inhouset

Istekin ICT-palvelujen hintavertailun tulokset – Kokonaisuutena Istekin palveluita voidaan pitää edullisempana kuin vastaavia palveluita hankittuna muilta markkinatoimijoilta

Istekki noudattaa hinnoittelussaan omakustannusperiaatetta.​ Toiminnan tehokkuus ja hintojen kilpailukyky varmistetaan toimintamallilla, joka koostuu:​ Säännöllisestä asiakasyhteistyöstä hinnoitteluun ja kustannuksiin liittyen​ Vuosittain tehtävästä markkinahintavertailusta erillisen, riippumattoman tutkimuslaitoksen toimesta​ Vuosittain tehtävistä, markkinahintavertailun perusteella kohdistetuista kehitystoimenpiteistä​ Vuosittain tehtävistä hinnoittelu- tai tuotteistusmuutoksista ja -parannuksista​ Deloitten toteuttaman hintavertailun mukaan Istekin perustietotekniikkapalvelut sisältäen loppukäyttäjäpalvelut, tietoliikennepalvelut sekä kapasiteettipalvelut ovat hintatasoltaan kilpailukykyisiä. Kokonaisuutena Istekin …

Istekin ICT-palvelujen hintavertailun tulokset – Kokonaisuutena Istekin palveluita voidaan pitää edullisempana kuin vastaavia palveluita hankittuna muilta markkinatoimijoilta Lue lisää »

Kuvituskuva ICT-aiheesta

Deloitte vertaili ICT-palvelujen kustannustehokkuutta – Istekki on kokonaistaloudellisesti edullinen vaihtoehto

Deloitte toteutti toukokuussa 2023 ICT-palveluiden kustannustehokkuuden vertailun, jossa pohjana käytettiin kattavaa Deloitten Suomen markkinan ICT-palvelujen kustannusdatapankkia. Vertailun tulos on, että Istekki Oy:n palvelut ovat pääosin markkinahintaisia tai jopa markkinahinnan alapuolella, ja kokonaispalveluntarjoajana Istekkiä voidaan pitää hintakilpailukykyisenä vaihtoehtona. Deloitten toteuttaman hintavertailun (5/2023) mukaan Istekin perustietotekniikkapalvelut sisältäen loppukäyttäjäpalvelut, tietoliikennepalvelut sekä kapasiteettipalvelut ovat hintatasoltaan kilpailukykyisiä. Kokonaisuutena Istekin palveluita …

Deloitte vertaili ICT-palvelujen kustannustehokkuutta – Istekki on kokonaistaloudellisesti edullinen vaihtoehto Lue lisää »