Kategoriatyö luo pohjaa onnistuneille hankinnoille

Istekissä hankintakategoriat on jaettu kuuteen kategoriaan: tietojärjestelmät, terveyden ja hyvinvoinnin teknologiapalvelut, konesali-, tietoliikenne- ja viestintäteknologia, asiantuntijapalvelut, loppukäyttäjäpalvelut sekä Istekin omat hankinnat. Kategoriatyömme ydin perustuu ohjausryhmätoimintaan sekä sisäiseen, tiiviiseen yhteistyöhön kategorioittain.

Kategoriajohtamisella tavoittelemme parempaa sopimusten ja toimittajien hallintaa sekä kustannustehokkuutta. Tavoitteenamme on proaktiivinen toimittaja- ja asiakasyhteistyö. Haluamme tuntea toimittajamarkkinat, tuotteet ja palvelut.

Tärkeä tavoite on, että olemme oikeaan aikaan kilpailuttamassa hankintatarpeita. Tämä edellyttää sitä, että meillä on vuosisuunnitelma tulevista hankinnoista kategorioittain. Viestimme toimittajille ja asiakkaille tulevista hankinnoista mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Tästä syystä olemme ottaneet käyttöön myös Hilman kilpailutussuunnitelman.

Hyödynnä Hilman kilpailutussuunnitelma ja tutustu Istekin tuleviin kilpailutussuunnitelmiin

Yksi tärkeä askel hankinnan valmistelussa on hyvä markkinakartoitus. Käytännön toimenpiteenä tämä tarkoittaa sitä, että teemme jokaiseen hankintaan markkinakartoituksen. Tietopyynnöt julkaisemme Hilmassa. Seuraa Hilmaa ja ota osaa markkinakartoitukseen. Me haluamme ja tarvitsemme uusimmat tiedot markkinoilla tarjolla olevista tuotteista ja palveluista. Haluamme tehdä onnistuneita hankintoja!