Vastuullisuus ICT-hankinnoissa

Vastuullisuus on yksi Istekin arvoista. Haluamme osaltamme olla mukana varmistamassa sitä, että hankkimamme tietotekniikan valmistus, toimitus ja käyttö tukevat kestävän kehityksen tavoitteita.

Hankintojen vastuullisuudessa ei tule ajatella vain taloudellisia näkökohtia, vaan myös ympäristö ja sosiaalisia vaikutuksia muiden laatuvaatimusten ohessa. Kokonaistaloudellinen edullisuus on hankintojemme lähtökohta. Pyrimme huomioimaan laitteiden ja järjestelmien elinkaaren ja ympäristövaikutukset.

Me Istekissä kehitämme toimintaamme jatkuvasti ja olemme käynnistämässä työtä vastuullisuuden kriteerikirjaston luomiseksi. Tavoitteena on luoda toimintamalli ja valikoima erityisesti ympäristövastuun huomioimiseksi erilaisissa ICT-hankinnoissa kuten järjestelmä-, laite- ja kapasiteettihankinnoissa sekä ymmärtää mitä muun muassa datavastuullisuus ja planeettakeskeinen suunnittelu tarkoittavat osana ICT-palveluja.

Hankintaan liittyvät vastuullisuusvaatimukset jakautuvat kolmeen näkökulmaan, joissa vastuullisuus voidaan huomioida – suunnitteluun, toimittajaan liittyviin vastuullisuusvaatimuksiin ja hankinnan kohteeseen liittyviin vastuullisuusvaatimuksiin. Laitteen tai palvelun suunnitteluvaiheessa määritetään 80 % ympäristövaikutuksista. Sen vuoksi ei ole merkityksetöntä, miten palvelut ja tuotteet suunnitellaan. Palvelun suunnittelun pohjalta pystymme muodostamaan vaatimuksia sekä toimittajaa, että hankinnan kohdetta koskien.