Tiina Lyyra Istekin asiakaskokemusjohtajaksi 1.11.2023 alkaen

Asiakaskokemusjohtaja Tiina Lyyran potretti harmaata taustaa vasten.

Asiakkuuksien ja myynnin hallinta -yksikön uudeksi johtajaksi on valittu Tiina Lyyra. Lyyra siirtyy asiakaskokemusjohtajan tehtävään 1.11.2023 alkaen nykyisestä Istekin Johtamisen palvelut -ryhmän ryhmäpäällikön tehtävästä. Asiakaskokemusjohtajana hän vastaa asiakaskokemuksen ja asiakkuudenhallintamallin kehittämisestä, toimeenpanosta ja johtamisesta.

Asiakkuuden ja myynnin hallinta -tulosyksikössä työskentelee reilut 50 asiakastyön, myynnin ja kehittämisen ammattilaista. Asiakaskokemusjohtaja raportoi tehtävässään Asiakaskokemus ja palvelukehitys -tulosalueen johtajalle Tuomo Mujuselle.

Aiemmin Tiina Lyyra on työskennellyt energiasektorilla erilaisissa rooleissa asiakkuuksiin sekä palveluihin ja niiden kehittämiseen liittyen. Viimeisimmät tehtävät ennen Istekkiä ovat olleet Ensin Infra Oy:llä (ent. Ensin Palvelut Oy) kehitysjohtajana ja Oulun Sähkönmyynti Oy:n toimitusjohtajana.

”Viime vuosien kasvun myötä on tarpeen tarkastella uudella tavalla toimintaamme asiakkaidemme kanssa ja löytää uusia keinoja asiakaskokemuksen parantamiseen. Odotan innolla yhteistyötä asiakkaidemme ja Istekin rautaisten ammattilaisten kanssa. Istekin organisaatio, toimintamallit ja -ympäristö on tullut tutuksi yhdeksän kuukauden aikana ryhmäpäällikkönä toimiessa. Olen kiitollinen tästä mahdollisuudesta käyttää työuran varrella kertyneitä tietoja, taitoja ja kokemusta Istekin asiakkaiden parhaaksi,” Tiina Lyyra kommentoi.

Asiakaskokemusjohtaja Tiina Lyyran potretti harmaata taustaa vasten.