Softa 2030 on tietojärjestelmien yhtenäistämisen kehityshanke

Kuvituskuva, jossa koodipätkä sinistä taustaa vasten

Hyvinvointialueiden käynnistyessä tietojärjestelmiä oli lukumäärällisesti liikaa. Useita järjestelmiä käytetään samaan tarkoitukseen, niiden ylläpidettävyys on hankalaa ja kallista sekä käyttötavat vanhojen organisaatioiden mukaisia.  

Softa 2030 -hankkeella vähennetään eri tietojärjestelmien määrää. Tietojärjestelmien konsolidoinnilla luodaan pohja asiakkaiden toiminnan yhtenäistämiselle ja uudistamiselle. Hankkeessa on nyt saatu valmiiksi konsolidointimalli, jonka avulla Istekki yhdessä asiakkaiden kanssa yhtenäistää palveluita ja saavuttaa toiminnallisia sekä taloudellisia hyötyjä.  Hankkeessa on analysoitu hyvinvointialueiden järjestelmiä päällekkäisyyksien havaitsemiseksi ja konsolidointitarpeiden kartoittamiseksi. 

Tietojärjestelmien konsolidoinnilla tavoitellaan 

  1. Tietojärjestelmäkustannuksien alentamista 
  1. Ammattilaisten työn helpottamista 
  1. Hyvinvointialueiden asukkaiden sähköisten palveluiden selkeyttämistä 
  1. Hyvinvointialueiden data- ja digikehittämisen yksinkertaistamista 

Hyvinvointialueiden yhteistyöfoorumi käynnistyy syyskuussa 2023. Sen tavoitteena on korostaa kansallisen yhteistyön merkitystä ja löytää yhteisiä konsolidointikohteita. 

Hankepäällikkönä Istekin Softa 2030 -hankkeessa toimii Auli Viitanen ja omistajana/ohjausryhmän puheenjohtajana Matti Hakomäki.