Erottaudu ja osallista proaktiivisuudella sekä live-tapaamisilla asiakastyössä

Kuvituskuva tapaamisesta

Asiakkaiden ja toimittajien tapaaminen kasvotusten Teams-palaverien sijasta on tärkeää. Etätyön lisäännyttyä live-tapaamisten merkitys korostuu päätöksenteon yhteydessä. Istekki järjesti Pirkanmaan hyvinvointialueen tietohallinnolle tuote-esittelyn Monidorin palveluista.

Pirhan lääkintatekniikan asiakkuuden tarpeista ja yhteistyöstä vastaava Istekki asiakaspäällikkö Antti Heino yhdessä liiketoimintapäälliköiden ja tuoteomistajien kanssa porautuu syvälle asiakkaan toimintaan ja tarpeisiin sekä vahvistaa asiakasymmärrystä kolmikantayhteistyöllä toimittajakumppaneidemme kanssa.

Monidorin tuote-esittely Pirhan tietohallinnolle pidettiin Istekin tiloissa. Aiheena oli Infuusiohoidon etävalvonta kotisairaalaympäristössä ja vitaaliarvojen etävalvonta yleisesti hoitotyössä. Esittelyn aikana päästiin vastaamaan useisiin asiakkaan kysymyksiin niin toimittajan kuin Istekin palveluista.

Esittelyn aikana käsitellyistä aiheista ja mahdollisista tarpeista oli käyty keskusteluja eri palavereissa ainakin puoli vuotta, mutta keskustelut eivät konkretisoituneet käytännön tekemiseksi. Uudet ratkaisut kiinnostivat asiakasta, mutta uuden ratkaisun valitsemiseen oli kuitenkin kynnys.

”Live-tapaamisella ja tuote-esittelyllä saatiin asioita nytkäytettyä eteenpäin”, kertoo Heino.

Istekiltä tapaamisessa olivat mukana myös ratkaisuarkkitehti Santeri Sutinen ja tuoteomistaja Timo Ihalainen. Sutinen esitteli tapaamisessa, kuinka mittalaitteen mittaamat happisaturaation ja pulssin arvot saadaan tarvittaessa näkymään Istekin Pirhalle kehittämään hoitotyön Mobi-laitteeseen. Ihalainen oli kokouksessa mukana varmistamassa, että asiakas saa parhaan kokonaiskuvan Monidorin tarjoamien uusien palveluiden sisällöstä.

Monidorin Infuusiohoidon etäseuranta on jo käytössä Pirhan erikoissairaanhoidossa, ja asiakas on ollut palveluun varsin tyytyväinen.