Harjoittelijana Istekillä – Satu Rosvall

Istekin teknologiaturvaajiin kuuluu myös joukko harjoittelijoita, jotka ovat tutustumassa ja oppimassa ICMT-maailmassa. Pääsimme haastattelemaan harjoittelijaamme Satu Rosvallia.

Harjoittelijamme Satu toimi sovelluspalveluiden yksikössä, ohjelmistorobotiikan ryhmässä. Istekille hän eksyi lääketieteellisen tietojenkäsittelyn täydennyskoulutuksen kautta. Istekki oli tullut tutuksi sairaanhoitajan ja osastonsihteerinä työskennellessä. Satu sai työpaikkansa ICMT-ryhmästä vinkin olla yhteydessä Istekkiin harjoitteluun liittyen ja loppu on historiaa. Harjoittelun sisältö suunniteltiin yhdessä ryhmäpäällikkö Mikko Lammen ja ohjaaja Sanna Heikkisen kanssa ja Satu pääsi aloittamaan teknologiaturvaajana tammikuussa.

Satu tuli osaksi ohjelmistorobotiikan ryhmää tammikuussa 2022. Hänen perustehtäviinsä kuuluu perehtyminen ohjelmistorobotiikan prosessien määrittelyyn, osallistuminen asiakkaan kanssa käytyihin määrittelypalavereihin sekä Istekin sisäisten prosessien kehittäminen ja kuvaaminen. Satu toimii myös asiakasyhteyshenkilönä luoden esimerkiksi asiakaskyselyitä asiakkaiden toiveiden ymmärtämiseksi.

”Harjoittelusta jäi kaikin puolin positiivinen fiilis. Minut otettiin heti mukaan ryhmään ja minua kohdeltiin kuin muitakin työntekijöitä. Ryhmäpäällikkö Mikko oli varannut aikaa kahdenkeskisiin keskusteluihin säännöllisesti, ja palautetta annettiin avoimesti. Ohjaajani Sanna jaksoi rauhallisesti perehdyttää ja antoi niin innostavia tehtäviä, etten meinannut malttaa työpäiviä lopetella. Tällaista toimintakulttuuria pitäisi viedä muihinkin organisaatioihin.”

Harjoittelun jälkeen Satun suunnitelmat on selkeät. Tämä on se ala, jossa hän haluaa tulevaisuudessa työskennellä, joten seuraavana on edessä haku jatko-opintoihin.

Kysyimme, millaisia terveisiä Satulla on Istekkiin hakeville harjoittelijoille:
”Onnittelut hyvästä valinnasta! Istekissä on oikeanlainen tekemisen meininki, jossa harjoittelijat ovat osa yritystä ja heitä kohdellaan tulevaisuuden työntekijöinä”