Servicalle tehty ruokahävikkisovellus tuottaa tarkkaa tietoa hävikin määrästä

Istekki toteutti yhteistyössä Innofactorin kanssa Servicalle ruokahävikkisovelluksen, jolla pystytään seuraamaan ruokahävikin määrää ja siitä aiheutunutta hiilijalanjälkeä sekä kustannuksia.

Servica valmistaa päivittäin yli 20 000 lounasta Kuopion alueella kouluihin, varhaiskasvatuksen yksiköihin, henkilöstöravintoloihin, sairaaloihin sekä palvelutaloihin, joten ruokahävikin seuraaminen ja vähentäminen on yhtiölle tärkeää.

Ruokahävikkisovellus toteutettiin syksyn 2021 aikana ja hyväksyttiin tuotantokäyttöön joulukuussa 2021.

”Pilotti sujui kokonaisuudessaan hyvin ja sen avulla saatiin paljon tärkeää tietoa loppukäyttäjiltä. Loppukäyttäjät kehuivat mm. sovelluksen helppokäyttöisyyttä ja selkeää ulkoasua sekä sitä miten se nopeuttaa toimintaa aikaisempaan toimintamalliin verrattuna. Ruokahävikkisovelluksen myötä saatiin automatisoitua manuaalisia työvaiheita, joita ennen loppukäyttäjät tekivät”, Servicalta kerrotaan.

Istekki toimi projektissa kokonaisratkaisun toimittajana, eli vastasi toimituksesta ja projektinhallinnasta sekä vastaa Servican Microsoft-ympäristöjen, alustojen ja käyttäjien hallinnasta sekä ylläpidosta.

Istekillä on laaja asiantuntijakumppaniverkosto ja puitesopimusmalli mahdollistaa asiakastarpeiden mukaiset hankinnat.

”Asiakkaan on helppo tehdä hankinnat meiltä, sillä pystymme tarjoamaan kaiken tarvittavan suunnittelusta hankintoihin, käyttöönottoprojektista jatkuviin tuki- ja ylläpitopalveluihin elinkaarihallintaa myöten yhdessä kumppaniverkostomme kanssa,” kertoo Istekin liiketoimintapäällikkö Pasi Savolainen.

Ruokahävikkisovelluksen alustana on Microsoft Power Platform, joka mahdollistaa myös Power BI -mittarit. Hävikkimittareiden avulla Servica seuraa ruokahävikin muodostumista ja kokonaismääriä. Ruokahävikkisovellus ja sen mittarit mahdollistavat Servican toiminnan kehittämisen.

”Ruokahävikkisovelluksen sekä päivitetyn raportoinnin avulla saadaan entistä paremmin ja tehokkaammin selvitettyä ruokahävikin nykytila sekä päästään seuraamaan mm. ruokahävikin kehitystä lyhyellä sekä pitkällä aikavälillä. Saatujen tietojen perusteella on myös helpompi kohdentaa toimenpiteitä tiettyihin toimintoihin ja seurata niiden mahdollisia vaikutuksia suoraan hävikkiin unohtamatta myös ympäristön näkökulmaa. Lisäksi Power BI mittarit mahdollistivat erittäin yksityiskohtaisen tiedon saannin ja raporttien kohdentamisen erilaisia tarpeita vastaamaan”, Servicalta summataan.