Softa 2030 -hankkeen ensimmäinen vuosi 2023 on ollut täynnä työtä ja tapahtumia

Softa 2030 on tietojärjestelmien yhtenäistämisen strateginen kehityshanke vuosille 2023–2030. Hyvinvointialueiden käynnistyessä tietojärjestelmiä oli lukumäärällisesti liikaa, alueilta löytyi useita järjestelmiä samaan tarkoitukseen, järjestelmien ylläpidettävyys on hankalaa ja kallista ja käyttötavat vanhojen organisaatioiden mukaisia.  Softa 2030 -hankkeen tietojärjestelmien konsolidoinnilla luodaan pohja asiakkaiden toiminnan yhtenäistämiselle ja uudistamiselle. Hanke toimii käynnistettävien konsolidointiprojektien sateenvarjohankkeena. Keskeistä hankkeessa on laaja vuoropuhelu asiakasomistajien, toimittajien, …

Softa 2030 -hankkeen ensimmäinen vuosi 2023 on ollut täynnä työtä ja tapahtumia Lue lisää »