Uusi älypuhelinkonsepti parantanut potilasturvallisuutta ja hoitotyön tehokkuutta Pirkanmaan hyvinvointialueella

Kuvituskuva

Pirkanmaan hyvinvointialueella on jatkettu digistrategian mukaista hoitotyön kehittämistä, joka on aloitettu jo Pirkanmaan sairaanhoitopiirin aikana. Yksi merkittävimmistä toiminnan muutokseen tähtäävistä kehityshankkeista on uusittu älypuhelinkonsepti. Mobi on ammattilaisille räätälöity etälaite työtehtävien hoitamiseen. Jo aikaisemmin tehtyjen säästölaskelmien mukaan Pirkanmaan hyvinvointialue säästää yli 7 000 tuntia kuukaudessa, kun potilaskirjauksia voidaan tehdä työaseman lisäksi myös mobiililaitteen avulla. Yksittäiselle hoitajalle tämä tarkoittaa noin 10 minuutin aikasäästöä per vuoro.

Pirkanmaan hyvinvointialueella jo pitkälti yli 2 000 terveydenhuollon ammattilaista kirjaa potilastiedot suoraan potilaan luona mobiililaitteiden avulla, mikä osittain korvaa perinteiset pöytäkoneet ja tehostaa hoitotyötä. Potilastietojärjestelmän ja mobiiliratkaisujen yhteenliittymät mahdollistavat ajantasaiset potilastiedot koko hoitotiimille paikasta riippumatta. Tämä tarkoittaa merkittävää askelta potilasturvallisuuden ja hoitotyön laadun parantamisessa.

Mobiililaitteiden käyttöönotto on osa laajempaa Pirkanmaan hyvinvointialueen hoitotyön kehittämisen strategiaa, jolla halutaan parantaa potilaskokemusta, tehostaa prosesseja ja helpottaa hoitohenkilökunnan työkuormaa.

Mobin käyttödatan perusteella havaintoarvojen (esimerkiksi verenpaine, ruumiinlämpö, happisaturaatio) mobiilikirjausten määrä on Pirkanmaan hyvinvointialueella kasvanut viimeisen vuoden aikana 13 %. Lääkityksen mobiiliantokirjausten määrä on kasvanut vuoden aikana 23 %.

 

Mobin käyttö helpottanut arjen hoitotyötä huomattavasti

 

Hoitohenkilökunnan palaute uudesta teknologiasta on ollut positiivista. Hoitajat ja lääkärit kokevat, että heillä on nyt paremmat mahdollisuudet keskittyä potilaiden hoitoon ja yksilöllisiin tarpeisiin.

”Työskentelyämme nopeuttaa paljon, kun tarvittavat asiat saa tehtyä yhdeltä laitteelta. Mobi-sovelluksista yleisimmin meillä käytössä on Medanets-sovellus, joka helpottaa arkeamme monilla erilaisilla toiminnallisuuksilla”, kertoo Tampereen yliopistollisen sairaalan sisätautien päivystysosaston sairaanhoitaja Sointu Laaksonen.

Potilaan vierellä mittauksia tehdessä vitaaliarvoja ei tarvitse enää kirjoittaa moneen paikkaan. Puhelimen sovelluksella tieto siirtyy suoraan potilastietojärjestelmään, ja myös erilaisten riskipisteiden lasku tapahtuu sujuvasti sovelluksen kautta. Tiedonkulku on myös ajantasaisempaa kuin ennen, ja esimerkiksi huonovointisen potilaan tilanne on heti lääkärin nähtävillä järjestelmässä.

”Lääkkeiden antokirjaus on myös hyödyllinen ominaisuus. Tieto annetuista lääkkeistä siirtyy reaaliajassa muiden käyttäjien tietoon, mikä lisää potilasturvallisuutta ja vähentää riskiä lääkitysvirheisiin. Lääkelistan näkyminen sovelluksessa on myös kätevä, sillä puhelimesta voi helposti tarkistaa ja kertoa potilaalle hänelle annettavat lääkkeet vuoteen vierellä”, Laaksonen jatkaa.

Apulaisosastonhoitaja Jesse Thulin, Tampereen yliopistollisen sairaalan keuhko- ja ihosairauksien vuodeosastolta kertoo hyödyntävänsä Mobin ominaisuuksia monipuolisesti eri työtehtävissä erikoissairaanhoidon vuodeosastolla.

”Erityisen hyödyllisenä toimintona pidän valokuvaustoimintoa, jonka avulla haavoista ja ihottumista otetut valokuvat saa siirrettyä helposti ja nopeasti potilastietojärjestelmään lääkärin tarkasteltavaksi. Havaintoarvojen reaaliaikainen kirjaaminen helpottaa myös työtäni paljon. Kaukana ollaan niistä ajoista, kun vitaalimittaustuloksia kirjoitettiin käsipyyhepaperille, tai jopa ranteeseen ennen niiden kirjaamista potilastietojärjestelmään”, Thulin kertoo.

Mobin tulo ei myöskään lisännyt potilaiden kokemusta siitä, että hoitaja olisi koko ajan puhelimella. ”Ainuttakaan tällaista palautetta ei ole tullut. Monesti olenkin potilaille kehunut sitä, miten sairaalassa hyödynnämme nykyaikaista tekniikkaa, joka entisestään pyrkii parantamaan potilasturvallisuutta.”

Mobi tuonut helpotusta myös päivystykseen

Neurokirurgina ja digilääkärinä Tampereen yliopistollisessa sairaalassa toimivan Timo Möttösen mukaan Mobi auttaa myös päivystystyössä.

”Usein päivystäjänä toimiessa sukkuloin leikkausosaston, vuodeosaston, teho-osaston ja päivystyksen väliä, enkä useinkaan ole työpisteellä. Mobin avulla pystyn kirjaamaan moniammatillisia määräyksiä lennossa, eikä erikseen tarvitse hakeutua työasemalle, tai lykätä määräysten tekoa myöhemmäksi.”

”Lisäksi LääkäriMobi mahdollistaa sen, että pystyn puhelinkonsultaatioihin vastatessa katsomaan konsultaation kohteena olevat CT- tai magneettikuvat missä ja milloin vain, antamaan vastauksen saman tien ja mobiilisanelun avulla kirjaamaan konsultaatiovastauksenkin, kun se on vielä tuoreessa muistissa”, jatkaa Möttönen.

Möttösen toiveissa olisi myös lääkemääräysten tekeminen mobiilisovelluksella.

Uusi kokonaisratkaisu Mobi 2.0 useamman vuoden kehitystyön tulos

 

Mobi-konseptia on kehitetty yhteistyössä Pirkanmaan hyvinvointialueen asiantuntijaorganisaatio Istekki Oy:n kanssa. Kokonaisuus on kansallisesti uniikki ja ratkaisu on herättänyt kiinnostusta myös muissa Euroopan maissa.

”Mobista on otettu viimeisen puolen vuoden aikana käyttöön uusi kokonaisratkaisu Mobi 2.0. Näin on saavutettu matala häiriöalttius teknisesti haastavassa toimintaympäristössä, kustannustehokkuus, korkean tason tietoturvallisuus ja helppo loppukäyttäjäkokemus. Uuden kokonaisuuden rakentaminen on useamman vuoden kehitystyön tulos ja on vaatinut uusia innovaatioita, tiivistä toimittajayhteistyötä ja pitkäjänteisyyttä”, kertoo Istekki Oy:n ratkaisuarkkitehti Santeri Sutinen.

Lisätiedot:

Mobi-konsepti:
Aleksi Anto, järjestelmäasiantuntija, Istekki Oy, puh. 044 434 1956, email aleksi.anto@istekki.fi

Mobi hoitotyössä (yhteystiedot pyydettäessä):
Sointu Laaksonen, sairaanhoitaja, sisätautien päivystys, Tampereen yliopistollinen sairaala
Jesse Thulin, apulaisosastonhoitaja, keuhko- ja ihotautien vuodeosasto, Tampereen yliopistollinen sairaala
Timo Möttönen, neurokirurgi, digilääkäri, Tampereen yliopistollinen sairaala