palvelut

Kuvituskuva

Istekiltä kiihdytysrahaa asiakkaidensa kehitysprojekteille

Istekki Oy käynnisti vuoden alussa tuottavuusohjelman. Sen tavoite on omien kulujen 10 % säästö, yhteensä noin 2 miljoonaa euroa. Tuottavuusohjelman lisäksi olemme tehneet muutoksia toimintatapoihimme sekä saaneet neuvoteltua toimittajien kanssa hintoja alaspäin​. Ostokulujen karsiminen on potentiaalisesti iso säästökohde, sillä ostot ovat liikevaihdostamme yli 50 %. Julkaisimme Suomessa toiseksi eniten julkisiin IT-hankintoihin liittyviä tarjouspyyntöjä vuonna 2023. Olemme onnistuneet saavuttamaan merkittäviä säästöjä. Strategiamme mukaisesti tärkein tehtävämme on toimia asiakkaidemme toiminnan turvaajana, myös vaikean taloustilanteen aikana. Asiakkaitamme ovat lukuisat hyvinvointialueet, kaupungit, kunnat ja kuntayhtymät.  Laitamme nyt hyvän kiertämään, kun tekemiemme säästöjen ansiosta pystymme kohdistamaan kiihdytysrahaa asiakkaidemme kehitysprojekteille. Samalla palvelemme suomalaista yhteiskuntaa edistämällä sen asukkaiden arkea koskettavia digihankkeita.   Kiihdytysrahalla edistetään uusien innovaatioiden ja palvelujen kehittämistä Kiihdytysraha on osa Istekin tuottavuus- ja tehostamistoimia. Kiihdytysrahalla vauhditamme erilaisia toiminnan kehittämistä ja kustannustehokkuutta edistäviä hankkeita.  Sen avulla autamme asiakkaitamme nopeuttamaan projektiaikataulujaan ja saavuttamaan kustannussäästöjä. Istekki käynnisti vuoden 2022 lopussa Softa2030-hankkeen tukemaan hyvinvointialueiden ICT-ratkaisujen yhtenäistämistä ja uudistamista. Osana tätä olemme kilpailuttaneet sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän Pohjois-Savoon ja Pirkanmaalle. Ensimmäisinä kiihdytysrahan kohteina ovatkin asiakastietojärjestelmähankkeet Pohjois-Savon ja Pirkanmaan hyvinvointialueilla. Kohdistamme niihin yhteensä yli miljoonan euron kiihdytysrahan. Näin pystymme nopeuttamaan järjestelmien tietosiirtoja ja käyttöönottoa. Alueellisen sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän käyttäjiä on arvioitu olevan Pohjois-Savossa n. 6 000 ja Pirkanmaalla n. 7 200. Kyseessä on paitsi mittava tietojärjestelmän käyttöönottoprojekti, myös mahdollisuus uusia ja yhtenäistää alueiden toimintamalleja ja tarjota laadukkaita palveluja alueiden asukkaille. Sijoitamme asiakkaidemme toimintojen ja niihin liittyvien ICT-ratkaisujen kehitykseen yhteensä 3 miljoonaa euroa. Kiihdytysrahaa kohdistetaan erityisesti tietojärjestelmien konsolidointiin, tietoturvan edistämiseen ja uusien palveluiden kehittämiseen tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.   Lisätietoa Marko Pursiainen Varatoimitusjohtaja marko.pursiainen@istekki.fi +358 40 808 0871

Istekiltä kiihdytysrahaa asiakkaidensa kehitysprojekteille Read More »

Istekin ICT-palvelujen hintavertailun tulokset – Kokonaisuutena Istekin palveluita voidaan pitää edullisempana kuin vastaavia palveluita hankittuna muilta markkinatoimijoilta

Istekki noudattaa hinnoittelussaan omakustannusperiaatetta.​ Toiminnan tehokkuus ja hintojen kilpailukyky varmistetaan toimintamallilla, joka koostuu:​ Säännöllisestä asiakasyhteistyöstä hinnoitteluun ja kustannuksiin liittyen​ Vuosittain tehtävästä markkinahintavertailusta erillisen, riippumattoman tutkimuslaitoksen toimesta​ Vuosittain tehtävistä, markkinahintavertailun perusteella kohdistetuista kehitystoimenpiteistä​ Vuosittain tehtävistä hinnoittelu- tai tuotteistusmuutoksista ja -parannuksista​ Deloitten toteuttaman hintavertailun mukaan Istekin perustietotekniikkapalvelut sisältäen loppukäyttäjäpalvelut, tietoliikennepalvelut sekä kapasiteettipalvelut ovat hintatasoltaan kilpailukykyisiä. Kokonaisuutena Istekin palveluita voidaan pitää edullisempana kuin vastaavia palveluita hankittuna muilta markkinatoimijoilta. Deloitten mukaan Istekin kilpailukykyä parantavat erityisesti: Oma runkoverkkopalvelu ja mahdollisuus korkeatasoiseen tietoturvaan, joka vastaa asiakkaiden odotuksia Laaja palveluvalikoima ja asiakkaille tyypillisesti tarjottava laaja palvelukokonaisuus Suuret volyymit, jotka mahdollistavat kustannustehokkaan toteutuksen Yksinkertainen palveluiden rakenne ja lisälaskutettavien osien välttäminen, mikä hinnoittelussa selkeyttää toimintaa, laskutusta ja budjetointia Laadukkaat ja standardoidut laitteistot Vertailu sisälsi esimerkkikorin hyvinvointialueiden tyypillisesti käyttämästä palveluportfoliosta. Hintavertaillut palvelut sisältävät ns. perustietotekniikkapalvelut, jotka muodostavat merkittävän osan Istekin asiakkaille tarjottavan palvelukokonaisuuden kustannuksista. Vertailu sisältää myös palveluihin liittyvän operatiivisen palvelunhallinnan. Oheisessa dokumentissa on kerrottu tarkemmin, miten hintavertailu on toteutettu ja miten sen vertailtavuus varmistettu Deloitten toimesta. Dokumentin loppuun on koottu keskeiset havainnot Istekin hintakilpailukyvystä​. Deloitten markkinahintavertailu Istekin palveluista 2023 (PDF)

Istekin ICT-palvelujen hintavertailun tulokset – Kokonaisuutena Istekin palveluita voidaan pitää edullisempana kuin vastaavia palveluita hankittuna muilta markkinatoimijoilta Read More »