Teknologiaturvaajat-podcastin jakso 10: Innovaatiot – digitalisoituvan yhteiskunnan kehityksen vauhdittajat

Teknologiaturvaajat-podcastin 10. jakson mainoskuva, jossa host Kati Tuovinen ja vieraat Marja Matinmikko-Blue, Hanna Niemi-Hugaerts ja Juhani Heikka kuvattuna harmaata taustaa vasten.
Teknologiaturvaajat-podcastin 10. jakson mainoskuva, jossa host Kati Tuovinen ja vieraat Marja Matinmikko-Blue, Hanna Niemi-Hugaerts ja Juhani Heikka kuvattuna harmaata taustaa vasten.

Innovaatiot – digitalisoituvan yhteiskunnan kehityksen vauhdittajat

Istekin Teknologiaturvaajat-podcastissa pureudutaan arjen pieniin ja suuriin ilmiöihin – teknologiaan niin nykyhetkessä kuin tulevaisuudessakin! Podcastissa haastetaan vallitsevia näkemyksiä yhdessä vaihtuvien asiantuntijavieraiden kanssa. Keskustelua johdattaa Istekin teknologiaturvaaja Kati Tuovinen. Tässä jaksossa keskustellaan innovaatioista ja niiden mahdollistamisesta yhteiskunnassamme. Studiossa asiasta jakavat ajatuksia tutkimusjohtaja Marja Matinmikko-Blue Oulun yliopistosta, toiminnanjohtaja Hanna Niemi-Hugaerts Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskuksesta sekä Istekin innovointi- ja kehitystoimintojen johtava konsultti Juhani Heikka.

Innovaatioiden kehitys tuo haastetta ja vauhtia perinteiseen sääntelyyn

 

Innovaatiot ovat avainasemassa teknologisoituvassa maailmassa. Innovaation toteutuminen vaatii monipuolista osaamista, yhteistyötä ja rohkeutta ajatella uudella tavalla. Vauhdikas teknologistuminen ja nopea innovaatioiden kehitys tuovat mukanaan mahdollisuuksia ja haasteita perinteiselle sääntelykehitykselle. Näiden näkökulmien tarkasteluun tarvitaan myös ennustettavuutta ja aikaperspektiiviä, sillä tulevaisuuden ratkaisut vaativat sääntelyä jo nyt. Nyt tehtävät regulaatiot ovat vaikuttamassa vielä vuosienkin päästä.

Regulaation kehittäminen on haastavaa, koska siinä on valmistauduttava vielä tuntemattomiin haasteisiin. Tämä tarkoittaa rajoitteiden ja mahdollisuuksien havaitsemista ja huomioimista, erityisesti datankäytön ja siihen liittyvän sääntelyn osalta niin kansallisella kuin Euroopankin tasolla. Toimijoiden on haastavaa perehtyä ja sopeutua massiivisiin regulaatiopaketteihin, ja liiketoiminnan kehittäminen tässä ympäristössä vaatii vaivannäköä.

”Meidän on oltava tietoisia siitä, millaista regulaatiota suunnitellaan. Olemme kuitenkin aika pieni maa, niin vaikutetaan yhteisponnistuksin siihen, minkälaisia regulaatiota on suunnitteilla ja mihin se lopulta vaikuttaa”, Niemi-Hugaerts sanoo.

Regulaation tutkiminen on kiinnostava aihe, jossa sääntelyä tarkastellaan oman tutkimusalansa näkökulmasta:

”Itse olen aina ollut sitä mieltä, että kyllä tutkijoidenkin on hyvä tuntea oman tutkimusalansa sääntelykehikko, jotta voi toimia oikealla tavalla siinä kehikossa ja myös kehittää sitä”, Marja Matinmikko-Blue haastaa.

Uudet innovaatiot ovat avainasemassa myös regulaation kehittymisessä, sillä niillä voidaan muuttaa olemassa olevaa regulaatiota, mikä puolestaan synnyttää uutta liiketoimintaa.

Uudet innovaatiot eivät aina vaadi odottamista

 

Uuden järjestelmän, mallinnuksen tai regulaation odottaminen ei aina ole välttämätöntä uusien innovaatioiden kehittymiselle. Teknologian kehittyessä myös  järjestelmät ja sovellutukset ovat jatkuvasti edeltäviä versioita kehittyneempiä ja kyvykkäämpiä. Näitä järjestelmiä voidaan hyödyntää tiedon keräämiseen eri toiminnoista ja optimoida niiden avulla toimintoja paikallisesti tietyllä alueella. Esimerkiksi 5G:n myötä paikalliset verkot mahdollistavat eri toimijoiden yhteistoiminnan ja resurssien optimoinnin vaikkapa satamaympäristössä. Tällaiset paikalliset ratkaisut voivat säästää ympäristö- ja muita resursseja ja johtaa taloudellisiin säästöihin.

Tämänhetkisillä teknologiaratkaisuilla on edelleen paljon hyödyntämätöntä potentiaalia. On tärkeää tarttua rohkeasti nykyisiin työkaluihin ja mahdollisuuksiin ja soveltaa niitä eteenpäin.,Alati kehittyvässä ja teknologistuvassa toimintaympäristössä odottaminen voi johtaa jopa mahdollisuuksien menettämiseen.  Kokeilemalla ja viemällä asioita eteenpäin saadaan oppia ja kokemuksia, jotka auttavat kehittämään toimintaa.

”Uudemmat versiot ovat aina kyvykkäämpiä kuin edelliset versiot. Niitä pystytään jo käyttämään ja keräämään tietoa eli hyödyntämään osana toimintojen optimointia”, Matinmikko-Blue kertaa.

Tutkimuksen ja yritysten yhteistyö tiivistyy – Innovatiiviset ratkaisut ja monimuotoisuus keskiössä

 

Innovaatiot ja teknologinen kehitys vaativat yhteistyötä ja monipuolista osaamista. Siksi on tärkeää, että eri toimijat työskentelevät yhdessä uusien teknologisten ratkaisujen kehittämiseksi ja niiden soveltamisen mahdollistamiseksi. Suomen yliopistomaailma ja yritykset ovat ryhtyneet tiiviiseen yhteistyöhön innovaatioiden ja tutkimuksen saralla. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on keskitytty tutkimustulosten jakamiseen ja yhteiskehittämiseen.

Yhteistyön tiivistyminen yliopistojen ja yritysten välillä tarjoaa mahdollisuuden luoda entistä vahvempia ja kestävämpiä innovaatioekosysteemejä. Tällaiset ekosysteemit edistävät tiedon ja osaamisen jakamista, luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja auttavat ratkaisemaan monimutkaisia yhteiskunnallisia haasteita kuten työllistyminen ja kestävä kehitys.

Jakson lopuksi Juhani Heikka kiteyttää tulevaisuuden innovoinnit hienosti musiikkipiireistäkin tutulla tavalla. Niin innovaatioiden kuin musiikin kanssa toimiessa, erilaisten ideoiden ja näkemysten spontaani yhdistäminen voi synnyttää ainutlaatuisia ja odottamattomia lopputuloksia. Ideoiden jalostuessa tarvitaan toimialojen, kulttuurien ja teknologioiden kohtaamista. Kun eri osaamiset yhdistyvät oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan, syntyy hyviä tuloksia. Historialliset esimerkit, kuten The Beatles sen jo osoittivat – monien erilaisten taustojen yhdistäminen voi tuottaa uudenlaista luovuutta ja innovaatioita, enemmän kuin osiensa summan.

”Uskon vahvasti tähän, että monta osaamista erilaisilla taustalla yhdistämällä, sopivassa paikassa, sopivassa ajassa, syntyy hyviä tuloksia”, Heikka täsmentää.

Kuuntele jakso 10:

Tässä Teknologiaturvaajat-podcastin jaksossa sukelletaan innovaatioiden ja teknologiaosaamisen äärelle osana ICT-alan tulevaisuutta ja moninaisuutta – miksi ja minkälaisia innovaatioita tarvitaan ja miten ne taataan? Istekin Kati Tuovisen kanssa aiheesta on keskustelemassa tutkimusjohtaja Marja Matinmikko-Blue Oulun yliopistosta, toiminnanjohtaja Hanna Niemi-Hugaerts Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskuksesta sekä Istekin innovointi- ja kehitystoimintojen johtava konsultti Juhani Heikka.