Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmällä laatua asiakaskohtaamisiin

Istekin laajaan ICMT-palvelukokonaisuuteen kuuluvat kotihoidon toiminnanohjaus- sekä turvapalvelut.

Kotihoidon toiminnanohjauspalvelu tukee asiakkaiden kotihoidon palveluiden järjestämiseen ja tuottamiseen vaadittavia prosesseja ja toimintoja. Palvelun avulla tuetaan palveluprosesseja kotihoidossa, kotisairaanhoidossa ja asumispalveluissa. Toiminnanohjauksen avulla asiakkaat säästävät aikaa ja kustannuksia päivittäisten rutiinitehtäviensä hoidosta ja se parantaa myös kotihoidon laatua.

Kotihoidon toiminnanohjauspalvelu mahdollistaa sähköisten asiakas- ja henkilöstötietojen tietoturvallisemman käsittelyn, työvuorojen suunnittelun ja optimoinnin sekä nopean reagoinnin muutoksiin. Toiminnanohjausjärjestelmän kautta pystyy hallinnoimaan kalentereja ja ajanvarauksia, kohdistamaan työtehtäviä eri henkilöille sekä raportoimaan helposti. 

Toiminnanohjauspalveluun kuuluu helppokäyttöinen ja mobiilissa toimiva työkalu, joka mahdollistaa kotihoidon palveluiden kokonaisvaltaisen ohjauksen. Mobiilisovelluksesta työntekijät näkevät päivän asiakaskäynteihin liittyvät tiedot suoraan puhelimesta tai tabletista ja he pystyvät tekemään käynteihin liittyvän dokumentoinnin.

Toiminnanohjausjärjestelmän monipuolisuutta lisäävät sen integrointimahdollisuudet mm. eri potilastieto-, hoitajakutsu-, turvaranneke-, palkanlaskenta-, taloushallinto- ja laatujärjestelmien kanssa.

”Kotihoidon toiminnanohjauspalvelun myötä pystymme tarjoamaan asiakkaille järjestelmäkokonaisuuden, jossa jatkuva käyttö on turvattu ja tekninen ylläpito hoidetaan ensiluokkaisesti. Kotihoidon toiminnanohjauspalvelu tukee asiakkaan ympärivuorokautista toimintaa. Tuotamme myös kotihoidon turvapalvelua, joka mahdollistaa ikääntyneen kotona asumisen turvallisuuden ja varmistaa nopean avun”, kertovat palvelupäälliköt Johanna Hakkarainen ja Niina Nissinen Istekiltä.

Kotihoidon turvapalvelu muodostuu asiakkaan turvapalvelun tarpeenarvioinnista, kotiin asennettavista hälytys- ja turvateknologisista ratkaisuista, sekä hälytysten ensiarviosta ja turva-auttajakäynneistä aina jatkuvaan palvelutarpeenarviointiin. Turvahälytyskeskuspäivystäjä työskentelee ensisijaisesti hälytyskeskusjärjestelmän kautta. Tavoitteena on keskitetty ratkaisu, jossa asiakkaan hälytykset ohjautuvat organisaatioriippumattomasti sosiaali- ja terveyspalveluiden tilannekeskuksessa (SOTE-tike) toimivaan turvahälytyskeskukseen.