Erikoissairaanhoidon järjestelmäpalveluiden ryhmäpäällikkö Marjo Kritz

Marjo Kritzin kuva. Marjo on metsässä kävelemässä syksyisessä maisemassa.

Pääsimme haastattelemaan Istekin erikoissairaanhoidon järjestelmäpalveluiden ryhmäpäällikkö Marjo Kritziä.

Miten päädyit Istekille töihin?

Olen työskennellyt sairaanhoitajana yli kymmenen vuotta eri yksiköissä, sairaaloissa ja kahdella hyvinvointialueella. Olen aina ollut kiinnostunut teknologian hyödyntämisestä terveydenhuollossa ja sen tuomista mahdollisuuksista. Olen käyttänyt Mobia ja muita sovelluksia, jotka ovat helpottaneet päivittäisiä hoitotyön prosesseja.

Halusin syventää osaamistani hyvinvointiteknologiasta ja hakeuduin Tamkin ylempään ammattikorkeakoulututkintoon. Opiskelu avasi silmäni monille uusille näkökulmille ja innosti minua kehittämään alaa edelleen.

Kun näin Istekin ilmoituksen järjestelmäasiantuntijan paikasta, tiesin että se oli minulle sopiva haaste. Hain tehtävään ja pääsin osaksi Istekin asiantuntijatiimiä. Järjestelmäasiantuntijan tehtävässä vastasin mobiilikirjaamisen palveluista ja toimin projektiasiantuntijana erilaisissa kehityshankkeissa. Olen ollut tyytyväinen, että pystyin yhdistämään sairaanhoitajan taustani ja hyvinvointiteknologian osaamiseni työssäni.

Mikä on roolisi Istekillä ja mitä toimenkuvaasi kuuluu?

Olen nykyään Erikoissairaanhoidon täydentävien järjestelmäpalveluiden ryhmäpäällikkö ja vastuullani on johtaa asiantuntijatiimejä. Huolehdin ryhmän toiminnan tavoitteista ja toteutuksesta. Edistän osaamisen kasvua, varmistan riittävän asiantuntijaresurssin ja sparraan tiimejä. Minun tehtäväni on mahdollistaa, että asiantuntijat saavat keskittyä työhönsä.

Miten koet työsi merkityksellisyyden?

Erikoissairaanhoidon täydentävät järjestelmäpalvelut ryhmä tarjoaa innovatiivisia ja tehokkaita ratkaisuja ja palveluita terveydenhuollon henkilöstön arjen hoitotytön prosesseja helpottamaan.

Oma visioni on tukea terveydenhuollon teknologista kehitystä, joka mahdollistaa terveydenhuollon ammattilaisten työnkulun optimoinnin. Tämän vision toteuttamiseksi toimin ryhmäpäällikkönä ja ohjaan asiantuntijoitani kohti yhteisiä tavoitteita sekä vastaan asiantuntijoista, jotka vastaavat laadukkaista ja vaikuttavista palveluista.

Mikä on parasta työssäsi?

Haen jatkuvasti uusia oppimismahdollisuuksia ja olen tulevaisuusorientoitunut. Haluan ymmärtää asioita laajemmassa kontekstissa ja suunnitella pitkäjänteisesti. Työskentelen erinomaisten tiimien ja huippuammattilaisten kanssa, jotka innostavat minua joka päivä. Työni on monipuolista ja vaihtelevaa. Nautin siitä, että saan työskennellä kehitysmyönteisten ihmisten ja loistavan ryhmän kanssa.

Marjo Kritzin kuva. Marjo on metsässä kävelemässä syksyisessä maisemassa.