Istekin hiilijalanjälki 2022

Vuonna 2022 Istekin kokonaispäästöt olivat arviolta 25 406 tCO2e. Istekin selkeästi suurimmat päästöt syntyvät hankinnoista ja ostoista, joiden osuus on 74 % kokonaispäästöistä. Seuraavaksi suurimmat päästöt syntyvät myytyjen tuotteiden käytöstä ja kierrätyksestä.  Vuoden 2022 hiilijalanjälki on ensimmäinen arvio Istekin toiminnan aiheuttamista päästöistä, minkä vuoksi tuloksia tarkastellessa on hyvä muistaa, että kehitämme laskentaa vuosi vuodelta tarkemmaksi. …

Istekin hiilijalanjälki 2022 Lue lisää »