Sähköisen asioinnin ratkaisulla resursseja potilaiden hoitoon

Tarjoamme asiakkaillemme monipuolisia sähköisen asioinnin OmaPortaali-ratkaisuja, joita olemme jo tuottaneet Tampereen, Oulun ja Kuopion yliopistollisille sairaaloille. Sähköinen asiointi mahdollistaa potilaille ja asiakkaille omien tietojen ylläpitämisen, ajankohtaisten palvelutapahtumien edistymisen seurannan, ajanvarauksien muutokset tiettyihin yksiköihin ja uusien varausten tekemisen sekä laajalti esitietojen antamisen avohoitoyksiköihin. OmaPortaali mahdollistaa myös muistutusten lähettämisen ja lisääntyvässä määrin erilaisten suostumusten ylläpidon. Portaali on jatkuvasti asiakkaan saatavilla, paikasta ja ajasta riippumatta.

”Asiakas pystyy sähköisen asioinnin myötä osallistumaan aktiivisemmin oman terveyden ja hyvinvoinnin suunnitteluun. Asiakkaan itsensä tuottama hyvinvointitieto myös parantaa hoidon ja seurannan laatua, sekä asiakas- ja potilasturvallisuutta”, kertoo kehityspäällikkö Hanna Huuskonen Istekiltä.  

Onnistunut sähköisen asioinnin ratkaisu tarjoaa tietoturvallisen, luotettavan ja helppokäyttöisen palvelukanavan, jossa palvelut ovat selkeästi saatavilla. Sähköisten palveluiden kehittäminen vapauttaa resursseja potilaiden hoitoon, kun asiakas saa hoidettua asioita omatoimisesti ja tehokkaasti OmaPortaalin kautta.  

Terveydenhuollon ammattilaisille OmaPortaali mahdollistaa työkalut yhteistyölle, päätöksenteon tuen ja ohjaa työprosessin etenemistä. Asiakkaan tuottaman hyvinvointitiedon hyödyntäminen nopeuttaa ammattilaisen yksittäistä palvelutapahtumaa ja helpottaa päätöksen tekoa. Kun asiakas voi jatkuvasti täydentää tietojaan, seurantatietoa asiakkaiden hyvinvoinnista saadaan pidemmältä ajalta, jolloin voidaan toteuttaa tarkempaa vertailua hyvinvoinnin muutoksen osalta. 

”OmaPortaali tarjoaa modernin sähköisen asioinnin palvelukanavan, joka suunnitellaan asiakkaan tarpeiden mukaan, huomioiden asiakkaan strategia, kansalliset rakenteet ja mahdollinen CE-sertifiointi ja MDR-vaatimukset. Palvelu sisältää laadukkaat käyttöliittymät ja toimintavarmuus on huippuluokkaa. OmaPortaali-ratkaisuillamme on jo yli 150 000 käyttäjää”, Huuskonen kertoo.