. Puhe voidaan sanella erilaisilla äänilähteillä kuten kuulokemikrofoneilla tai sanelulaitteella. Inscripta on järjestelmäriippumaton, eli se muuntaa puheen tekstiksi käyttäjän vapaasti valitsemaan kohdejärjestelmään. Puheentunnistuksella on tarkoitus tuottaa ammattilaisen kirjauksia asiakas- ja potilastietojärjestelmiin mutta sen avulla voidaan tuottaa puheella tekstiä myös muihin käytössä oleviin järjestelmiin, kuten sähköpostiin. ”Inscriptan puheentunnistus on helposti käyttöönotettava apuväline arjen työhön. Edut purettavaan saneluun nähden ovat selvät: purkuviive poistuu, mahdolliset virheet päästään korjaamaan heti ja oman tekstin muokkaaminen helpottuu. Ohjelma on helppokäyttöinen enkä näe, että enää palaisin sanelemaan vanhaan malliin”, kertoo terveyskeskuslääkäri Anna Ånäs, joka työskentelee Pirha Digiklinikan vastaavana lääkärinä. Helppokäyttöisyys ja laaja äänilaitetoimivuus valtteina   Vuoden 2024 aikana Pirkanmaan hyvinvointialue ottaa puheentunnistuksen vaiheittain laajasti käyttöön. Käyttöönotossa on turvattu jo aiemmin puheentunnistusta käyttäneiden käytön jatkuminen ilman katkoja. Ensimmäisenä puheentunnistus on otettu käyttöön perustason palvelujen vastaanottopalveluissa. Seuraavan vaiheessa puheentunnistus otetaan käyttöön useammalla Pirhan vastuualueella ja käyttöönoton vaiheistus on suunniteltu yhdessä palvelutuotannon kanssa. Käyttöönottoa on tuettu säännöllisellä koulutuksella ja se on toteutettu hyvässä yhteistyössä Inscripta Oy:n, Pirhan digikehittämisen yksikön ja tietohallinnon toimesta. ”Inscripta on helppokäyttöinen puheentunnistusratkaisu ja peruskäytön oppii lyhyellä opastuksella. Käyttöönottoa helpottaa myös laaja äänilaitetoimivuus – Inscriptan puheentunnistus toimii hyvin sekä kuulokemikrofoneilla että ns. sanelukapuloilla. Tämä pienentää selkeästi käytön kustannuksia, kun käyttö ei edellytä erillisiä laitehankintoja. Kuulokemikrofoneja löytyy useasta paikasta ja käyttäjältä jo entuudestaan mm. Teams-käytön myötä. Käyttöönotto on edennyt hallitusti hyvässä yhteistyössä Inscriptan ja Istekin kanssa”, kommentoi Pirhan ICT-palveluvastaava Pasi Paananen. Pirkanmaan hyvinvointialueen asukkaalle puheentunnistuksen hyötynä asiakas- ja potilaskirjaukset ovat nopeammin tietojärjestelmissä ja tarvittaessa siten käytettävissä jatkohoidon tai asiakuuden hoidossa. Lisäksi sote-ammattilaisen työaikaa vapautuu varsinaiseen asiakastyöhön ja saatujen kokemusten perusteella puheentunnistuksella tuotetut kirjaukset ovat laadukkaampia. Puheentunnistuksen webinaari tulossa syksyllä   Syksyllä tulossa webinaari, jossa keskustelemme puheentunnistuksen käyttöönoton hyödyistä hyvinvointialueella ja käyttöönotossa opituista asioista. Webinaari pidetään 30.10. klo 14. Lisätietoja webinaarista tulossa myöhemmin.

Kuvituskuva, jossa lääkäri antaa potilaalle lääkeliuskaa.

Älylääkekaapit vapauttavat resursseja potilaiden hoitoon

Istekin toimittamat älylääkekaappijärjestelmät ovat kokonaisuuksia, jotka muodostetaan tarpeellisesta määrästä kaappeja, laatikostoja ja jääkaappeja.  Älylääkekaappien tehtävänä on sujuvoittaa sairaaloiden ja hoitolaitosten lääkehuoltoa ja -hoitoa. Istekki on toimittanut älylääkekaappijärjestelmän Etelä-Savon hyvinvointialueelle (Eloisa), joka otetaan käyttöön syksyllä. ”Älylääkekaappien hankinta sujui helposti Istekin kautta, koska heillä oli hankintasopimus Newiconin kanssa voimassa. Laitteistojen käyttöönotto päätettiin jakaa meillä Eloisalla kahteen vaiheeseen. Virtuaaliälylaitteet otetaan käyttöön nyt kevään aikana ja syksyllä ovat vuorossa laatikostolliset älykaapistot”, Etelä-Savon hyvinvointialueen sairaala-apteekin apteekkari Jouni Asikainen kertoo. Lääkevaraston hallinta helpottuu Älylääkekaapit helpottavat lääkevalikoiman ja varaston hallintaa. Kun lääkevarasto alkaa loppua, saadaan helposti hankintaehdotus niistä lääkkeistä, joita on enää vain tietty määrä jäljellä. Näin kaappi ei pääse tyhjenemään tarvittavista lääkkeistä. Älylääkekaappien avulla on myös mahdollista saada säästöjä lääkekustannuksissa, sillä lääkeautomaation käyttö vähentää lääkehävikkiä. ”Älylääkekaappijärjestelmän hankinnan taustalla oli tavoite lääkemenojen vähentämisestä. Älylääkekaappijärjestelmät mahdollistavat velvoitevarastoinnin levittämisen sairaala-apteekin ulkopuolelle osastoille, jotka toimivat apteekin varastopisteinä. Järjestelmän myötä pyrimme myös lääkehävikin vähentämiseen. Saamme järjestelmästä myös tietoa mitä lääkkeitä eri yksiköissä on saatavilla”, kertoo Asikainen Älylääkekaapit parantavat lääkehoidon turvallisuutta Älylääkekaapit aukeavat hoitohenkilökunnan toimikortilla, jolloin avaamisesta ja lääkkeiden jaosta jää aina jälki tietojärjestelmään. Tällä on suuri merkitys lääkitysturvallisuuteen, kun lääkkeenjaossa tapahtuvien inhimillisten virheiden riski pienenee. Kaikki järjestelmän tapahtumat rekisteröidään, jolloin myös lääkkeiden väärinkäytön riski vähentyy. Lääkehoidon turvallisuuden parantaminen on Asikaisen mukaan tärkeää Eloisalle: ”Älylääkekaapeilla on jatkossa tavoite saada aikaan suljettu lääkekierto käyttöön mahdollisimman laajasti koko Etelä-Savon hyvinvointialueelle”, kertoo Asikainen. Älylääkekaapit ovat tärkeä osa potilaan katkeamatonta lääkehoitoa. Potilaalle annettu lääkemääräys saadaan potilastietojärjestelmästä kaapille, hoitaja varmistaa potilaan lääkejaon ja jokaisesta vaiheesta jää tietojärjestelmiin jälki.