Istekin uusi Tietoturvavalvomo 24/7 -palvelu turvaa asiakkaiden ympäristöjä ympäri vuorokauden

Istekissä on rakennettu uusi Tietoturvavalvomo 24/7-palvelu, joka turvaa asiakkaiden ympäristöä kyberhyökkäysten varalta vuorokauden ympäri. Tietoturvavalvomo 24/7-palvelussa asiantuntijamme monitoroivat ja turvaavat asiakkaiden ympäristöjä vuoden jokaisena päivänä. Uuden palvelun myötä SOC varallaolo -palvelua ei enää tuoteta.

Istekki toimii usean hyvinvointialueen tukena, jonka takia Istekin Tietoturvavalvomolla on laaja tilannekuva terveydenhuollon organisaatiosta. Tietoturvapoikkeamiin sekä -uhkiin voidaan varautua laajan tilannekuvan avulla eri asiakkaiden ympäristöistä saaduilla uhkatiedoilla. Olemme asiakkaidemme tukena erilaisissa tietoturvan ongelmatilanteissa sekä ratkomme niitä asiantuntevien tietoturva-ammattilaisten kanssa.

Tietoturva kuuluu kaikille

Tietoturvavalvomo 24/7 kehittää asiakkaiden kanssa ympäristön tietoturvaa sekä antaa kehitysehdotuksia tietoturvan parantamiseksi. Varmistamme, että asiakkaiden tietoturvaympäristö kehittyy jatkuvasti ja uhkiin varautuminen paranee.

Istekin ja asiakkaan yhteistoimintaa kehitetään erilaisissa harjoituksissa. Tuemme Istekkinä asiakkaan harjoittelutoimintaa ja osallistumme asiakkaan harjoituksiin osana Tietoturvavalvomo-palvelua. Tietoturvavalvomo 24/7:n tarkoituksena on tehdä tietoturvaa yhteistyössä asiakkaan kanssa. Palvelu sisältää siis paljon enemmän kuin pelkän uhkista tiedottamisen. Tietoturvavalvomo 24/7 viestintä pidetään kansantajuisena, sillä tietoturvaa tehdään yhdessä ja se kuuluu kaikille.

Jos kiinnostuit Tietoturvavalvomo 24/7 -palvelusta, olethan yhteydessä asiakaspäällikköösi.