Ammattiliittojen työnseisausten vaikutukset Istekin palveluihin 1.-2.2.2024

Ammattijärjestöjen aloittamat ja toteuttamat poliittiset työtaistelutoimenpiteet eli lakot ja ulosmarssit saattavat vaikuttaa Istekin palveluihin. Erityisesti aikavälille 1.-2.2.2024 on kohdistettu lukuisia työtaisteluita ja myös muita tapahtumia.

Työnseisauksen aikana saattaa palveluissamme olla viivettä asiakaspalvelussa, vika- ja käyttäjätukipalveluissa, tilauskäsittelyssä ja projektoinnissa sekä toimituksissa ja laskutuksessa. Tilanne saattaa vaikuttaa myös Istekin toimittamien palveluiden viankorjauksen vasteaikoihin.

Olemme Istekki-tasolla pyrkineet tunnistamaan kriittiset toiminnot, jotka on turvattava ja tehtävät, jotka ovat hengen, terveyden ja omaisuuden suojaamiseksi välttämättömät. Seuraamme työtaisteluiden tilannetta, varmistamme palveluidemme jatkuvuuden ja tiedotamme välittömästi asiakkaitamme, mikäli tilanne vaikuttaa palveluihimme merkittävästi.