Istekin logo sinistä taustaa vasten. Taustalla näkyy myös verkko-grafiikkaa vaaleana.

Muutoksia Istekin johtoryhmässä

Istekin johtoryhmässä tapahtuu muutoksia. Pitkäaikainen asiakaskokemuksesta ja palvelukehityksestä vastaava johtajamme Tuomo Mujunen jättää tehtävänsä yhtiössämme ja siirtyy uusiin haasteisiin 5.8.2024. ”Tuomo on ollut merkittävässä roolissa asiakkuuksiemme kehittämisessä ja ylläpidossa. Hänen sitoutumisensa ja ammattitaitonsa ovat olleet keskeisiä tekijöitä Istekin viime vuosien kasvussa. Haluamme kiittää Tuomoa työstä Istekin hyväksi ja toivottaa menestystä tulevissa haasteissa”, kiittää Istekin toimitusjohtaja Lasse Koskivuori. ”Olen saanut tehdä töitä huippuammattilaisten kanssa. Olemme yhdessä pystyneet katsomaan eteenpäin sekä löytämään ratkaisuja, joilla Istekin toimintaa ja asiakkuuksia kehitetään edelleen. Kymmenen vuoden jälkeen on kuitenkin oikea aika siirtyä uusiin haasteisiin. Haluan kiittää kaikkia yhteistyökumppaneita, istekkiläisiä ja erityisesti Asiakaskokemus ja palvelukehitys -tulosalueen henkilöstöä, joka tekee asiakasrajapinnassa tärkeää työtä”, Mujunen kertoo. Myynnistä ja asiakkuuksista vastaava asiakaskokemusjohtaja Tiina Lyyra raportoi jatkossa suoraan toimitusjohtaja Lasse Koskivuorelle. Palvelukehityksestä vastaava kehitysjohtaja Mervi Avelin raportoi jatkossa varatoimitusjohtaja Marko Pursiaiselle. Tällä hetkellä emme hae uutta asiakaskokemuksesta ja palvelukehityksestä vastaavaa johtajaa.   Lasse Koskivuori, toimitusjohtaja Istekki Oy Puh. +358 44 434 1234 lasse.koskivuori@istekki.fi

Muutoksia Istekin johtoryhmässä Read More »