PSSHP:n käyttöönottama UNA Tilannekuva helpottaa asiakkaan kokonaistilanteen ymmärtämistä

Pohjois-Savossa on otettu ensimmäisenä Suomessa käyttöön UNA Tilannekuva. UNA Tilannekuva on näkymä, joka mahdollistaa asiakkaan kokonaistilanteen näyttämisen ilman erillistä tiedon etsimistä. Asiakaslähtöisesti suunniteltu UNA Tilannekuva on kooste asiakkaan sote-tiedoista, joka auttaa sote-ammattilaisia näkemään nopeasti asiakkaan kokonaistilanteen, hänen käyttämät palvelut sekä tehdyt varaukset. UNA Tilannekuva mahdollistaa ongelmien havaitsemisen ennakkoon, sairauksien nopeamman tunnistamisen sekä vaikuttavien tukimuotojen tai hoidon helpomman valinnan. Näkymän avulla mahdollistetaan myös palveluiden yhteensovittamista, kun varatut ajat voidaan tarkastaa samasta näkymästä. UNA Tilannekuvaa pystyy tarkastelemaan ainoastaan sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijä, joka osallistuu asiakkaan hoitoon tai palveluun, ja käytön edellytyksenä on voimassa oleva asiakas- tai hoitosuhde sekä työntekijän työtehtävän kannalta perusteltu tarve tietoihin. 

UNA Tilannekuvaa käytetään Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä ja Kuopion kaupungin perusturvassa. Kuopion kaupungilta pilotissa on mukana Kotisairaala, yhteyspiste, Turvapalvelu, Turvapartio ja sosiaalipäivystys. Sairaanhoitopiirin yksiköistä mukana on päivystysapu 116 117, SOTE-tilannekeskus sekä KYSin päivystys. 

UNA-yhteistyöllä arkea helpottavia palveluita

”Istekki on ollut jo vuosia mukana UNA-yhteistyössä ja vastasimme hankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta hankehallinnan, teknisten töiden ja tietosuojan osalta. Istekillä on myös vahva rooli Pohjois-Savossa UNA-palveluiden ylläpidossa”, Istekin toimitusjohtaja Lasse Koskivuori toteaa.

UNA Tilannekuvan kehittäminen on osa POSOTE20 -hanketta. POSOTE20 -hanke koordinoi sote-uudistukseen liittyviä kansallisia sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeita ja sote-uudistuksen vapaaehtoista alueellista valmistelua Pohjois-Savossa. 


”Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tavoitteena on, että asiakas saa palveluita asiakaslähtöisenä kokonaisuutena ja tähän tarvitaan parempaa tiedonkulkua. UNA-ratkaisut tuovat ratkaisun tiedon saatavuuteen ja palvelun laadun parantamiseen. UNA edustaa laaja-alaista julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistyötä, jonka avulla uudistetaan sekä yhtenäistetään sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiä vaiheittain”, UNA Oy:n toimitusjohtaja Katja Rantala kertoo.