Potilastietojärjestelmän hankintapäätös Pirkanmaan ja Pohjois-Savon hyvinvointialueille saavutti lainvoiman

Kuvituskuva, jossa lääkäri käyttää potilastietojärjestelmää läppärillä.

Potilastietojärjestelmän hankintaa valmistelemassa oli laaja, yli 200 eri alojen asiantuntijan joukko Istekki Oy:sta, Nordic Healthcare Group Oy:stä sekä hyvinvointialueiden organisaatioista. Tarjoukset potilastietojärjestelmästä jättivät määräaikaan mennessä CGI Suomi Oy (CGI) sekä Tietoevry Finland Oy. Valinta kohdistui CGI:n toimittamaan OMNI360-järjestelmään. Hankintapäätös tehtiin 3.4.2024 ja sen valitusaika oli 14 päivää. Valituksia ei saapunut määräaikaan mennessä, joten hankintapäätös on nyt lainvoimainen.

Pirkanmaan ja Pohjois-Savon hyvinvointialueet ovat päättäneet hankkia potilastietojärjestelmän Istekin tuottamana palveluna. Istekki on toteuttanut potilastietojärjestelmän kilpailutuksen markkinoilta palvelun pohjaksi. Tämän lisäksi palvelu koostuu mm. järjestelmän käyttöönotosta, käytön ajan kehitystarpeista sekä sovellus- ja infrapalveluista, joista osan toteuttaa Istekki, osan Istekin kilpailuttamat toimittajat.

CGI:n tarjous potilastietojärjestelmästä voitti kaikissa vertailupisteissä

 

CGI:n jättämä tarjous voitti sekä laadullisen että kustannuksiin perustuvan vertailun. Laadun osuus vertailussa oli 60 % ja hinnan 40 %. Laadullisessa vertailussa tarjoukset olivat hyvin samaa tasoa, mutta kokonaiskustannuksiltaan CGI oli selvästi edullisempi.

Istekin tekemästä hankintapäätösdokumentista löytyvät hankinnan vertailuperusteet ja toimittajien pisteet. Hankintapäätöksessä olevia vertailutaulukkoja on liitetty tämän tiedotteen loppuun. Vertailuhinnat on muodostettu kokoamalla laskennallinen toimitus- ja palvelukokonaisuus koskien aikajännettä, josta noin 2 vuotta on toteutusta ja käyttöönottoa ja 4 vuotta järjestelmän käyttöä sekä jatkuvia palveluita (tuki- ja ylläpito, jatkokehittäminen, asiantuntijapalvelut). Vertailuperusteissa 1, 3, 4 ja 5 paras tarjous sai täydet pisteet ja muiden tarjousten pisteet laskettiin suhteellisella laskukaavalla. CGI:n tarjous oli paras kaikissa edellä mainituissa vertailuperusteissa ja sai siten jokaisesta vertailuperusteesta täydet pisteet. Vertailuperusteessa 2 tarjouksen vertailupisteet määräytyivät suoraan tarjouksella ilmoitetun toimitusajan perusteella. CGI:n hyvinvointialuekohtainen toimitusaika oli paras mahdollinen eli 24 kk, joten CGI:n tarjous sai täydet pisteet myös vertailuperusteesta 2.

Kustannukset alittamassa arvioidun budjetin

 

Laskennallinen arvo Istekin kilpailuttamalle potilastietojärjestelmälle CGI:lta hankittuna on yhteensä noin 25 M€ käyttöönottoprojekteille ja 48 kk:n jatkuvalle palvelulle. Kokonaisuus korvaa nykyiset kunta- ja erikoissairaanhoidon organisaatiokohtaiset ratkaisut.

”Nyt tehtävä järjestelmien konsolidointi tuottaa myös säästöjä hyvinvointialueille”, kiteytti OMNI360-palveluista vastaava johtaja Kimmo Alaniska asian CGI:n aiemmassa tiedotteessa (4.4.2024).

Hankinnalle yhdessä hyvinvointialueiden kanssa asetettu tavoite yhtenäisestä, laadukkaasta ja kustannustehokkaasta potilastietojärjestelmäkokonaisuudesta saavutettiin.

”Olemme tyytyväisiä siitä, että päätös on nyt lainvoimainen ja hankinta näyttää kustannus- tehokkaalle vaihtoehdolle. Hyvinvointialueilla on aluehallituksensa hyväksymä budjettiraami potilastietojärjestelmäkokonaisuuden kustannuksiin”, toteaa Tuomo Pekkarinen, Pohjois-Savon hyvinvointialueen tietohallintojohtaja.

”Istekin tavoitteena on alittaa asiakasomistajiensa kokonaisuudelle asettama budjetti, mistä hyvänä ensimmäisenä askeleena on nyt onnistuneesti kilpailutettu, kustannustehokas potilastietojärjestelmän hankinta. Potilastietojärjestelmähankinta on ollut merkittävän iso projekti ja erinomainen esimerkki useiden organisaatioiden moniammatillisesta yhteistyöstä”, kertoo Istekki Oy:n liiketoimintajohtaja Merja Liemola.

Käyttöönotot alkavat vuoden 2024 aikana

”Yhtenäinen potilastietojärjestelmä on hyvinvointialueelle keskeinen strategisen tason tavoite, joka mahdollistaa osaltaan toimivan ja tehokkaan sekä asukkaille tasaveroisen terveydenhuollon palvelutuotannon”, kommentoi Pirkanmaan hyvinvointialueen tietohallintojohtaja Pasi Lehmus.

Uuden potilastietojärjestelmän alueellisten käyttöönottojen suunnittelu käynnistetään heti yhdessä Istekin, hyvinvointialueiden sekä CGI:n kanssa. Tavoitteena on, että alueellinen potilastietojärjestelmä on käytössä molemmilla hyvinvointialueilla kaksi vuotta käyttöönotto- projektien käynnistämisen jälkeen.

Potilastietojärjestelmän hankintapäätöksen vertailutaulukko 1. Vertailtavana olivat CGI Suomi Oy ja TietoEvry Finland Oy. Vertailukohteina hinta, toimitusaika, toteutus- ja käyttöönottosuunnitelman laatu, järjestelmän toiminnallisten ja ei-toiminnallisten vaatimusten täyttyminen ja järjestelmän toiminnallinen laatu ja käytettävyysarviointi. CGI Suomi voitti kaikissa vertailtavissa kohdissa.
Hankintapäätöksen vertailutaulukko 1
Hankintapäätöksen vertailutaulukko 2. Vertailtavana CGI Suomi Oy ja TietoEvry Finland Oy. Vertailukohteina vertailuhinta ilman muutoskustannuksia, muutoskustannukset ja kokonaisvertailuhinta. CGI Suomi Oy voitti kaikissa vertailukohdissa.
Hankintapäätöksen vertailutaulukko 2.