Kuopion varhaiskasvatukselle kustannustehokkaampi ja laadukas ICT-ympäristö

Istekki toteutti Kuopion kaupungille projektin, jossa Kuopion kaupungin varhaiskasvatuksen henkilöstö ja toimipisteet siirrettiin käyttämään Kuopion kaupungin opetustoimen kanssa yhteistä tietoverkkoa sekä yhteisiä Microsoft-palveluita. Varhaiskasvatuksessa otettiin myös käyttöön langattoman tietoverkon ratkaisut ja tehostettiin tietotyöhön liittyviä prosesseja sekä toimintatapoja.

”Tavoitteenamme tälle projektille oli lähteä kehittämään päiväkotien ICT-palveluita optimoimalla henkilöstömme Microsoft-lisenssejä. Henkilöstöllämme oli hallinnon lisenssit ja käytäntö oli osoittanut, että lisenssioptimoinnille ja sen kautta tuleville säästöille oli tarvetta. Tämä mahdollistaisi myös päiväkotien laitteistojen päivittämisen sekä langattoman verkon laajentamisen. Tavoitteena oli myös siirtyä käyttämään opetuspuolen kanssa yhteistä tietoverkkoa ja lisenssejä. Yhdistämisellä päästäisiin tehokkaampaan pedagogiseen yhteistyöhön perusopetuksen kanssa”, kertoo Kuopion kaupungin kasvatusjohtaja Juha Parkkisenniemi

Projekti käynnistyi pilotilla yhdessä päiväkodissa. Projektin etenemistä seurattiin tarkasti ja ohjausryhmässä käytiin monipuolista keskustelua mm. siitä, mitä käytännön haasteita tästä aiheutui päiväkodin toimintaan. Pilotin myötä pystyttiin myös laatimaan tarkempi suunnitelma projektin toteuttamiseksi.

Projektin tärkeimpiä teemoja olivat tietotyön muutos, kehittäminen ja optimointi, jotka mahdollistavat kustannustehokkaamman ICT-arkkitehtuurin.

”Projektissa tehtiin mittava tekninen infrastruktuurin muutos varhaiskasvatuksen toimipisteisiin, mikä mahdollisti henkilöstön siirtämisen Istekin ja Microsoftin EDU-palveluiden piiriin. Projektissa hyödynnettiin olemassa olevaa Kuopion opetustoimen EDU-ympäristöä. Tekninen sekä toiminnallinen muutos mahdollisti huomattavia säästöjä Kuopion varhaiskasvatuksen ICT-kustannuksissa”, kertoo Istekin avainasiakaspäällikkö Tapio Aalto.

Toimintamallien kehittäminen tietotyön näkökulmasta oli pitkälti asiakkaan organisaation muutostyötä. Pilottivaiheessa ja varsinaiseen tuotantoon siirtymiseen aikana Niiralan päiväkodissa mallinnettiin ja testattiin työtapoja, jotka soveltuisivat erityisesti varhaiskasvatuksen toimintayksiköiden käyttöön. Teams-sovelluksen käyttö mahdollistaa monipuolisesti toimintayksikön henkilöstön yhteisen työskentelyn ja työn suunnittelun mm. tiedostojaon, etäkokousten järjestämisen ja keskusteluviestinnän avulla. Projektin päätyttyä henkilöstö voi hyödyntää Teams-sovellusta myös digitaalisen opetuksen työvälineenä, jolla voidaan jakaa ja esittää tallennettua opetusmateriaalia AV-välineiden kautta.

”Yhteistyö projektissa sujui oikein hyvin ja aikataulussa pysyttiin. Projektia käytännössä eteenpäin vieneet henkilöt onnistuivat viemään muutosta hyvin läpi päiväkodeissa. Projektin kustannusarvio piti ja taloudelliset tavoitteet saavutettiin, mm. tulevien lisenssisäästöjen kautta. Kulttuurinen muutos on vielä osittain kesken päiväkodeissa, mutta siihen pyritään vastaamaan antamalla edelleen tukea yksiköihin muutokseen liittyvissä yksityiskohdissa. Vielä on myös paljon työtä edessä, jotta saamme vietyä päiväkotien ja koulujen toimintamalleja lähemmäs toisiaan, kun puhumme lasten digitaalisten taitojen kehittämisestä ja tuen antamisesta,” kertoo Parkkisenniemi.