Kehittämispäällikkö Tommi

Tommi Tervon potretti

”Parasta työssäni on sen monipuolisuus ja haastavuus. Tuntuu, että opin jatkuvasti uutta.” 

Tommi Tervo työskentelee Istekillä kehittämispäällikkönä Konsultointi-tiimissä. ” Istekille päädyin noin 4 vuotta sitten projektipäälliköksi, mutta haastavien projektien myötä olen päätynyt johtamaan merkittäviä asiakaskehityshankkeita.  Nyt menossa on mm. asiakashanke, jossa turvataan asiakkaan ICT-ympäristön toimintakyky mm. erilaisten tietoturvauhkien ja -häiriöiden uhatessa. Työssäni ja vetämissäni hankkeissa korostuu yhä kasvavassa määrin asiakkaiden tarpeet panostaa riskienhallintaan, ICT-varautumiseen sekä turvata jatkuvuudenhallinta kriisitilanteissa”.

Parhaaksi asiaksi työssään Tommi mainitsee jatkuvan kehittymisen mahdollisuudet. ” Istekin laaja-alainen palvelutarjonta antaa työntekijälle mahdollisuuden kehittää itseään jatkuvasti. Koen, että pystyn vaikuttamaan oman työni sisältöön ja tuleviin tehtäviini omalla aktiivisuudellani sekä pääsen hyödyntämään ongelmanratkaisukykyäni, luovuuttani sekä monipuolista ICT-alan kokemusta. Istekki pystyy tarjoamaan erinomaisen uramahdollisuuden monenlaisille osaajille. ”

”Parasta työssäni on sen monipuolisuus ja haastavuus. Tuntuu, että opin jatkuvasti uutta. Palkitsevinta on huomata, että tehdyllä työllä on suuri merkitys yhteiskunnallisesti tärkeissä toiminnoissa. Mukavat työkaverit tuovat kannustavan lisämausteen päivän rutiineihin.”