Digital Workforce toteuttaa ohjelmistorobotiikan avulla Pohjois-Savon hyvinvointialueen aktiivisten asiakastietojen migraatioprojektin

Kuvituskuva, jossa lääkäri käsittelee potilastietoja tietokoneella.

Digital Workforce, ohjelmistorobotiikan ja prosessiautomaation johtava palveluntarjoaja, kertoo saaneensa Istekin ja Atostekin kautta Pohjois-Savon hyvinvointialueen aktiivisten asiakastietojen migraatioprojektin. Työ sisältää aktiivisten asiakastietojen poiminnan viidestä eri lähdejärjestelmästä ja niiden konvertoinnin muotoon, josta ne pystytään siirtämään näppärästi uuteen Mediconsultin Saga-järjestelmään.

Lähdejärjestelmät ovat SosiaaliEffica, Pegasos, Proconsona OMNI, Lifecare ja Aura. Aktiivisia asiakkaita, joiden tiedot siirretään, on vähintään 16 000, mahdollisesti jopa kaksinkertainen määrä. Tammikuussa 2025 käyttöönotettava Saga yhdistää aiemmat järjestelmät yhdeksi kokonaisuudeksi. Siirtymävaiheessa on ensiarvoisen tärkeää, että kaikki aktiiviset ja voimassa olevat asiakastiedot siirretään uuteen järjestelmään luotettavasti, sujuvasti ja tehokkaasti.

”Tiedonsiirto on resursseja ja asiantuntemusta vaativa hanke. Projekti edellyttää erikoistunutta osaamista ja projektinhallintakykyä. Yhdessä Digital Workforcen kanssa voimme tukea Pohjois-Savon hyvinvointialuetta tässä uuden järjestelmän käyttöönottoprojektissa sujuvasti ja luotettavasti,” kertoo hankejohtaja Anna-Kaisa Parviainen, Istekki.

”Suomessa on käynnissä merkittävä asiakas- ja potilastietojärjestelmien konsolidointi, jolla tavoitellaan merkittäviä säästöjä, tiedonkulun helpottumista, entistä parempaa potilasturvallisuutta ja työaikasäästöjä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle. Pystymme asiantuntemuksellamme ja erityisosaamisellamme tukemaan Istekkiä ja sen loppuasiakasta Pohjois-Savon hyvinvointialuetta parhaalla tavalla tulevassa Saga-asiakastietojärjestelmään siirtymässä. Aktiivisten tietojen siirrossa on monia erityispiirteitä, kuten kriittinen yliheittovaihe. Lyhyelle ajanjaksolle vaaditaan merkittävä määrä kokopäiväisiä asiantuntijaresursseja: vaatimuksena saattaa olla, että kaikki asiakas- ja potilastiedot siirretään uuteen järjestelmään esimerkiksi yhden viikonlopun aikana,” kertoo Juha Nieminen, Head of Sales Finland, Digital Workforce.

Digital Workforcen sosiaali- ja terveydenhuollolle kehittämät automaatioratkaisut vastaavat hyvinvointialueiden tarpeisiin automatisoimalla aktiivisten ja passiivisten tietojen siirtoa nopeasti ja luotettavasti. Kehittämämme datamigraatioratkaisu on lähdejärjestelmästä riippumaton avaimet käteen -palvelu. Kustannustehokas, virheetön ja ketterä automaatio-pohjainen Digital Workforcen migraatiopalvelu on valittu käyttöön jo lähes puolella Suomen hyvinvointialueista.