Istekin suunnitellut kilpailutukset näkyvät Hilman hankintakalenterissa

Kuvituskuva, jossa on puupalikoita pinossa ja niissä kättely-ikoni.

Kalenterissa on tällä hetkellä ennakkotietoa yli 20 tulevasta kilpailutuksesta. Kyseessä ovat siis sellaiset kilpailutukset, joista ei vielä ole julkaistu tarjouspyyntöä. Istekki toimii sidosyksikköperiaatteella omistajiensa strategisena kumppanina ja palvelujen tuottajana tai järjestäjänä.

”Jotta pystymme kuvamaan hankinnan laajuuden oikein tarjouspyynnöllä, meidän on todella tärkeää ymmärtää ennen tarjouspyynnön julkaisua, kuinka moni asiakasomistajistamme on kiinnostunut ostamaan palveluamme,” toteaa Istekin hankintapäällikkö Saila Pekkarinen.

”Lisäksi haluamme antaa tarjoajille mahdollisuuden valmistautua tuleviin kilpailutuksiin hyvissä ajoin. Viemme tiedot hankintakalenteriin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Hankintakalenterissamme on siten myös alustavia suunnitelmia, joiden osalta lopullista päätöstä kilpailutuksen toteuttamisesta ei vielä ole tehty. Hankintakalenterin tiedot täsmentyvät kilpailutuksen valmistelun edetessä,” Pekkarinen jatkaa.

Verkkosivuillamme on päivitetty osuus Hankinnat Istekissä. Sivuilla on kerrottu miten Istekissä tehdään hankintoja ja sivuilta löydät myös hankintoihin liittyviä ajankohtaisia asioita. Tästä pääset Istekin hankintakalenteriin Hilmassa.

Hilman hankintakalenteri on tarkoitettu kaikkien julkisten hankintayksiköiden käyttöön ja se on ilmainen. Tavoitteena on kerätä kaikki julkiset hankinnat yhteen paikkaan. Istekki on omalta osaltaan tukemassa tätä tavoitetta.