Istekki on kasvava ja kehittyvä yli 550 työntekijän informaatio- sekä terveyden ja hyvinvoinnin teknologian asiantuntijaorganisaatio, joka toimii eri puolilla Suomea muun muassa vahvana SOTE-organisaatioiden toimijana. Visiomme on olla  suurin ja halutuin julkisomisteinen digitalisoituvan julkisen sektorin rakentaja ja mahdollistaja koko Suomessa.

Suurin osa asiakkaistamme myös omistaa Istekkiä, eli ovat asiakasomistajiamme. Toimintamme tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osingonjakoa varten, vaan tarjota asiakasomistajille kustannustehokkaita, kilpailukykyisiä ja nykyaikaisia palveluja.

Vahva osaamisemme palveluintegraattorina mahdollistaa joustavan ja tehokkaan toiminnan asiakasomistajiemme uusien ja jo olemassa olevien kumppaneiden kanssa. Yhdessä tuotamme parhaan kokonaisuuden asiakasomistajamme tarpeisiin.

Istekin henkilökunnan ainutlaatuinen yhdistelmä osaamista ja taustaa kuntasektorilta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon puolelta yhdistettynä vahvaan ICMT-osaamiseemme saa meidät katsomaan palvelua jokaisen siihen liittyvän kannalta. Suunnittelemme ratkaisut palvelun käyttäjien tarpeiden ehdoilla, tietohallinnon päivittäistä toimintaa helpottaviksi ja asiakasomistajiemme strategiaa tukeviksi.

"Istekillä on ollut tahtotila ottaa kuvio haltuun ja heillä on koko ajan ollut halu ratkaista pienten kuntien haasteita. Projektin yhteyshenkilöt, asiantuntijaryhmät ja johtoryhmät ovat pitäneet homman hallussa."

Petteri Ristikangas

Tervon kunta

ISTEKIN PALVELUT

Liiketoiminnot

Kannamme kokonaisvastuun asiakkaista sekä Istekin heille tarjoamista informaatio- sekä terveyden ja hyvinvoinnin teknologian palveluista ja palvelukokonaisuuksista. Ymmärrämme asiakkaiden tarpeet ja tuemme heitä toimintojen kehittämisessä oikeilla palveluilla, jotka tuotamme yhteistyössä valikoitujen kumppaneiden kanssa.

Tavoitteemme on kehittyä asiakas- ja liiketoimintavetoiseksi, luotettavaksi strategiseksi kumppaniksi asiakkaille sekä kasvattaa Istekin roolia niin nykyisissä kuin uusissakin asiakasomistajissa. Osallistumme aktiivisesti palveluintegraattorina myös alueelliseen ja kansalliseen kehittämiseen.

Sote-palvelut
Olemme mukana sote-asiakkaidemme arjessa järjestämällä tarpeisiin perustuvia, toimintaa tukevia ICT -kokonaispalveluita tämän päivän sekä huomisen tarpeisiin. Työskentelemme yhdessä sosiaali- ja terveydenhuollon, hyvinvointipalveluiden sekä näihin liittyvien tukipalveluiden kanssa tarjoamalla istekkiläisten sekä valittujen kumppaneiden asiantuntijat ja palvelut paikalliseen, alueelliseen sekä kansalliseen käyttöön yhteisten ratkaisujen varmistamiseksi.

Terveyden- ja hyvinvoinnin teknologiapalvelut
Terveyden ja hyvinvoinnin teknologian asiantuntijuus on Istekin erityisvahvuus ja palveluintegraation tärkeä osa-alue. Tuotamme asiantuntijapalveluita, jotka tukevat asiakkaiden teknologiaan liittyviä uudistamistarpeita. Huolehdimme myös lääkintälaitejärjestelmien ja -laitteiden ylläpidosta sekä integraatiosta asiakkaan toimintaympäristöön.

Kunta- ja maakuntapalvelut
Suunnittelemme ja järjestämme kokonaispalvelut kaikille kunta-asiakkaille. Olemme myös aktiivisesti mukana rakentamassa edellytyksiä maakuntatasoisille ICT-ratkaisuille. Luomme asiakkaille selkeitä polkuja kohti yhteisiä ratkaisuja ja palveluita toimialasta riippumatta.

Toimialariippumattomat palvelut
Tarjoamme kaikille Istekin asiakkaille toimialasta riippumattomia ICT-palveluita, tiedolla johtamisen ja informaation hallinnan alustapalveluita sekä turvallisuuspalveluita. Tiivis yhteistyö muiden liiketoimintayksiköiden ja asiakkaiden kanssa takaa meille alan tehokkaimman kumppaniverkoston.

Asiakaspalvelut

Tarjoamme keskitetyn kontaktipisteen, johon asiakkaat saavat yhteyden haluamallaan tavalla – puhelimitse, sähköpostitse, käyttämällä itsepalvelua tai käymällä paikan päällä. Yhteydenotot voivat koskea Istekin tarjoamien SOTE-palveluiden tai informaatio- ja terveyden ja hyvinvoinnin teknologian palveluiden käytön tukea kuin myös palveluiden tilauksia ja häiriöitäkin. Käsittelemme pyynnöt sovitun palvelutason mukaan ja ohjaamme pyynnön tarvittaessa omien yksiköiden tai ulkopuolisen palveluntarjoajan tehtäväksi.

Häiriö- ja huoltotilanteissa välitämme käyttäjille ajantasaista tilannekuvaa palveluista ja niihin kohdistuvista muutoksista.

Asiakaspalvelumme tarjoavat myös käyttäjähallintapalveluita, digitaalisia ratkaisuja tilausten, pyyntöjen ja häiriöiden ilmoittamiseen ja seurantaan, organisaatioiden tarpeiden mukaisia koulutuspalveluita sekä potilastiedon arkistopalveluita.

Tuotantopalvelut

Asiakaslähtöinen palvelujen suunnittelu on perusta kehitystoimien onnistumiselle. Otamme alusta alkaen huomioon sekä asiakkaan että tuotannon vaatimukset niin, että tunnemme kyvykkyydet, tekniset ratkaisut ja prosessit ennen kuin uudet palvelut siirretään tuotantoon.

Huolehdimme projekteissa niin tarvemäärittelystä, ratkaisun kilpailutuksesta kuin palvelun käyttöönoton ja toiminnan suunnittelusta. Palveluiden tuotannossa hyödynnämme tarvittaessa laajan kumppaniverkostomme osaamista.

Kehitystyön läpiviennissä asiakkaita auttavat sertifioidut hanke- ja projektipäälliköt, jotka auttavat muun muassa varmistamaan suunnitelman ja muutoksen tavoitteiden onnistumisen. Projektitoimistopalvelumme tukee asiakkaita projektin hallinnassa ja johtamisessa läpi koko kehittämishankkeen.

Sovelluspalvelut

Vastaamme sovellusten, tietopalvelujen, integraatioiden ja tiedonhallinnan palvelujen hallinnasta, tuottamisesta ja tuesta. Hallinnoimme alueellisia ja organisaatiokohtaisia julkisen erikoissairaanhoidon, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kuntasektorin sovelluksia.

Toteutamme ja ylläpidämme järjestelmien ja palvelujen välisiä integraatioita. Hyödyntämällä keskitettyä integraatioalustaa varmistamme, että kunkin asiakkaan tarvitsemat järjestelmät ja palvelut toimivat yhdessä. Yksi integraatiopalvelutuotteemme on liityntäpiste Kanta-arkistoon ja muihin kansallisiin terveydenhuollon palveluihin.

Lisäksi jalostamme eri lähteistä kerättyä tietoa järjestelmien välisen kommunikaation, tiedolla johtamisen ja toiminnan analysoinnin tueksi. Tuotamme myös tilastolliset tietopalvelut asiakastarpeiden mukaisesti.

Käyttöpalvelut

Tuotamme kokonaisvaltaisia ja korkealaatuisia ICT-palveluja liiketoimintayksiköille. Tarjontamme kattaa perustietotekniikan lähitukipalvelut, keskitetyt hallintapalvelut, datakeskuspalvelut, viestintäteknologian palvelut, tietoliikennepalvelut sekä laite- ja tarvikehankinnat.

Vastaamme myös käytössä olevasta laitekannasta koko sen elinkaaren ajan ja tarjoamme asiantuntija-apua niin ratkaisusuunnitteluun kuin häiriöhallintaankin. Huolehtimalla teknologian toimivuudesta kaikissa olosuhteissa mahdollistamme Istekin kehittymisen halutuimmaksi kumppaniksi ja kustannustehokkaat palvelut asiakkaille.

Talous

Strategisena, taktisena ja operatiivisena kumppanina vastaamme Istekin talouden hallinnasta, ennustamisesta ja seurannasta. Talouden ennustaminen ja analysointi perustuvat saatavilla olevaan luotettavaan tietoon sekä toimivaan yhteistyöhön talouden ja liiketoimintojen välillä.

Taloudellisen toimintavarmuuden takaavat asiakaslaskutuksen ja maksuliikenteen luotettavuus, maksuvalmiuden hallinta sekä ulkoisen rahoituksen hallinta. Ulkoinen laskenta tuottaa yhtiön kirjanpidon ja viralliset talousluvut. Kirjanpito sisältää käyttöomaisuuden ja ostolaskujen hallinnan. Sisäinen laskenta tukee liiketoimintojen taloudellisia ratkaisuja ja päätöksiä.

HR

Autamme Istekkiä saavuttamaan liiketoiminnalliset tavoitteet, parantamaan sidosryhmä- ja viranomaisyhteistyötä sekä kehittämään työnantajaimagoa kahden tiimin voimin.

Business Partnereiden (HRBP) tavoitteena ovat hyvinvoivat, osaavat ja motivoituneet työntekijät. Yhteistyössä esimiesten kanssa BP suunnittelee ja toteuttaa erityyppisiä HR-projekteja ja kehitysohjelmia. BP toimii myös esimerkiksi johdon muutosprojektien ja talent managementin tukena.

Keskitetty HR (CHRM) yhdistää ja vakioi sidosryhmien antamat kehitysehdotukset Istekkiä palveleviksi prosesseiksi. Lisäksi keskitetty HR ohjeistaa ja tehostaa prosesseja sekä suorittaa laadunvarmistusta hyödyntämällä erilaisia automatisoituja ratkaisuja.

 

"On mukava tehdä ammattilaisten kanssa työtä, kun kaikki sitoutuvat saman tavoitteen saavuttamiseksi. Yhteistyöstä on ollut iso apu, opimme toisiltamme paljon."

Susanna Järviluoto

Sairaala-apteekki, KYS-sairaala

Toimialariippumattomat palvelut

 • Ennakoitavat kustannukset
 • Skaalautuvat infrastruktuuripalvelut joustavat organisaation tarpeiden mukaan
 • Tietoturvallisia ratkaisuja jotka toimivat arkikäytössä

Sote-palvelut

 • Kokonaisjärjestelmiä päällekkäisyyksiä välttäen ja tiedossa olevin kustannuksin
 • Merkkiriippumattomia ydinjärjestelmiä laitteiden koko elinkaareksi
 • Automatisoidut perusjärjestelmät helpottavat tiedonsiirtoa ja vapauttavat henkilökunnan resursseja ydintehtäviin
 • Nykyaikaiset sairaalassa olevat ja kotiin vietävät Terveydenhuollon tekniikan laitteet mahdollistavat nykyaikaiset palvelut

Kunta- ja maakuntapalvelut

 • Maakunnallisesti hyödynnettäviä pitkäjänteisiä ratkaisuita päällekkäisyyttä välttäen
 • Asiakasomistajan etua edistäviä kehityshankkeita ja operatiivista toimintaa
 • Elinkaarisuunnittelu pitää kustannukset ennustettavana
 • Johtamista, päätöksentekoa ja toiminnan suunnittelua tukevaa hyötyä

Ainutlaatuista Istekissä

 • Kattava julkisen terveydenhuollon ja keskeisten kuntapalvelujen tuntemus samassa organisaatiossamme.
 • Terveyden ja hyvinvoinnin teknologian palveluyksikkö osana yhtiötä, vastaavaa ei ole muualla Suomessa.

Istekki tarjoaa luovan, innostuneen ja joustavan työympäristön, joka antaa mahdollisuuden kehittyä ammatillisesti ja haastaa itseäni jatkuvasti. Arvokkaaksi työssäni koen sen, että tuotamme ratkaisuja, joista on aidosti hyötyä asiakasomistajillemme ja heidän asiakkailleen.

-Sakera Joarder, palvelupäällikkö

Istekki Oy